MPlayer

NAZWA
SKĹÂADNIA
OPIS
STEROWANIE KLAWIATURÃÂ
SPOSÄÂB UĹťYCIA
OPCJE OGÄÂLNE
OPCJE ODTWARZACZA (TYLKO MPLAYER)
OPCJE DEMUXERA/STRUMIENI
OPCJE OSD/NAPISÄÂW
OPCJE WYJĹÂCIA AUDIO (TYLKO MPLAYER)
STEROWNIKI WYJĹÂCIOWE DĹšWIÃÂKU (TYLKO MPLAYER)
OPCJE WYJĹÂCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)
STEROWNIKI WYJĹÂCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)
OPCJE DEKODOWANIA/FILTROWANIA
FILTRY AUDIO
FILTRY VIDEO
OGÄÂLNE OPCJE KODOWANIA (TYLKO MENCODER)
OPCJE SPECYFICZNE DLA KODEKA (TYLKO MENCODER)
PLIKI
PRZYKĹÂADY UĹťYCIA MPLAYERA
PRZYKĹÂADY UĹťYCIA MENCODERA
BĹÂÃÂDY
AUTORZY
OD TĹÂUMACZY

NAZWA

mplayer - odtwarzacz filmÄÅw
mencoder - enkoder (koder) filmÄÅw

SKĹÂADNIA

mplayer [opcje] [ zbiÄÅr URL lista odtwarzania ]
mplayer
[opcje globalne] zbiÄÅr [opcje specyficzne] [zbiÄÅr2] [opcje specyficzne]
mplayer
[opcje globalne] {grupa zbiorÄÅw i opcji} [opcje specyficzne dla grupy]
mplayer
dvd://[tytuĹ | [tytuĹÂ_poczÃÂtkowy]-tytuĹÂ_koĹÂcowy ] [opcje]
mplayer
vcd://ĹÂcieĹźka[/urzÃÂdzenie]
mplayer
tv://[kanaĹÂ] [opcje]
mplayer
dvb://[numer_karty@]kanaĹ [opcje]
mplayer
mf://maskazbiorÄÅw [opcje]
mplayer
[cdda|cddb]://ĹÂcieĹźka[:szybkoĹÂÃÂ][/urzÃÂdzenie] [opcje]
mplayer
cue://zbiÄÅr[:ĹÂcieĹźka] [opcje]
mplayer
[file|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv]:// [uĹźytkownik:hasĹÂo@]URL[:port] [opcje]
mplayer
sdp://plik [opcje]
mplayer
mpst://host[:port]/URL [opcje]
mplayer
tivo://host/list [opcje]
mplayer
tivo://host/llist [opcje]
mplayer
tivo://host/fsid [opcje]
gmplayer
[opcje] [-skin skÄÅrka]
mencoder
[opcje] [ zbiÄÅr URL ] [-o zbiÄÅr]
mencoder
[opcje globalne] plik1 [opcje specyficzne] [plik2] [opcje specyficzne]

OPIS

mplayer to odtwarzacz filmÄÅw dla Linuksa (dziaĹÂa na wielu innych platformach i architekturach procesora, patrz dokumentacja). Odtwarza wiÃÂkszoĹÂàzbiorÄÅw MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, Ogg/OGM, MKV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM i RoQ, obsĹÂugiwanych przez wiele natywnych i binarnych kodekÄÅw. MoĹźesz odtwarzaàVideo CD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5, a nawet filmy WMV.

MPlayer obsĹÂuguje wiele sterownikÄÅw wyjĹÂcia video i audio. Pracuje z X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, Quartz, Mac OS X CoreVideo, ale moĹźesz uĹźywaàGGI, SDL (i w ten sposÄÅb wszystkich ich sterownikÄÅw), VESA (we wszystkich kartach kompatybilnych z VESA, nawet bez X11), niektÄÅrych niskopoziomowych, specyficznych dla kart sterownikÄÅw (dla Matrox, 3dfx i ATI) i niektÄÅrych sprzÃÂtowych dekoderÄÅw MPEG, takich jak Siemens DVB, DXR2 i DXR3/Hollywood+. WiÃÂkszoĹÂàz nich obsĹÂuguje programowe lub sprzÃÂtowe skalowanie, wiÃÂc bÃÂdziesz mÄÅgĹ oglÃÂdaàfilmy na peĹÂnym ekranie.

MPlayer obsĹÂuguje OSD do pokazywania stanu, wizualne sprzÃÂĹźenie ze sterowaniem przy pomocy klawiatury i wyĹÂwietla ĹÂadne, duĹźe, antyaliasowane i cieniowane napisy. ObsĹÂugiwane sàczcionki europejskie/ ISO 8859-1,2 (polskie, czeskie, angielskie itp.), koreaĹÂskie i cyrylica oraz 12 formatÄÅw napisÄÅw (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA, AQTitle, JACOsub, PJS i nasz wĹÂasny: MPsub) i napisÄÅw DVD (strumienie SPU, VOBSub i Closed Captions).

mencoder (Koder FilmÄÅw MPlayera) jest to prosty koder (kompresor) filmÄÅw, zaprojektowany do kodowania filmÄÅw otwieralnych MPlayerem (patrz wyĹźej) do innych obsĹÂugiwanych formatÄÅw (patrz niĹźej). Potrafi kodowaàdo MPEG-4 (DivX4/Xvid), kodekÄÅw libavcodec, a dĹÅwiÃÂk do PCM/MP3/VBRMP3 w 1, 2 lub 3-przebiegach. Potrafi rÄÅwnieĹź kopiowaàstrumieniowo, posiada potÃÂĹźny system filtrÄÅw (kadrowanie, powiÃÂkszanie, odwracanie, postprocesing, obracanie, skalowanie, szum, konwersja RGB/YUV) i inne.

gmplayer to MPlayer z graficznym interfejsem uĹźytkownika. Ma te same opcje co MPlayer.

PrzykĹÂady jak korzystaàz programu znajdziesz na koĹÂcu tej strony podrÃÂcznika man.

SprawdĹŠrÄÅwnieĹź dokumentacjàw formacie HTML!

STEROWANIE KLAWIATURÃÂ

MPlayer ma w peĹÂni konfiguralnÃÂ, sterowanàkomendami, warstwàkontroli, ktÄÅra pozwala Ci na sterowanie przy pomocy klawiatury, myszy, joystika lub zdalnego sterowania (korzysta z LIRC). Opcja -input podpowie Ci jakie sàsposoby dopasowania jej do swoich potrzeb.
kontrola podstawowa

<- i ->

Skacze w tyĹÂ/w przÄÅd o 10 sekund.

gÄÅra i dÄÅĹÂ

Skacze w tyĹÂ/w przÄÅd o 1 minutÃÂ.

pgup i pgdown

Skacze w tyĹÂ/w przÄÅd o 10 minut.

[ i ]

Zmniejsza/zwiÃÂksza prÃÂdkoĹÂàodtwarzania o 10%.

{ i }

Dwukrotnie zmniejsza/zwiÃÂksza prÃÂdkoĹÂàodtwarzania.

Backspace

Przywraca normalnàprÃÂdkoĹÂàodtwarzania.

< i >

Skacze w przÄÅd/w tyĹ na liĹÂcie odtwarzania.

HOME i END

nastÃÂpna/poprzednia pozycja drzewa odtwarzania z listy wyĹźszego poziomu.

INS i DEL

nastÃÂpne/poprzednie alternatywne ĹÅrÄÅdĹÂo (tylko lista odtwarzania ASX)

p / SPACJA

Zatrzymuje odtwarzanie (naciĹÂniÃÂcie jeszcze raz wznawia).

.    

Krok do przodu. Jednokrotne naciĹÂniÃÂcie zatrzyma odtwarzane, kaĹźde nastÃÂpne przesunie o jednàklatkàdo przodu i znÄÅw zatrzyma (dowolny inny klawisz wznawia odtwarzanie).

q / ESC

Zatrzymuje odtwarzanie i wychodzi.

+ i -

Zmienia opÄÅĹÅnienia audio o +/- 0.1 sekund.

/ i *

Zmniejsza/zwiÃÂksza gĹÂoĹÂnoĹÂÃÂ.

9 i 0

Zmniejsza/zwiÃÂksza gĹÂoĹÂnoĹÂÃÂ.

m    

Wycisza dĹÅwiÃÂk.

# (tylko MPEG i Matroska)

PrzeĹÂÃÂcza miÃÂdzy dostÃÂpnymi ĹÂcieĹźkami dĹÅwiÃÂku.

f    

PrzeĹÂÃÂcza tryb peĹÂnoekranowy (zobacz takĹźe -fs).

T    

PrzeĹÂÃÂcza tryb zostaĹÂ-na-wierzchu (zobacz takĹźe -ontop).

w i e

Zmniejsza/zwiÃÂksza zakres trybu panoramicznego.

o    

PrzeĹÂÃÂcza tryby OSD: Ĺźaden / przewijanie / przewijanie + czas / przewijanie + czas + czas caĹÂkowity

d    

PrzeĹÂÃÂcza tryby gubienia klatek: Ĺźaden / omiĹ wyĹÂwietlanie / omiĹ dekodowanie (zobacz takĹźe -framedrop i -hardframedrop).

v    

PrzeĹÂÃÂcza wyĹÂwietlanie napisÄÅw.

b / j

PrzeĹÂÃÂcza dostÃÂpne napisy.

F    

PrzeĹÂÃÂcza wyĹÂwietlanie tylko wymuszonych napisÄÅw

a    

PrzeĹÂÃÂcza pozycjànapisÄÅw: gÄÅra/ĹÂrodek/dÄÅĹÂ.

z i x

Zmienia opÄÅĹÅnienie napisÄÅw o +/- 0.1 sekund.

r i t

Przesuwa napisy w gÄÅrÃÂ/w dÄÅĹÂ.

i    

Ustawia znak EDL.

s    

Robi zrzut ekranu (wymaga zaĹÂadowania filtra screenshot).

(NastÃÂpujÃÂce klawisze dziaĹÂajàtylko, jeĹźeli uĹźywasz wyjĹÂcia video ze sprzÃÂtowàakceleracjà(xv, (x)vidix, (x)mga, etc), programowego filtru korekcji (-vf eq lub -vf eq2), lub filtru barwy (-vf hue).

1 i 2

Modyfikuje kontrast.

3 i 4

Modyfikuje jasnoĹÂÃÂ.

5 i 6

Modyfikuje barwÃÂ (kolorÄÅw).

7 i 8

Modyfikuje nasycenie.

(NastÃÂpujÃÂce klawisze dziaĹÂajàtylko ze sterownikiem wyjĹÂcia video quartz lub corevideo.)

command + 0

Przeskalowuje okno filmu do poĹÂowy oryginalnej wielkoĹÂci.

command + 1

Przeskalowuje okno filmu do oryginalnej wielkoĹÂci.

command + 2

Przeskalowuje okno filmu do dwukrotnej oryginalnej wielkoĹÂci.

command + f

PrzeĹÂÃÂcza tryb peĹÂnoekranowy (zobacz takĹźe -fs).

command + [ i command + ]

Ustawia przezroczystoĹÂàokna filmu.

Kontrola wejĹÂcia TV

h i k

Wybiera poprzedni/nastÃÂpny kanaĹÂ.

n    

Zmienia normÃÂ.

u    

Zmienia listàkanaĹÂÄÅw.

SPOSÄÂB UĹťYCIA

KaĹźda "flaga" opcji ma "przeciwflagÃÂ" do pary, np. dla -fs przeciwnàjest opcja -nofs.

JeĹźeli opcja jest oznaczona jako (tylko XXX), bÃÂdzie dziaĹÂaĹÂa tylko w parze z opcjàXXX, albo jeĹźeli obsĹÂuga XXX zostaĹÂa wkompilowana.

INFORMACJA: Interpreter podopcji (uĹźywany na przykĹÂad do podopcji -ao pcm) obsĹÂuguje specjalny sposÄÅb interpretacji ciÃÂgÄÅw projektowany do stosowania w zewnÃÂtrznych GUI.
Ma on nastÃÂpujÃÂcy format:
%n%ciÃÂg_znakÄÅw_dĹÂugoĹÂci_n
PRZYKĹÂAD:

mplayer -ao pcm:file=%10%C:test.wav test.avi

MoĹźesz umieĹÂciàwszystkie opcje w zbiorach konfiguracyjnych, z ktÄÅrych MPlayer/MEncoder bÃÂdàczytaĹÂy przy kaĹźdym uruchomieniu. GĹÂÄÅwny zbiÄÅr konfiguracyjny "mplayer.conf" jest w katalogu konfiguracyjnym (np. /etc/mplayer lub /usr/local/etc/mplayer), a specyficzny dla uĹźytkownika to "~/.mplayer/config". Zbiorem konfiguracyjnym MEncodera jest "mencoder.conf" w katalogu konfiguracyjnym (np. /etc/mplayer lub /usr/local/etc/mplayer), a specyficzny dla uĹźytkownika to "~/.mplayer/mencoder.conf". Opcje okreĹÂlone przez uĹźytkownika uniewaĹźniajàopcje z gĹÂÄÅwnego zbioru, a opcje podawane z wiersza poleceĹ uniewaĹźniajàobie. SkĹÂadnia zbioru konfiguracyjnego to "opcja=<wartoĹÂÃÂ>", wszystko po "#" uwaĹźane jest za komentarz. Opcje dziaĹÂajÃÂce bez wartoĹÂci mogàbyàwĹÂÃÂczone przez ustawienie "yes", "1" lub "true" i wyĹÂÃÂczone przez przypisanie im "no", "0", lub "false". RÄÅwnieĹź podopcje mogàbyàokreĹÂlane w ten sposÄÅb.

PRZYKĹÂAD:
# UĹźywa sterownika Matrox jako domyĹÂlnego.
vo=xmga
# Uwielbiam staÃÂ na rÃÂkach gdy oglÃÂdam filmy.
flip=yes
# Dekoduje/koduje wielokrotne zbiory png,
# zaczynaj od mf://maskazbiorÄÅw
mf=type=png:fps=25
# Dziwne negatywy sÃÂ fajne
vf=eq2=1.0:-0.8

MoĹźesz teĹź napisaàzbiÄÅr konfiguracyjny dla konkretnego pliku. JeĹÂli zamierzasz mieàzbiÄÅr konfiguracyjny dla pliku o nazwie "film.avi", utwÄÅrz "film.avi.conf" z zawartymi w nim opcjami i umieĹÂàgo w ~/.mplayer/ lub w tym samym katalogu, co film.

OPCJE OGÄÂLNE

-codecs-file <plik> (zobacz takĹźe -afm, -ac, -vfm i -vc)

Pomija standardowàĹÂcieĹźkàposzukiwania i uĹźywa podanego pliku zamiast dostÃÂpnego w systemie lub wbudowanego codecs.conf.

-include <plik konfiguracyjny>

OkreĹÂla plik z ustawieniami, ktÄÅry bÃÂdzie parsowany po tych domyĹÂlnych.

-quiet 

Sprawia, Ĺźe wyjĹÂcie na konsolàjest mniej gadatliwe; w szczegÄÅlnoĹÂci zapobiegnie to wyĹÂwietleniu wiersza stanu (tzn. A: 0.7 V: 0.6 A-V: 0.068 ...). SzczegÄÅlnie przydatne na wolnych terminalach lub na takich, ktÄÅre nie obsĹÂugujàpoprawnie znaku powrotu karetki (tzn. \r).

-priority <prio> (Windows only)

Ustawia priorytet procesu MPlayera wedĹÂug predefiniowanych ustawieĹ dostÃÂpnych w Windows. MoĹźliwe wartoĹÂci <prio>:

idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime

UWAGA: UĹźywanie priorytetu realtime moĹźe spowodowaàzawieszenie systemu.

-v, -verbose

ZwiÃÂksza poziom gadatliwoĹÂci (raportowania) (wiÃÂcej -v oznacza wiÃÂkszy poziom).

<brak>

wiadomoĹÂci czysto informacyjne (domyĹÂlne)

-v   

podstawowe informacje do debugu, nagĹÂÄÅwek AVI, wartoĹÂci funckji (debug inicjalizacji)

-v -v

Drukuje indeksy AVI, kawaĹÂki danych wejĹÂciowych, wiÃÂcej informacji do debugu (debug odtwarzacza)

-v -v -v

Drukuje wszystko zwiÃÂzane z parserami danych wejĹÂciowych (debug parsera)

OPCJE ODTWARZACZA (TYLKO MPLAYER)

-autoq <jakoĹÂÃÂ> (uĹźywaj z -vf [s]pp)

Dynamicznie zmiania poziom postprocesingu w zaleĹźnoĹÂci od dostÃÂpnego wolnego czasu procesora. Numer, ktÄÅry wyszczegÄÅlnisz, bÃÂdzie najwyĹźszym poziomem. NajczÃÂĹÂciej moĹźesz uĹźywaàduĹźych liczb. Musisz uĹźyà-vf [s]pp bez parametrÄÅw, aby ta opcja dziaĹÂaĹÂa.

-autosync <czynnik>

Stopniowo dostosowuje synchronizacjàA/V bazujÃÂc na pomiarze opÄÅĹÅnieĹ audio. Podanie -autosync 0, domyĹÂlnie, spowoduje, Ĺźe "czas" klatki bÃÂdzie bazowaĹ wyĹÂÃÂcznie na pomiarze opÄÅĹÅnienia audio. Podanie -autosync 1 zrobi to samo, ale nieznacznie zmieni algorytm korekcji A/V. NierÄÅwna prÃÂdkoĹÂàodtwarzania filmÄÅw, ktÄÅre odtwarzane sàdobrze z -nosound czÃÂsto moĹźe byàpoprawiona przez podanie liczby wiÃÂkszej niĹź 1. Im wyĹźsza wartoĹÂàtym rezultaty bÃÂdàbliĹźsze zastosowaniu -nosound. SprÄÅbuj uĹźyà-autosync 30, Ĺźeby stĹÂumiàproblemy spowodowanie przez sterowniki dĹÅwiÃÂku, ktÄÅre nie majàdokĹÂadnego pomiaru opÄÅĹÅnieĹ audio. Z tàwartoĹÂciÃÂ, jeĹźeli zdarzy siàduĹźe przesuniÃÂcie synchronizacji A/V, wyregulowanie potrwa tylko okoĹÂo 1 lub 2 sekund. OpÄÅĹÅnienie reakcji na nagĹÂe przesuniÃÂcie A/V powinno byàjedynym ubocznym efektem wĹÂÃÂczanie tej opcji, dla wszystkich sterownikÄÅw dĹÅwiÃÂku.

-benchmark

Pokazuje na koĹÂcu odtwarzania statystyki uĹźycia procesora i zgubionych klatek. UĹźywaj w kombinacji z -nosound i -vo null dla testowania szybkoĹÂci kodeka video.
UWAGA:
Z tàopcjàMPlayer ignoruje czas trwania klatki, jeĹÂli odtwarza tylko video (moĹźna to uznaàza nielimitowane fps).

-colorkey <numer>

Zmienia kolor kluczowy (colorkey) na wybranàwartoĹÂàRGB. 0x000000 to czarny a 0xffffff to biaĹÂy. ObsĹÂugiwane tylko przez sterowniki wyjĹÂcia video cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (zobacz takĹźe -vo xv:ck), xvmc (zobacz takĹźe -vo xv:ck) i directx.

-nocolorkey

WyĹÂÃÂcza kolor kluczowy. ObsĹÂugiwane tylko przez sterowniki wyjĹÂcia video cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (zobacz takĹźe -vo xv:ck), xvmc (zobacz takĹźe -vo xv:ck) i directx.

-crash-debug (kod do debugowania)

Automatycznie podĹÂÃÂcza gdb przy bĹÂedzie lub SIGTRAP. ObsĹÂuga musi zostaàwkompilowana poprzez podanie --enable-crash-debug lub posiadanie zbioru .developer w katalogu przy konfiguracji.

-edlout <nazwa zbioru>

Tworzy nowy zbiÄÅr i zapisuje decyzyjnàlistàedycji (EDL) do tego zbioru. Podczas odtwarzania, kiedy uĹźytkownik wciĹÂnie "i", wpis o pominiÃÂciu dwÄÅch ostatnich sekund zostanie zapisany do zbioru. Daje to punkt wyjĹÂcia, ktÄÅry uĹźytkownik moĹźe pÄÅĹÅniej dopasowaàdo swoich potrzeb. SzczegÄÅĹÂowe informacje zawarte sàw DOCS/HTML/pl/edl.html.

-enqueue (tylko GUI)

Dodaje zbiory podane w wierszu poleceĹ do listy odtwarzania, zamiast odtwarzaàje od razu.

-fixed-vo (KOD BETA!)

Wymusza ustawienie jednego systemu video dla wszystkich zbiorÄÅw (jedna (de)inicjalizacja dla wszystkich zbiorÄÅw). Dlatego teĹź tylko jedno okno zostanie otwarte dla wszystkich zbiorÄÅw. Obecnie dziaĹÂa z nastÃÂpujÃÂcymi sterownikami: gl, gl2, mga, svga, x11, xmga, xv, xvidix i dfbmga.

-framedrop (zobacz takĹźe -hardframedrop)

Nie wyĹÂwietla niektÄÅrych klatek, by utrzymaàsynchronizacje A/V na wolnych komputerach. Filtry video nie bÃÂdàstosowane do tych klatek. Dla klatek B nawet dekodowanie jest caĹÂkowicie pominiÃÂte.

-h, -help, --help

Pokazuje krÄÅtkie podsumowanie opcji.

-hardframedrop

WiÃÂksza intensywnoĹÂàopuszczania klatek (przerywa dekodowanie). Prowadzi do znieksztaĹÂceĹ obrazu!

-identify

Pokazuje parametry zbioru w ĹÂatwo przeglÃÂdalnym formacie. WyĹÂwietla teĹź dokĹÂadniejsze informacje o jÃÂzykach i identyfikatorach napisÄÅw i ĹÂcieĹźek audio. Skrypt TOOLS/midentify.sh wycina inne napisy MPlayera i (mamy nadziejÃÂ) zabezpiecza specjalne znaki przed interpretacjàprzez powĹÂokÃÂ.

-idle (zobacz takĹźe -slave)

Sprawia Ĺźe MPlayer czeka bezczynie zamiast wychodziàjeĹÂli nie ma pliku do odtwarzania. Gwnie uĹźyteczne w trybie slave, gdy MPlayer moze byàsterowany poleceniami wejĹÂciowymi.

-input <komendy>

Ta opcja moĹźe byàuĹźywana do konfiguracji pewnych czÃÂĹÂci systemu wejĹÂciowego. ĹÂcieĹźki sàwzglÃÂdem ~/.mplayer/.
INFORMACJA:
Autopowtarzanie jest obecnie obsĹÂugiwane tylko przez joysticki.

DostÃÂpne sÃÂ polecenia:

conf=<plik>

OkreĹÂla plik konfiguracyjny warstwy kontroli, inny niĹź domyĹÂlny ~/.mplayer/input.conf. JeĹźeli nie podano peĹÂnej ĹÂcieĹźki, pod uwagàbrany jest ~/.mplayer/<plik>.

ar-delay

OpÄÅĹÅnienie w milisekundach przed rozpoczÃÂciem automatyczniego powtarzania klawisza (0 Ĺźeby wyĹÂÃÂczyÃÂ).

ar-rate

IloĹÂàgenerowanych przyciĹÂniÃÂàklawisza na sekundàprzy autopowtarzaniu.

keylist

Lista wszystkich klawiszy, ktÄÅre mogÃÂ byÃÂ przypisane do komend.

cmdlist

Lista wszystkich komend, ktÄÅre mogÃÂ byÃÂ przypisane do klawiszy.

js-dev

Wybiera uĹźywany joystick (domyĹÂlnie: /dev/input/js0).

file=<nazwazbioru>

Czyta polecenia z podanego zbioru. Opcja gĹÂÄÅwnie przydatna przy kolejce FIFO.
INFORMACJA:
JeĹÂli podany zbiÄÅr jest kolejkÃÂ, MPlayer otwiera oba koĹÂce, wiÃÂc moĹźna kilkukrotnie napisaà"echo "seek 10" > mp_pipe" i kolejka bÃÂdzie dziaĹÂaÃÂ.

-key-fifo-size <2-65000>

Ustala wielkoĹÂàkolejki buforujÃÂcej naciĹÂniÃÂcia klawiszy (domyĹÂlnie: 10). Kolejka wielkoĹÂci n moĹźe zbuforowaà(n-1) zdarzeĹÂ. JeĹÂli jest zbyt maĹÂe niektÄÅre zdarzenia mogàzaginÃÂà(co prowadzi do "zaciÃÂtego przycisku myszy" i podobnych efektÄÅw). JeĹÂli jest zbyt duĹźe moĹźe wyglÃÂdaÃ Ĺźe MPlayer zawiesiĹ siàgdy przetwarza zbuforowane zdarzenia. Ĺťeby utrzymaàtakie samo zachowanie jak przed wprowadzeniem tej opcji, ustaw 2 dla Linuksa i 1024 dla Windows.

-lircconf <plik> (tylko z LIRC)

Wskazuje plik konfiguracyjny dla LIRC (domyĹÂlnie: ~/.lircrc).

-list-options

WyĹÂwietla wszystkie dostÃÂpne opcje.

-loop <iloĹÂÃÂ>

Powtarza film <iloĹÂÃÂ> razy. 0 oznacza zawsze.

-menu (tylko z menu OSD)

WĹÂÃÂcza menu OSD.

-menu-cfg <plik> (tylko z menu OSD)

Wskazuje alternatywny plik konfiguracyjny menu.conf.

-menu-root <wartoĹÂÃÂ> (tylko z menu OSD)

Wybiera menu gĹÂÄÅwne.

-menu-startup (tylko z menu OSD)

WyĹÂwietla gĹÂÄÅwne menu zaraz po uruchomieniu MPlayera.

-noconsolecontrols

Powstrzymuje MPlayera przed czytaniem zdarzeĹ klawiszy ze standardowego wejĹÂcia. UĹźyteczne, jeĹźeli dane sàz niego pobierane. Jest to automatycznie wĹÂÃÂczane, jeĹÂli w wierszu poleceĹ zostanie odnaleziony -. Sàjednak sytuacje, w ktÄÅrych sam musisz to aktywowaÃÂ, np. jeĹźeli otwierasz /dev/stdin (albo odpowiednik w Twoim systemie), uĹźywasz stdin na liĹÂcie odtwarzania albo zamierzasz czytaàz stdin pÄÅĹÅniej poprzez polecenia trybu slave loadlist i loadfile.

-nojoystick

WyĹÂÃÂcza obsĹÂugàjoysticka.

-nolirc

WyĹÂÃÂcza obsĹÂugàLIRC.

-nomouseinput (tylko z X11)

WyĹÂÃÂcza obsĹÂugàzdarzeĹ wciĹÂniÃÂcia/puszczenia przycisku myszki (menu kontekstowe mozplayerxp korzysta z tej opcji).

-nortc (tylko z RTC)

WyĹÂÃÂcza uĹźywanie Linux RTC (real-time clock - /dev/rtc) jako mechanizmu mierzenia czasu.

-playlist <nazwa pliku>

Odtwarza zbiory wedĹÂug pliku listy odtwarzania (w formatach ASX, Winamp, SMIL lub jeden zbiÄÅr w kaĹźdym wierszu).
INFORMACJA:
Opcja ta jest uwaĹźana za pozycjàwyjĹÂciowÃÂ, wiÃÂc opcje nastÃÂpujÃÂce po niej odnoszàsiàtylko do zbiorÄÅw na tej liĹÂcie.
FIXME: Musi to byàbardziej przejrzyste i dokĹÂadnie udokumentowane.

-really-quiet (zobacz takĹźe -quiet)

WyĹÂwietla jeszcze mniej komunikatÄÅw wyjĹÂciowych i stanu niĹź z opcjà-quiet.

-rtc-device <urzÃÂdzenie>

Korzysta z okreĹÂlonego urzÃÂdzenia do synchronizacji przez RTC.

-shuffle

Odtwarza zbiory w losowej kolejnoĹÂci.

-skin <nazwa> (tylko z GUI)

ZaĹÂaduje skÄÅrkàz podanego jako parametr katalogu znajdujÃÂcego siàpod domyĹÂlnymi katalogami skÄÅrek, /usr/local/share/mplayer/skins/ i ~/.mplayer/skins/.

PRZYKĹÂAD:

-skin fittyfene

PrÄÅbuje zaĹÂadowaà/usr/local/share/mplayer/skins/fittyfene, pÄÅĹÅniej ~/.mplayer/skins/fittyfene.

-slave (zobacz takĹźe -input)

Ta opcja przeĹÂÃÂcza MPlayera w tryb slave, w ktÄÅrym moĹźna go uĹźywaàjako koĹÂcÄÅwki (backend) dla innych programÄÅw. Zamiast przechwytywania wciĹÂniÃÂtych klawiszy, MPlayer bÃÂdzie czytaĹ ze standardowego wejĹÂcia polecenia oddzielane koĹÂcem wiersza (\n).
INFORMACJA:
ListàpoleceĹ otrzymasz z -input cmdlist, a ich opis znajdziesz w DOCS/tech/slave.txt.

-softsleep

UĹźywa wysokiej jakoĹÂci zegarÄÅw programowych. Tak dokĹÂadne jak RTC, ale nie wymaga specjalnych uprawnieĹÂ. Skutkuje wiÃÂkszym obiÃÂĹźeniem procesora.

-sstep <sek>

Przeskakuje <sek> sekund po kaĹźdej klatce. Normalna prÃÂdkoĹÂàodtwarzania klatek jest utrzymana, wiÃÂc odtwarzanie jest szybsze. Jako Ĺźe MPlayer potrafi przeszukiwaàtylko do najbliĹźszej klatki kluczowej, moĹźe to byàniedokĹÂadne.

OPCJE DEMUXERA/STRUMIENI

-a52drc <poziom>

Wybiera poziom Kompresji Dynamiki (Dynamic Range Compression) dla strumieni dĹÅwiÃÂkowych AC3. <poziom> jest liczbàrzeczywistàod 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak kompresji, a 1 (domyĹÂlne) oznacza peĹÂnàkompresjà(gĹÂoĹÂne kawaĹÂki sàprzyciszane i vice versa). Opcja ta jest skuteczna tylko wtedy, kiedy strumieĹ AC3 zawiera informacje o wymaganym zasiÃÂgu kompresji.

-aid <ID> (zobacz takĹźe -alang)

Wybiera kanaĹ audio (MPEG: 0-31 AVI/OGM: 1-99 ASF/RM: 0-127, VOB(AC3): 128-159 VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190). MPlayer wyĹÂwietli dostÃÂpne identyfikatory audio, jeĹÂli jest uruchomiony w trybie gadatliwym (-v). Kiedy odtwarzany jest strumieĹ MPEG-TS, MPlayer/MEncoder uĹźyje pierwszego programu (jeĹźeli jest dostÃÂpny) z wybranym strumieniem.

-alang <kod jÃÂzyka[,kod jÃÂzyka,...]> (zobacz takĹźe -aid)

OkreĹÂla priorytetowàlistàjÃÂzykÄÅw, w ktÄÅrych audio ma byàodtwarzane. RÄÅĹźne formaty uĹźywajàrÄÅĹźnych kodÄÅw. DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska i NUT operujàna trzyliterowych ISO 639-2, a OGM korzysta z dowolnego identyfikatora. MPlayer wyĹÂwietli dostÃÂpne jÃÂzyki, jeĹÂli jest uruchomiony w trybie gatatliwym (-v).

PRZYKĹÂAD:

mplayer dvd://1 -alang pl,en

Wybiera z DVD ĹÂcieĹźkàw jÃÂzyku polskim, a jeĹźeli jej nie ma, korzysta z angielskiej.

mplayer -alang jpn example.mkv

Odtwarza film w formacie Matroska w jÃÂzyku japoĹÂskim.

-audio-demuxer <[+]nazwa> (tylko z opcjÃÂ -audiofile)

Wymusza typ demuxera audio dla -audiofile. UĹźycie "+" przed nazwàwymusza jÃÂ, wyĹÂÃÂcza to niektÄÅre testy. Podaj nazwàdemuksera wypisanàprzez -audio-demuxer help. Dla kompatybilnoĹÂci z poprzednimi wersjami akceptuje teĹź ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/demuxer.h. -audio-demuxer audio albo -audio-demuxer 17 wymusza MP3.

-audiofile <nazwa zbioru>

OtwÄÅrz audio z zewnÃÂtrznego zbioru (WAV, MP3 lub Ogg Vorbis) podczas odtwarzania filmu.

-audiofile-cache <kBajty>

WĹÂÃÂcza cache dla strumienia uĹźywanego przez -audiofile, uĹźywajÃÂc okreĹÂlonej iloĹÂci pamiÃÂci.

-bandwidth <wartoĹÂÃÂ> (tylko z sieciÃÂ)

OkreĹÂla maksymalnàszerokoĹÂàpasma (bitrate) strumienia sieciowego (dla serwerÄÅw potrafiÃÂcych przesyĹÂaàz rÄÅĹźnymi szerokoĹÂciami pasma). Przydatne jeĹÂli chcesz oglÃÂdaàna Ĺźywo media ze strumieni przy wolnym poĹÂÃÂczeniu.

-cache <kBajty>

Ta opcja okreĹÂla ile pamiÃÂci (w kBajtach) ma byàuĹźyte do wstÃÂpnego buforowania zbioru lub URL. SzczegÄÅlnie przydatne przy powolnych noĹÂnikach.

-cache-min <procent>

Odtwarzanie rozpocznie siàgdy bufor zostanie wypeĹÂniony w podanym stopniu.

-cache-seek-min <procent> (jeszcze nie zaimplementowane)

JeĹÂli wykonano przewijanie do pozycji w promieniu <procent> wielkoĹÂci cache od aktualnej pozycji, MPlayer poczeka na wypeĹÂnienie cache zamiast wykonywaàprzewijanie (domyĹÂlnie: 50).

-cdda <opcja1:opcja2> <tylko z CDDA)

Dostosowuje moĹźliwoĹÂàczytania CD Audio MPlayera.

DostÃÂpne sÃÂ opcje:

speed=<wartoĹÂÃÂ>

Ustala prÃÂdkoĹÂàobrotÄÅw CD.

paranoia=<0-2>

Ustala poziom paranoi.

0: wyĹÂÃÂcza sprawdzanie
1: sprawdza tylko overlap (domyĹÂlne)
2: peĹÂna korekcja i weryfikacja danych

generic-dev=<wartoĹÂÃÂ>

UĹźywa podanego ogÄÅlnego urzÃÂdzenia SCSI.

sector-size=<wartoĹÂÃÂ>

Rozmiar bloku jednorazowego czytania.

overlap=<wartoĹÂÃÂ>

Wymusza minimalne przeszukiwanie overlap podczas weryfikacji do <wartoĹÂÃÂ> sektorÄÅw.

toc-bias

ZakĹÂada Ĺźe adres poczÃÂtku pierwszej ĹÂcieĹźki zapisany w TOC bÃÂdzie adresowany jako LBA 0. NiektÄÅre sterowniki Toshiba potrzebujàtego by poprawnie okreĹÂliàgranice ĹÂcieĹźek.

toc-offset=<wartoĹÂÃÂ>

Dodaje <wartoĹÂÃÂ> sektorÄÅw do odczytanych wartoĹÂci podczas adresowania ĹÂcieĹźek. WartoĹÂàmoĹźe byàujemna.

(no)skip

(Nie)akceptuje niedoskonaĹÂe rekonstrukcje danych.

-cdrom-device <ĹÂcieĹźka do urzÃÂdzenia>

Ustawia ĹÂcieĹźkàdo urzÃÂdzenia CD-ROM (domyĹÂlnie: /dev/cdrom).

-channels <iloĹÂÃÂ> (zobacz takĹźe -af channels)

ĹťÃÂda podanej liczby kanaĹÂÄÅw wyjĹÂcowych (domyĹÂlnie: 2). MPlayer prosi dekoder by dekodowaĹ audio do wybranej iloĹÂci kanaĹÂÄÅw. Od dekodera zaleĹźy jak (i czy) sobie z tym poradzi. Opcja ta jest zazwyczaj potrzebna tylko przy odtwarzaniu filmÄÅw z dĹÅwiÃÂkiem w formacie AC3 (jak DVD). W tym wypadku liba52 dekoduje i prawidĹÂowo przerabia dĹÅwiÃÂk na wymaganàliczbàkanaĹÂÄÅw. Ĺťeby bezpoĹÂrednio kontrolowaàliczbàkanaĹÂÄÅw wyjĹÂciowych niezaleĹźnie od liczby zdekodowanych kanaĹÂÄÅw, uĹźyj filtra channels.
INFORMACJA:
Opcja ta jest honorowana przez kodeki (tylko AC3), filtry (surround) i sterowniki wyĹÂcia audio (przynajmniej OSS).

DostÃÂpne sÃÂ opcje:

2

stereo

4

surround

6

peĹÂne 5.1

-chapter <ID rozdziaĹÂu[-<ID koĹÂcowego rozdziaĹÂu>] (tylko DVD)

OkreĹÂla numer rozdziaĹÂu od ktÄÅrego naleĹźy zaczÃÂàodtwarzanie. MoĹźe teĹź okreĹÂliànumer rozdziaĹÂu na ktÄÅrym naleĹźy skoĹÂczyàodtwarzanie (domyĹÂlnie: 1).

-cookies (tylko z sieciÃÂ)

WysyĹÂa cookies przy ĹźÃÂdaniach HTTP.

-cookies-file <nazwa zbioru> (tylko z sieciÃÂ)

Czyta HTTP cookies z <nazwa zbioru> (domyĹÂlnie ~/.mozilla/ i ~/.netscape/) i nie czytaj z miejsc standardowych. ZakĹÂada Ĺźe zbiÄÅr jest w formacie Netscape.

-delay <sekundy>

Ustawia opÄÅĹÅnienie dĹÅwiÃÂku w sekundach (dodatnia lub ujemna liczba rzeczywista).
INFORMACJA:
Nie ma gwarancji prawidĹÂowego dziaĹÂania jeĹÂli jest to uĹźywane z MEncoderem i -ovc copy.

-demuxer <[+]nazwa>

Wymusza typ demuxera. UĹźycie "+" przed nazwàwymusza jÃÂ, wyĹÂÃÂcza to niektÄÅre testy. Podaj nazwàdemuksera wypisanàprzez -demuxer help. Dla kompatybilnoĹÂci z poprzednimi wersjami akceptuje teĹź ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/demuxer.h. -demuxer audio lub -demuxer 17 wymusza MP3.

-dumpaudio (tylko MPlayer)

Zrzuca surowy, skompresowany strumieĹ audio do ./stream.dump (przydatne z MPEG/AC3). JeĹÂli podasz wiÃÂcej niĹź jednàz -dumpaudio, -dumpvideo i -dumpstream, znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceĹÂ.

-dumpfile <nazwa zbioru> (tylko MPlayer)

Podaje nazwÃÂ zbioru wynikowego dla opcji -dumpaudio / -dumpvideo / -dumpstream.

-dumpstream (tylko MPlayer)

Zrzuca surowy strumieĹ do ./stream.dump. Przydatny gdy rippujesz z DVD lub sieci. JeĹÂli podasz wiÃÂcej niĹź jednàz -dumpaudio, -dumpvideo i -dumpstream, znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceĹÂ.

-dumpvideo (tylko MPlayer)

Zrzuca surowy, skompresowany strumieĹ video do ./stream.dump (niezbyt przydatne). JeĹÂli podasz wiÃÂcej niĹź jednàz -dumpaudio, -dumpvideo i -dumpstream, znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceĹÂ.

-dvbin <options>

Przekazuje zamiast domyĹÂlnych nastÃÂpujÃÂce opcje moduĹÂowi wejĹÂcia DVB:

card=<1-4>

UĹźyje karty numer 1-4 (domyĹÂlnie: 1).

file=<nazwa pliku>

Czyta listàkanaĹÂÄÅw z <nazwa pliku>. DomyĹÂlnym jest ~/.mplayer/channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (w zaleĹźnoĹÂci od Twojej karty) lub w ostatecznoĹÂci ~/.mplayer/ channels.conf.

-dvd-device <ĹÂcieĹźka do urzÃÂdzenia> (tylko DVD)

Podaje ĹÂcieĹźkàdo urzÃÂdzenia DVD (domyĹÂlnie: /dev/dvd). MoĹźesz rÄÅwnieĹź okreĹÂliàkatalog z plikami uprzednio skopiowanymi prosto z DVD (np. przez vobcopy). ZauwaĹź, Ĺźe -dumpstream jest zazwyczaj lepszym sposobem na kopiowanie tytuĹÂÄÅw DVD (zobacz przykĹÂady).

-dvdangle <ID ujÃÂcia> (tylko DVD)

NiektÄÅre dyski DVD zawierajàsceny, ktÄÅre mogàbyàoglÃÂdane z rÄÅĹźnych ujÃÂÃÂ. Opcja ta informuje MPlayera, ktÄÅrego ujÃÂcia ma uĹźywaà(domyĹÂlnie: 1).

-edl <nazwa pliku>

WĹÂÃÂcza decyzyjnàlistàedycji (ang. edit decision list (EDL)) podczas odtwarzania. Video bÃÂdzie pomijane, audio bÃÂdzie wyciszane i wĹÂÃÂczane zgodnie z wpisami w podanym zbiorze. SzczegÄÅĹÂowe informacje zawarte sàw DOCS/HTML/pl/edl.html.

-forceidx

Wymusza przebudowanie indeksu. UĹźyteczny dla zbiorÄÅw z uszkodzonym indeksem (desynchornizacje A/V itp.). UmoĹźliwia wyszukiwanie w pliku. TrwaĹÂe naprawienie indeksu moĹźliwe jest przy pomocy MEncodera (patrz dokumentacja)
INFORMACJA:
Opcji tej moĹźna uĹźywaàtylko jeĹÂli dany noĹÂnik obsĹÂuguje wyszukiwanie (czyli nie stdin, kolejka itp.).

-fps <liczba rzeczywista>

Zmienia prÃÂdkoĹÂàodtwarzania klatek video (framerate) Przydatne jeĹÂli wartoĹÂàw nagĹÂÄÅwku jest zĹÂa/nie istnieje.

-frames <iloĹÂÃÂ>

Odtwarza/konwertuje tylko pierwsze <iloĹÂÃÂ> klatek, potem wychodzi.

-hr-mp3-seek (tylko z MP3)

DokĹÂadne przeszukiwanie MP3. WĹÂÃÂczone gdy odtwarzamy z zewnÃÂtrznego zbioru MP3, gdyĹź potrzebujemy znaleĹÅàbardzo dokĹÂadnàpozycjàdo utrzymania synchronizacji A/V. Potrafi byàwolne, szczegÄÅlnie gdy szukamy do tyĹÂu, poniewaĹź trzeba przewinÃÂàdo samego poczÃÂtku by znaleĹÅàdokĹÂadnie tàklatkÃÂ.

-idx (zobacz takĹźe -forceidx)

Przebuduje indeks AVI, jeĹźeli nie zostanie on znaleziony, umoĹźliwiajÃÂc przeszukiwanie zbioru. Przydatne przy uszkodzonych/niekopletnych zbiorach lub ĹÅle stworzonych plikach.
INFORMACJA:
Opcji tej moĹźna uĹźywaàtylko jeĹÂli dany noĹÂnik obsĹÂuguje wyszukiwanie (czyli nie stdin, kolejka itp.).

-ipv4-only-proxy (tylko z sieciÃÂ)

Ignoruje proxy dla adresÄÅw IPv6. BÃÂdzie on nadal uĹźywany dla adresÄÅw IPv4.

-loadidx <zbiÄÅr indeksowy>

Czyta dane indeksu video z <nazwa zbioru>, zapisane przez -saveidx. MPlayer bÃÂdzie czytaĹ indeks z podanego zbioru i uĹźywaĹ tych danych do przeszukiwania zamiast jakiegokolwiek indeksu bezpoĹÂrednio w zbiorze AVI. Dodatkowo, MPlayer nie przeszkodzi w zaĹÂadowaniu zbioru indeksowego wygenerowanego z innego AVI, ale to z pewnoĹÂciàwywoĹÂa niemiĹÂe rezultaty.
INFORMACJA:
Ta opcja jest przestarzaĹÂa, poniewaĹź MPlayer obsĹÂuguje juĹź OpenDML.

-mc <sekundy/klatkÃÂ>

maksymalna korekcja synchronizacji A-V na klatkÃÂ (w sekundach)

-mf <opcja1:opcja2:...>

UĹźywane przy dekodowaniu z wielu zbiorÄÅw PNG lub JPEG.

DostÃÂpne sÃÂ opcje:

w=<wartoĹÂÃÂ>

szerokoĹÂàdanych wyjĹÂciowych (domyĹÂlnie: autodetekcja)

h=<wartoĹÂÃÂ>

wysokoĹÂàdanych wyjĹÂciowych (domyĹÂlnie: autodetekcja)

fps=<wartoĹÂÃÂ>

iloĹÂàklatek na sekundà(fps) w danych wyjĹÂciowych (domyĹÂlnie: 25)

type=<wartoĹÂÃÂ>

typ zbiorÄÅw wejĹÂciowych (dostÃÂpne: jpeg, png, tga i sgi)

-ni (tylko AVI)

Wymusza uĹźycie parsera do AVI bez przeplotu (pozwala odtworzyàniektÄÅre uszkodzone zbiory AVI).

-nobps (tylko AVI)

Nie uĹźywa ĹÂredniej iloĹÂci bajtÄÅw/sekundàdo synchronizacji A-V. Pomaga przy niektÄÅrych zbiorach AVI z uszkodzonym nagĹÂÄÅwkiem.

-noextbased

WyĹÂÃÂcza wybÄÅr demuxera oparty na rozszerzeniu zbioru. DomyĹÂlnie, kiedy typ zbioru (demuxer) nie moĹźe byàbezsprzecznie wykryty (zbiÄÅr nie posiada nagĹÂÄÅwka lub jest on niewystarczajÃÂco pewny), rozszerzenie zbioru jest uĹźyte do wybrania demuxera. Zawsze wraca do wyboru demuxera w oparciu o zawartoĹÂÃÂ.

-passwd <hasĹÂo> (zobacz takĹźe -user) (tylko z sieciÃÂ)

Podaje hasĹÂo dla autoryzacji HTTP.

-prefer-ipv4

UĹźywa IPv4 do poĹÂÃÂczeĹ sieciowych. JeĹÂli siànie da, automatycznie przestawia na IPv6.

-prefer-ipv6

UĹźywa IPv6 do poĹÂÃÂczeĹ sieciowych. JeĹÂli siànie da, automatycznie przestawia na IPv4.

-rawaudio <opcja1:opcja2:...>

Pozwala na odtwarzanie surowych zbiorÄÅw audio. MoĹźe teĹź byàuĹźyta Ĺźeby odtworzyàCD z dĹÅwiÃÂkiem innym niĹź 44kHz 16-bit stereo. Do odtwarzania surowych strumieni AC3 uĹźyj -rawaudio on:format=0x2000.

DostÃÂpne sÃÂ opcje:

on   

UĹźywa demuxera surowego dĹÅwiÃÂku.

channels=<iloĹÂÃÂ>

iloĹÂàkanaĹÂÄÅw

rate=<czÃÂstotliwĹÂÃÂ>

czÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbkowania

samplesize=<wartoĹÂÃÂ>

rozmiar prÄÅbki w bajtach

bitrate=<value>

bitrate dla surowych danych audio

format=<wartoĹÂÃÂ>

kod fourcc szesnastkowo

-rawvideo <opcja1:opcja2:...>

Ta opcja pozwala na odtwarzanie surowych zbiorÄÅw video.

DostÃÂpne sÃÂ opcje:

on   

UĹźywa demuxera surowego video.

fps=<wartoĹÂÃÂ>

iloĹÂàklatek na sekundà(domyĹÂlnie: 25.0)

sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc

ustawia jednàze standardowych wielkoĹÂci obrazu

w=<wartoĹÂÃÂ>

szerokoĹÂàobrazu w pikselach

h=<wartoĹÂÃÂ>

wysokoĹÂàobrazu w pikselach

i420|yv12|yuy2|y8

ustaw przestrzeĹ kolorÄÅw

format=<wartoĹÂÃÂ>

przestrzeĹ kolorÄÅw (fourcc) w hex

size=<wartoĹÂÃÂ>

rozmiar ramki w bajtach

-rtsp-stream-over-tcp (tylko z LIVE.COM)

UĹźywane z URLami "rtsp://" dla okreĹÂlenia, Ĺźe nadchodzÃÂce pakiety RTP i RTCP majàbyàprzesyĹÂane przez TCP (uĹźywajÃÂc tego samego poĹÂÃÂczenia co RTSP). Przydatne przy uszkodzonym poĹÂÃÂczeniu internetowym, ktÄÅre nie przepuszcza pakietÄÅw UDP (zobacz takĹźe http://www.live555.com/mplayer).

-saveidx <nazwa zbioru>

Wymusza przebudowanie indeksu i zapisuje go w zbiorze <nazwa zbioru>. Aktualnie dziaĹÂa to tylko ze zbiorami AVI.
INFORMACJA:
Ta opcja jest przestarzaĹÂa, poniewaĹź MPlayer obsĹÂuguje juĹź OpenDML.

-sb <pozycja w bajtach> (zobacz takĹźe -ss)

Przewija do pozycji okreĹÂlonej w bajtach. Przydatne do odtwarzania z obrazÄÅw CD-ROM lub zbiorÄÅw VOB ze ĹÂmieciami na poczÃÂtku.

-speed <0.01-100>

Zwalnia lub przyspiesza odtwarzanie o wspÄÅĹÂczynnik podany jako parametr. Nie jest pewne dziaĹÂanie z -oac copy.

-srate <Hz>

Wybiera czÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbkowania, ktÄÅra bÃÂdzie dalej wykorzystywana (oczywiĹÂcie karty majàteĹź swoje ograniczenia). JeĹźeli wybrana czÃÂstotliwoĹÂàjest inna niĹź w obecnie przetwarzanym strumieniu, w wartwie dĹÅwiÃÂkowej zostanie zastosowany filtr resample lub lavcresample, aby zniwelowaàrÄÅĹźnicÃÂ. Opcja -af-adv steruje typem przeprÄÅbkowywania. DomyĹÂlne jest szybkie przeprÄÅbkowywanie, ktÄÅre moĹźe znieksztaĹÂciàdĹÅwiÃÂk.

-ss <czas> (zobacz takĹźe -sb)

Przeskakuje do podanego czasu.

PRZYKĹÂAD:

-ss 56

Przeskakuje do 56 sekundy.

-ss 01:10:00

Przeskakuje do 1 godziny i 10 minut.

-tskeepbroken

Informuje MPlayera by nie odrzucaĹ pakietÄÅw TS zgĹÂoszonych w strumieniu jako bĹÂÃÂdne. Czasami potrzebne do odtworzenia uszkodzonych zbiorÄÅw MPEG-TS.

-tsprobe <iloĹÂàbajtÄÅw>

Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS, opcja ta pozawala podaàjak wiele bajtÄÅw w strumieniu MPlayer ma przeglÃÂdaàw poszukiwaniu ĹźÃÂdanych ID audio i video.

-tsprog <1-65534>

Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS pozwala podaàktÄÅry program (jeĹÂli jest kilka) naleĹźy odtwarzaÃÂ. MoĹźe byàuĹźyta z -vid i -aid.

-tv <opcja1:opcja2:...> (tylko z TV)

Ta opcja dostosowuje rozmaite wĹÂaĹÂciwoĹÂci moduĹÂu przechwytywania TV. Ĺťeby oglÃÂdaàtelewizjàMPlayerem podaj "tv://" lub "tv://<numer_kanaĹÂu>" albo nawet "tv://<nazwa_kanaĹÂu>" (jak ustawià<nazwÃÂ_kanaĹÂu> podaje opcja channels poniĹźej) jako URL filmu.

DostÃÂpne sÃÂ opcje:

noaudio

bez dĹÅwiÃÂku

driver=<wartoĹÂÃÂ>

dostÃÂpne sterowniki: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848

device=<wartoĹÂÃÂ>

Podaje urzÃÂdzenie TV (domyĹÂlnie: /dev/video0).

input=<wartoĹÂÃÂ>

Wybiera wejĹÂcie (domyĹÂlnie: 0 - TV, lista jest wypisywana na konsoli).

freq=<wartoĹÂÃÂ>

Podaje czÃÂstotliwoĹÂàna ktÄÅrànaleĹźy ustawiàtuner (np. 511.250). Nie dziaĹÂa z parametrem channels.

outfmt=<wartoĹÂÃÂ>

Podaje format wyjĹÂciowy tunera jako nazwàobsĹÂugiwanàprzez sterownik V4L (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2, i420) lub dowolny format okreĹÂlony wartoĹÂciàszesnastkowÃÂ. JeĹÂli chcesz poznaàwszystkie dostÃÂpne formaty podaj outfmt=help.

width=<wartoĹÂÃÂ>

szerokoĹÂàokna wyjĹÂciowego

height=<wartoĹÂÃÂ>

wysokoĹÂàokna wyjĹÂciowego

fps=<wartoĹÂÃÂ>

czÃÂstotliwoĹÂàprzechwytywania video (ile klatek na sekundàprzechwytywaÃÂ)

buffersize=<wartoĹÂÃÂ>

maksymalny rozmiar bufora przechwytywania w megabajtach (domyĹÂlnie: dynamiczny)

norm=<wartoĹÂÃÂ>

bsdbt848 i v4l dopuszczajàPAL, SECAM i NTSC. Lista dostÃÂpnych standardÄÅw dla v4l2 jest wyĹÂwietlana na konsoli. Przeczytaj teĹź poniĹźszàopcjànormid.

normid=<wartoĹÂÃÂ> (tylko v4l2)

Ustawia standard TV z podanym numerycznym ID. ZaleĹźy on od karty przechwytywania. Lista standardÄÅw TV jest wypisywana przez MPlayera na konsoli.

channel=<wartoĹÂÃÂ>

Ustawia tuner na kanaĹ <wartoĹÂÃÂ>.

chanlist=<wartoĹÂÃÂ>

dostÃÂpne: argentina, australia, china-bcast, europe-east, europe-west, france, ireland, italy, japan-bcast, japan-cable, newzealand, russia, southafrica, us-bcast, us-cable, us-cable-hrc

channels=<kanaĹÂ>-<nazwa>,<kanaĹÂ>-<nazwa>,...

Ustawia nazwy dla kanaĹÂÄÅw. UĹźywaj _ zamiast spacji w nazwach (albo pobaw siàcudzysĹÂowami ;-). Nazwy kanaĹÂÄÅw bÃÂdàwtedy wypisywane przez OSD, a polecenia tv_step_channel, tv_set_channel i tv_last_channel bÃÂdàdostÃÂpne z pilota (zobacz takĹźe LIRC). Nie dziaĹÂa z parametrem frequency.
INFORMACJA:
Numer kanaĹÂu bÃÂdzie pozycjàna liĹÂcie kanaĹÂÄÅw, liczÃÂc od 1.
PRZYKĹÂAD:
tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel TV1

[brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>

Ustawia korekcjÃÂ obrazu na karcie.

audiorate=<wartoĹÂÃÂ>

Ustawia tempo bitowe przechwytywania audio.

forceaudio

Przechwytuje audio nawet gdy v4l nie zgĹÂasza Ĺźadnych ĹÅrÄÅdeĹ audio.

alsa 

Przechwytuje z ALSA.

amode=<0-3>

Wybiera tryb audio:

0: mono
1: stereo
2: jÃÂzyk 1
3: jÃÂzyk 2

forcechan=<1-2>

DomyĹÂlnie, liczba zapisanych kanaĹÂÄÅw audio jest automatycznie ustawiana zgodnie z ustawieniami audio karty TV. Ta opcja wymusza nagrywanie stereo/mono bez wzglÃÂdu na opcjàamode i wartoĹÂci zwracane przez v4l. Przydatne jeĹÂli karta TV nie jest w stanie zgĹÂosiàprawidĹÂowego trybu audio.

adevice=<wartoĹÂÃÂ>

ustawia urzÃÂdzenie audio <wartoĹÂÃÂ> powinna byà/dev/... dla OSS i ID sprzÃÂtu dla ALSA. ZastÃÂp wszystkie ":" w ID sprzÃÂtu dla ALSA na ".".

audioid=<wartoĹÂÃÂ>

Wybiera wyjĹÂcie audio karty, jeĹźeli karta ma wiÃÂcej niĹź jedno.

[volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)
[volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)

Te opcje ustawiajàparametry miksera karty video. Nie przyniesie to Ĺźadnych efektÄÅw, jeĹźeli Twoja karta go nie posiada. Dla v4l2 50 oznacza domyĹÂlnàwartoĹÂàprzekazanàprzez sterownik karty.

immediatemode=<wartoĹÂàlogiczna>

WartoĹÂà0 oznacza przechwytywanie i buforowanie audio i video razem (domyĹÂlna dla MEncodera). WartoĹÂà1 (domyĹÂlna dla MPlayera) oznacza przechwytywanie tylko video i pozwolenie na przesyĹÂanie dĹÅwiÃÂku z karty TV do karty dĹÅwiÃÂkowej poprzez kabel je ĹÂÃÂczÃÂcy.

mjpeg

UĹźywa sprzÃÂtowej kompresji MJPEG (jeĹźeli karta ma takàmoĹźliwoĹÂÃÂ). Gdy uĹźywasz tej opcji, nie musisz podawaàszerokoĹÂci i wysokoĹÂci okna wyjĹÂciowego, poniewaĹź MPlayer ustali je automatycznie z wartoĹÂci decimation (patrz poniĹźej).

decimation=<1|2|4>

wybierz rozmiar obrazu, ktÄÅry bÃÂdzie skompresowany przez sprzÃÂtowÃÂ kompresjÃÂ MJPEG:

1: peĹÂny rozmiar
704x576 PAL
704x480 NTSC
2: ĹÂredni rozmiar
352x288 PAL
352x240 NTSC
4: maĹÂy rozmiar
176x144 PAL
176x120 NTSC

quality=<0-100>

Wybiera jakoĹÂàkompresji JPEG (dla peĹÂnego rozmiaru zalecane jest < 60).

-user <nazwa uĹźytkownika> (zobacz takĹźe -passwd) (tylko sieÃÂ)

Podaje nazwàuĹźytkownika do uwierzytelnienia HTTP.

-user-agent <ciÃÂg>

ZgĹÂasza <ciÃÂg> jako program uĹźytkownika (user agent) w strumieniowaniu HTTP.

-vid <ID>

Wybiera kanaĹ video (MPG: 0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190). Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS MPlayer/MEncoder uĹźyje pierwszego (dostÃÂpnego) programu z wybranym strumieniem video.

-vivo <sub-opcje> (KOD DEBUGOWANY)

Wymusza parametry audio dla demuxera VIVO (do usuwania bĹÂÃÂdÄÅw).

OPCJE OSD/NAPISÄÂW

INFORMACJA: Zobacz takĹźe -vf expand.
-dumpjacosub (tylko MPlayer)

Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na czasie format JACOsub. Tworzy w bieĹźÃÂcym katalogu zbiÄÅr dumpsub.js.

-dumpmicrodvdsub (tylko MPlayer)

Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na format MicroDVD. Tworzy w bieĹźÃÂcym katalogu zbiÄÅr dumpsub.sub.

-dumpmpsub (tylko MPlayer)

Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na format MPlayera - MPsub. Tworzy w bieĹźÃÂcym katalogu zbiÄÅr dumpsub.mpsub.

-dumpsami (tylko MPlayer)

Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na czasie format SAMI. Tworzy w bieĹźÃÂcym katalogu zbiÄÅr dumpsub.smi

-dumpsrtsub (tylko MPlayer)

Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na czasie format SubViewer (SRT). Tworzy w bieĹźÃÂcym katalogu zbiÄÅr dumpsub.srt.

-dumpsub (tylko MPlayer) (KOD BETA)

Zrzuca podstrumieĹ napisÄÅw ze strumieni VOB Zobacz takĹźe -dump*sub i -vobsubout*.

-ffactor <numer> (tylko OSD)

Zmienia alphamap czcionki. MoĹźe byÃÂ:

0

zwykĹÂa biaĹÂa czcionka

0.75

bardzo wÃÂski czarny zarys (domyĹÂlne)

1

wÃÂski czarny zarys

10

pogrubiony czarny zarys

-flip-hebrew (tylko z FriBiDi)

WĹÂÃÂcza obracanie napisÄÅw przy uĹźyciu FriBiDi

-noflip-hebrew-commas

Zmienia przypuszczenia FriBiDi na temat umiejscowiania przecinkÄÅw w napisach. UĹźywaj, jeĹÂli przecinki sàumieszczane na poczÃÂtku zdania zamiast na koĹÂcu.

-font <ĹÂcieĹźka do zbioru font.desc> (tylko OSD)

Szuka czcionek OSD/SUB w innym katalogu (domyĹÂlny dla zwykĹÂych czcionek: ~/.mplayer/font/font.desc, dla czcionek FreeType: ~/.mplayer/subfont.ttf).
INFORMACJA:
Z FreeType, ta opcja ustala ĹÂcieĹźkàdo zbioru czcionki tekstowej. Z fontconfig, ta opcja podaje nazwàczcionki wg fontconfig.

PRZYKĹÂAD:

-font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
-font ~/.mplayer/arialuni.ttf
-font "Bitstream Vera Sans"

-fontconfig (tylko z fontconfig)

WĹÂÃÂcza stosowanie czcionek zarzÃÂdzanych przez fontconfig.

-forcedsubsonly

WyĹÂwietla tylko wymuszone napisy ze strumienia napisÄÅw DVD wybranego przez np. -slang.

-fribidi-charset <nazwa zestawu> (tylko z FriBiDi)

Ustala zestaw znakÄÅw ktÄÅry zostanie przekazany do FriBiDi przy dekodowaniu napisÄÅw w innym formacie niĹź UTF-8 (domyĹÂlnie: ISO8859-8).

-ifo <zbior ifo VOBsub>

Wskazuje zbiÄÅr uĹźywany do zaĹÂadowania palety i wielkoĹÂci ramki napisÄÅw VOBsub.

-noautosub

WyĹÂÃÂcza automatyczne ĹÂadowanie napisÄÅw.

-osdlevel <0-3> (tylko MPlayer)

wskazuje tryb, w ktÄÅrym powinien wĹÂÃÂczyàsiàOSD

0

tylko napisy

1

gĹÂoĹÂnoĹÂà+ szukanie (domyĹÂlne)

2

gĹÂoĹÂnoĹÂà+ szukanie + zegar + procent

3

gĹÂoĹÂnoĹÂà+ szukanie + zegar + procent + caĹÂkowity czas

-overlapsub

Pozwala na wyĹÂwietlenie nastÃÂpnego napisu gdy poprzedni jest wciÃÂĹź widoczny (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂcza tylko dla niektÄÅrych formatÄÅw).

-sid <ID> (zobacz takĹźe -slang, -vobsubid)

WyĹÂwietla napisy ze strumienia okreĹÂlongo przez <ID> (0-31). MPlayer wyĹÂwietli dostÃÂpne identyfikatory, jeĹÂli jest uruchomiony w trybie gadatliwym (-v). JeĹÂli nie moĹźesz wybraànapisÄÅw na DVD, wyprÄÅbuj -vobsubid.

-slang <kod jÃÂzyka[,kod jÃÂzyka,...]> (zobacz takĹźe -sid)

OkreĹÂla priorytetowàlistàjÃÂzykÄÅw, w ktÄÅrych napisy majàbyàwyĹÂwietlane. RÄÅĹźne formaty uĹźywajàrÄÅĹźnych kodÄÅw. DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie ISO 639-1, Matroska operuje na trzyliterowych ISO 639-2, a OGM korzysta z dowolnego identyfikatora. MPlayer wyĹÂwietli dostÃÂpne jÃÂzyki, jeĹÂli jest uruchomiony w trybie gatatliwym (-v).

PRZYKĹÂAD:

mplayer dvd://1 -slang pl,en

Wybiera polskie napisy na DVD a jeĹÂli nie sàdostÃÂpne to angielskie.

mplayer -slang jpn example.mkv

Odtwarza plik typu Matroska z japoĹÂskimi napisami.

-spuaa <tryb> (tylko z OSD)

Ustala tryb wygĹÂadzania/skalowania dla DVD/VOBsub. Dodanie do trybu wartoĹÂci 16 wymusza skalowanie nawet gdy wielkoĹÂci oryginalnego i przeskalowanego okna sàtakie same. Mozna to wykorzystaàby np. wygĹÂadziànapisy rozmyciem gaussa. DostÃÂpne sàtryby:

0

brak (najszybszy, bardzo brzydki)

1

przybliĹźony (zepsuty?)

2

peĹÂny (wolny)

3

dwuliniowy (domyĹÂlny, szybki i nienajgorszy)

4

rozmycie Gaussa (bardzo ĹÂadne)

-spualign <-1-2> (tylko OSD)

Ustala jak powinny byÃÂ wyrÄÅwnane napisy SPU (DVD/VOBsub).

-1

oryginalna pozycja

0

WyrÄÅwnaj na gÄÅrze (oryginalne/domyĹÂlne zachowanie).

1

WyrÄÅwnaj na ĹÂrodku.

2

WyrÄÅwnaj na dole.

-spugauss <0.0-3.0> (tylko OSD)

Ustawia poziom rozmycia Gaussa przy korzystaniu z -spuaa 4. WyĹźszy oznacza wiÃÂksze rozmycie (domyĹÂlnie: 1.0).

-sub <zbiÄÅrnapisÄÅw1,zbiÄÅrnapisÄÅw2,...>

UĹźywa/wyĹÂwietla te zbiory napisÄÅw. Tylko jeden zbiÄÅr moĹźe wyàwyĹÂwietlany w danej chwili.

-sub-bg-alpha <0-255>

Ustawia wartoĹÂàkanaĹÂu alfa dla napisÄÅw i tĹÂa OSD. WiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂkszàprzezroczystoĹÂÃÂ. 0 oznacza peĹÂnàprzezroczystoĹÂÃÂ.

-sub-bg-color <0-255>

Ustawia kolor tĹÂa napisÄÅw i OSD. Obecnie napisy sàw skali szaroĹÂci, wiÃÂc jest to odpowiednik nasycenia koloru. WartoĹÂà255 oznacza biel a 0 czerĹÂ.

-sub-demuxer <[+]nazwa> (tylko -subfile) (KOD BETA)

Wymusza typ demuxera napisÄÅw dla -subfile. UĹźycie "+" przed nazwàwymusza jÃÂ, wyĹÂÃÂcza to niektÄÅre testy. Podaj nazwàdemuksera wypisanàprzez -audio-demuxer help. Dla kompatybilnoĹÂci z poprzednimi wersjami akceptuje teĹź ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/demuxer.h.

-sub-fuzziness <tryb>

Dostosowuje niedokĹÂadnoĹÂàdopasowywania przy szukaniu napisÄÅw:

0

dokĹÂadne dopasowanie

1

Wczytaj wszystkie napisy zawierajÃÂce nazwÃÂ filmu.

2

Wczytaj wszystkie napisy z aktualnego katalogu.

-sub-no-text-pp

WyĹÂÃÂcza wszelkie przetwarzanie tekstu po wczytaniu napisÄÅw. Stosowane w celach wyĹÂapywania bĹÂÃÂdÄÅw.

-subalign <0-2> (tylko OSD)

Ustala jak napisy powinny byÃÂ wyrÄÅwnane do -subpos.

0

wyrÄÅwnywanie gÄÅrnej krawÃÂdzi (poczÃÂtkowe/domyĹÂlne zachowanie)

1

wyrÄÅwnywanie ĹÂrodka

2

wyrÄÅwnywanie dolnej krawÃÂdzi.

-subcc  

WyĹÂwietla napisy DVD Closed Caption (CC). To nie sànapisy VOB, sàto specjalne napisy ASCII dla niesĹÂyszÃÂcych zakodowane w strumieniu danych uĹźytkownika VOB na wiÃÂkszoĹÂci DVD z regionu 1. Jak dotÃÂd niespotykane na DVD z innych regionÄÅw.

-subcp <strona kodowa> (tylko iconv)

JeĹÂli TwÄÅj system obsĹÂuguje iconv(3), moĹźesz uĹźyàtej opcji by ustaliàstronàkodowànapisÄÅw.

PRZYKĹÂAD:

-subcp latin2
-subcp cp1250

-subcp enca:<jÃÂzyk>:<strona powrotna> (tylko ENCA)

OkreĹÂla jÃÂzyk stosujÃÂc dwuliterowy kod, by ENCA mogĹÂa wykryàstronàkodowàautomatycznie. JeĹźeli nie jesteĹ pewien, podaj cokolwiek i przejrzyj wyjĹÂcie mplayer -v pod kÃÂtem dostÃÂpnych jÃÂzykÄÅw. Powrotna strona kodowa okreĹÂla jakàstronàstosowaÃÂ, jesli autodetekcja zawiedzie.

PRZYKĹÂAD:

-subcp enca:cs:latin2

Odgadnij kodowanie, zakĹÂadajÃÂc Ĺźe napisy sàpo czesku, jeĹźeli siànie uda, powrÄÅàdo latin 2.

-subcp enca:pl:cp1250

Odgadnij kodowanie dla polskiego, jeĹźeli siànie uda, powrÄÅàdo cp1250.

-subdelay <sek>

OpÄÅĹÅnienie napisÄÅw o <sek> sekund. MoĹźe byàujemne.

-subfile <filename> (KOD BETA)

Aktualnie bezuĹźyteczne. To samo co -audiofile, ale dla strumieni napisÄÅw (OggDS?).

-subfont-autoscale <0-3> (tylko z obsĹÂugàFreeType)

Ustawia tryb autoskalowania.
INFORMACJA:
0 oznacza, Ĺźe text scale i OSD scale sàwysokoĹÂciàczcionki w punktach.

MoĹźe byÃÂ:

0

bez automatycznego skalowania

1

proporcjonalny do wysokoĹÂci filmu

2

proporcjonalny do szerokoĹÂci filmu

3

proporcjonalny do przekÃÂtnej filmu (domyĹÂlne)

-subfont-blur <0-8> (tylko FreeType)

Ustawia promieĹ rozmycia czcionki (domyĹÂlnie: 2).

-subfont-encoding <wartoĹÂÃÂ> (tylko FreeType)

Ustawia kodowanie czcionki. WartoĹÂà"unicode" oznacza, Ĺźe bÃÂdàwyĹÂwietlane wszystkie znaki ze zbioru i bÃÂdzie uĹźywany unicode (domyĹÂlnie: unicode).

-subfont-osd-scale <0-100> (tylko FreeType)

Ustawia wspÄÅĹÂczynnik automatycznego skalowania elementÄÅw OSD (domyĹÂlnie: 6).

-subfont-outline <0-8> (tylko FreeType)

Ustawia gruboĹÂàlinii zewnÃÂtrznej czcionki (domyĹÂlnie: 2)

-subfont-text-scale <0-100> (tylko FreeType)

Ustawia wskaĹÅnik automatycznego skalowania napisÄÅw jako procent rozmiaru ekranu (domyĹÂlnie: 5).

-subfps <tempo>

Ustawia prÃÂdkoĹÂà(w klatkach/sek) zbioru napisÄÅw (domyĹÂlnie: jak w filmie).
INFORMACJA:
Tylko dla zbiorÄÅw opartych na klatkach np. format MicroDVD.

-subpos <0-100> (przydatne przy -vf expand) (tylko z OSD)

Ustawia pozycjànapisÄÅw na ekranie. Jest to pozioma pozycja napisÄÅw w % wysokoĹÂci ekranu.

-subwidth <10-100> (tylko z OSD)

OkreĹÂla maksymalnàszerokoĹÂànapisÄÅw na ekranie. Przydatne przy wyjĹÂciu TV. Jest to szerokoĹÂànapisÄÅw w % szerokoĹÂci ekranu.

-unicode

Informuje MPlayera by przetwarzaĹ zbiÄÅr napisÄÅw jako unicode.

-utf8   

Informuje MPlayera by przetwarzaĹ zbiÄÅr napisÄÅw jako UTF-8.

-vobsub <zbiÄÅr VOBsub bez rozszerzenia>

OkreĹÂla zbiory VOBsub z napisami. Jest to peĹÂna ĹÂcieĹźka do zbioru bez rozszerzenia, tj. bez ".idx", ".ifo" lub ".sub".

-vobsubid <0-31>

OkreĹÂla ID napisÄÅw VOBsub.

OPCJE WYJĹÂCIA AUDIO (TYLKO MPLAYER)

-abs <wartoĹÂÃÂ> (tylko -ao oss) (PRZESTARZAĹÂE)

Zmienia wykrytàwielkoĹÂàbufora sterownika audio/karty.

-format <format> (zobacz takĹźe filtr dĹÅwiÃÂkowy format )

Wybiera format prÄÅbki uĹźywany przez wyjĹÂciu warstwy filtrÄÅw dĹÅwiÃÂkowych na kartàdĹÅwiÃÂkowÃÂ. WartoĹÂci, ktÄÅre moĹźe przyjÃÂà<format> sàwymienione poniĹźej w opisie filtry dĹÅwiÃÂkowego "format".

-mixer <urzÃÂdzenie>

Korzysta z miksera innego niĹź domyĹÂlny /dev/mixer. Przy ALSA jest to nazwa miksera.

-mixer-channel <linia miksera>[, indeks miksera] (tylko -ao oss i -ao alsa)

Ta opcja mÄÅwi MPlayerowi, Ĺźeby uĹźyĹ innego kanaĹÂu do sterowania gĹÂoĹÂnoĹÂciàniĹź domyĹÂlne PCM. CzÃÂĹÂàmoĹźliwoĹÂci dla OSS to vol, pcm, line. Ĺťeby znaleĹÅàpeĹÂnàlistàmoĹźliwoĹÂci poszukaj SOUND_DEVICE_NAMES w /usr/include/linux/soundcard.h. Dla ALSA moĹźesz uĹźyànazw, ktÄÅre, na przykĹÂad, pokazuje alsamixer, jak Master, Line, PCM.
INFORMACJA:
Nazwy kanaĹÂÄÅw miksera ALSA z doĹÂÃÂczonym numerem muszàbyàzapisane w formacie <nazwa, numer>, np. kanaĹ nazwany ’PCM 1’ w alsamixer musi byàzamieniony na PCM,1.

-softvol

Wymusza uĹźycie programowego miksera, zamiast tego w karcie dĹÅwiÃÂkowej.

-softvol-max <10.0-10000.0>

Ustawia maksymalny poziom wzmocnienia w procentach (domyĹÂlnie: 110). WartoĹÂà200 pozwoli na podniesienie gĹÂoĹÂnoĹÂci do maksimum dwukrotnoĹÂci aktualnego poziomu. Przy wartoĹÂciach poniĹźej 100 poczÃÂtkowa gĹÂoĹÂnoĹÂà(wynoszÃÂca 100%) bÃÂdzie powyĹźej maksimum, czego np. OSD nie potrafi prawidĹÂowo wyĹÂwietliÃÂ.

-volstep <0-100>

Ustala wielkoĹÂàzmiany przy ustawianiu poziomu dĹÅwiÃÂku miksera (w procentach caĹÂego zakresu) (domyĹÂlnie: 3).

STEROWNIKI WYJĹÂCIOWE DĹšWIÃÂKU (TYLKO MPLAYER)

Sterowniki wyjĹÂcia dĹÅwiÃÂku to interfejsy do rÄÅĹźnych urzÃÂdzeĹ wyjĹÂciowych audio. SkĹÂadnia jest nastÃÂpujÃÂca:
-ao <sterownik1[:podopcja1[=wartoĹÂÃÂ]:...],sterownik2,...[,]>

OkreĹÂla prirytetowàlistàsterownikÄÅw wyjĹÂcia audio.

JeĹźeli lista koĹÂczy siàprzecinkiem, MPlayer powrÄÅci do sterownikÄÅw niezawartych w wierszu poleceĹÂ. Podopcje sàopcjonalne i przewaĹźnie mogàbyàpominiÃÂte.
INFORMACJA:
Opcja -vo help pokaĹźe listàwkompilowanych sterownikÄÅw wyjĹÂcia audio.

PRZYKĹÂAD:

-ao alsa,oss,

SprÄÅbuje uĹźyàsterownika ALSA, pÄÅĹÅniej OSS a potem pozostaĹÂych.

-ao alsa:mmap:noblock:device=hw=0.3

Ustawia tryb noblock, tryb mmap-mode i nazwÃÂ urzÃÂdzenia jako pierwsza karta, czwarte urzÃÂdzenie

DostÃÂpne sterowniki wyjĹÂciowe audio:
alsa   

sterownik ALSA 0.9/1.x

mmap   

Ustawia eksperymentalny tryb mmap (mmap-mode) (nie dziaĹÂa dla wiÃÂcej niĹź 2 kanaĹÂÄÅw).

noblock

Ustawia tryb noblock (noblock-mode).

device=<urzÃÂdzenie>

Ustawia nazwàurzÃÂdzenia. Zamiast "," w nazwie urzÃÂdzenia ALSA wstaw ".", a zamiast ":" wstaw "=". Upewnij siÃ Ĺźe nie ustawiasz tego jeĹÂli chcesz uzyskaàwyjĹÂcie w formacie hwac3 poprzez S/PDIF, chyba Ĺźe dobrze wiesz jak to prawidĹÂowo ustawiÃÂ.

oss    

sterownik OSS

dsp-device

Ustawia urzÃÂdzenie wyjĹÂciowe dĹÅwiÃÂku (domyĹÂlnie: /dev/ dsp).

sdl    

sterownik dla biblioteki wysoce niezaleĹźnej od platformy - SDL (Simple Directmedia Layer)

<sterownik>

OkreĹÂla, jaki sterownik dĹÅwiÃÂku ma zostaàuĹźyty przez SDL (domyĹÂlnie: SDL wybiera).

arts   

przekazuje dĹÅwiÃÂk przez demona aRts

esd    

przekazuje dĹÅwiÃÂk przez demona ESD

<serwer>

OkreĹÂla jaki serwer ESD ma zostaàuĹźyty (domyĹÂlnie: localhost).

jack    

przekazuje dĹÅwiÃÂk przez JACK (Jack Audio Connection Kit)

port=<nazwa>

ĹÂÃÂczy siàz portami o podanej nazwie (domyĹÂlnie: porty fizyczne).

name=<nazwa

Nazwa klienta przekazywana do JACK (domyĹÂlnie: MPlayer [<PID>]). Przydatne, jeĹÂli chcesz by pewne poĹÂÃÂczenia byĹÂy nawiÃÂzywane automatycznie.

(no)estimate

Ocenia opÄÅĹÅnienie audio, powinno dawaàrÄÅwniejsze odtwarzanie video (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone).

nas    

przekazuje dĹÅwiÃÂk przez NAS

coreaudio (tylko Mac OS X)

rdzenny sterownik Mac OS X

sgi (tylko SGI)

rdzenny sterownik SGI

sun (tylko Sun)

rdzenny sterownik Sun

<urzÃÂdzenie>

OkreĹÂla, jakie urzÃÂdzenie audio ma zostaàuĹźyte (domyĹÂlnie: /dev/audio).

win32 (tylko Windows)

rdzenny sterownik waveout Windows

dsound (tylko Windows)

sterownik wyjĹÂcia dĹÅwiÃÂkowego Directx DirectSound

device=<numer urzÃÂdzenia>

OkreĹÂla numer uĹźywanego urzÃÂdzenia. Odtwarzanie pliku z opcjà-v wyĹÂwietli wszystkie dostÃÂpne urzÃÂdzenia.

dxr2 (zobacz takĹźe -dxr2) (tylko DXR2)

specyficzny sterownik Creative DXR2

mpegpes (tylko DVB)

specyficzny sterownik DVB

null   

Nie przekazuje dĹÅwiÃÂku, ale utrzymuje prÃÂdkoĹÂàodtwarzania video. Do testÄÅw wydajnoĹÂciowych uĹźyj -nosound.

pcm    

sterownik wyjĹÂciowy zapisujÃÂcy dane w surowych (raw) plikach PCM/wave

(no)waveheader

DoĹÂÃÂcza lub pomija nagĹÂÄÅwek wave (domyĹÂlnie: doĹÂÃÂcza). JeĹźeli nie jest doĹÂÃÂczony, zostanie wygenerowane surowe wyjĹÂcie PCM.

file=<nazwa pliku>

Zapisuje dĹÅwiÃÂk do <nazwa pliku> zamiast domyĹÂlnego audiodump.wav. JeĹźeli okreĹÂlono parametr nowaveheader, domyĹÂlnym zbiorem wyjĹÂciowym jest audiodump.pcm.

plugin  

sterownik wyjĹÂciowy wtyczki

OPCJE WYJĹÂCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)

-adapter <wartoĹÂÃÂ>

Ustawia kartàgraficznÃÂ, ktÄÅra otrzyma obraz. Do poprawnego dziaĹÂania wymaga opcji -vm. ListàdostÃÂpnych kart otrzymasz stosujÃÂc tàopcjàz -v. Obecnie dziaĹÂa tylko ze sterownikiem wyjĹÂcia video directx.

-bpp <gĹÂÃÂbia>

Wymusza innàgĹÂÃÂbiàkolorÄÅw niĹź wykryta. ObsĹÂugiwane tylko przez sterowniki wyjĹÂcia video fbdev, dga, svga i vesa.

-brightness <-100-100>

Modyfikuje jasnoĹÂàwyjĹÂcia video (domyĹÂlnie: 0). Nie wszystkie sterowniki wyjĹÂcia video to obsĹÂugujÃÂ.

-contrast <-100-100>

Modyfikuje kontrast wyjĹÂcia video (domyĹÂlnie: 0). Nie wszystkie sterowniki wyjĹÂcia video to obsĹÂugujÃÂ.

-display <nazwa> (tylko X11)

Podaje nazwàkomputera i numer wyĹÂwietlacza serwera X, na ktÄÅrym chcesz wyĹÂwietlaÃÂ.

PRZYKĹÂAD:

-display xtest.localdomain:0

-dr    

WĹÂÃÂcz bezpoĹÂrednie renderowanie (obsĹÂugiwane nie przez wszystkie kodeki i wyjĹÂcia video)
UWAGA:
MoĹźe powodowaàpopsucie OSD/SUB!

-dxr2 <opcja1:opcja2:...>

Ta opcja jest uĹźywana do kontroli sterownika wyjĹÂcia video dxr2.

ar-mode=<wartoĹÂÃÂ>

tryb proporcji (aspect ratio) (0 = normalny, 1 = panoramiczny, 2 = letterbox (domyĹÂlne))

iec958-encoded

Ustawia tryb wyjĹÂcia iec958 na zakodowany.

iec958-decoded

Ustawia tryb wyjĹÂcia iec958 na zdekodowany (domyĹÂlne).

macrovision=<wartoĹÂÃÂ>

tryb macrovision (0 = wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne), 1 = agc, 2 = agc 2 colorstripe 3 = agc 4 colorstripe)

mute 

wycisza dĹÅwiÃÂk

unmute

wyĹÂÃÂcza wyciszenie dĹÅwiÃÂku

ucode=<wartoĹÂÃÂ>

ĹÂcieĹźka do microcode

wyjĹÂcie TV

75ire

wĹÂÃÂcza wyjĹÂcie 7.5 IRE

no75ire

wyĹÂÃÂcza wyjĹÂcie 7.5 IRE (domyĹÂlne)

bw   

czarno/biaĹÂe wyjĹÂcie TV

color

kolorowe wyjĹÂcie TV (domyĹÂlne)

interlaced

wĹÂÃÂcza wyjĹÂcie TV z przeplotem (domyĹÂlne)

nointerlaced

wyĹÂÃÂcza wyjĹÂcie TV z przeplotem

norm=<wartoĹÂÃÂ>

norma TV (ntsc (domyĹÂlna), pal, pal60, palm, paln, palnc)

square-pixel

ustawia tryb kwadratowy piksela

ccir601-pixel

ustawia tryb ccir601 piksela

nakĹÂadka (Overlay)

cr-left=<0-500>

Ustawia wartoĹÂàobcinania z lewej (domyĹÂlnie: 50).

cr-right=<0-500>

Ustawia wartoĹÂàobcinania z prawej (domyĹÂlnie: 300).

cr-top=<0-500>

Ustawia wartoĹÂàobcinania z gÄÅry (domyĹÂlnie: 0).

cr-bottom=<0-500>

Ustawia wartoĹÂàobcinania z doĹÂu (domyĹÂlnie: 0).

ck-[r|g|b]=<0-255>

Ustawia czerwony (r), zielony (g) lub niebieski (b) kolor klucza nakĹÂadki.

ck-[r|g|b]min=<0-255>

minimalna wartoĹÂàodpowiedniego klucza koloru

ck-[r|g|b]max=<0-255>

maksymalna wartoĹÂàodpowiedniego klucza koloru

ignore-cache

Nie uĹźywa zapamiÃÂtanych ustawieĹ nakĹÂadki.

update-cache

Uaktualnia zapisane ustawienia nakĹÂadki.

ol-osd

WĹÂÃÂcza osd w nakĹÂadce.

nool-osd

WyĹÂÃÂcza osd w nakĹÂadce (domyĹÂlne).

ol[h|w|x|y]-cor=<-20-20>

Modyfikuje rozmiar (h,w) i pozycjà(x,y) nakĹÂadki w przypadku gdy nie pasuje ona do okna (domyĹÂlnie: 0).

overlay

WĹÂÃÂcza nakĹÂadkà(domyĹÂlne)

nooverlay

WĹÂÃÂcza TVout.

overlay-ratio=<1-2500>

Dostosowuje nakĹÂadkà(domyĹÂlnie: 1000).

-fbmode <nazwa trybu> (tylko -vo fbdev)

Zmienia tryb video na opisany etykietÃÂ <nazwa trybu> w /etc/fb.modes.
INFORMACJA:
Bufor ramek VESA nie obsĹÂuguje zmieniania trybu.

-fbmodeconfig <nazwa zbioru> (tylko -vo fbdev)

UĹźywa podanego zbioru konfiguracyjnego (domyĹÂlnie: /etc/fb.modes).

-fs (zobacz takĹźe -zoom)

Odtwarzanie peĹÂnoekranowe (film w centrum i czarne obramowanie wokÄÅĹ niego). Nie wszystkie sterowniki wyjĹÂcia video to obsĹÂugujÃÂ.

-fsmode-dontuse <0-31> (PRZESTARZAĹÂE, uĹźywaj opcji -fs)

WyprÄÅbuj tàopcjÃÂ, jeĹźeli masz problemy z trybem peĹÂnoekranowym.

-fstype <typ1,typ2,...>

OkreĹÂla priorytetowàlistàtrybÄÅw ustawieĹ uĹźywanej warstwy peĹÂnoekranowej. MoĹźesz wyĹÂÃÂczyàtryb poprzedzajÃÂc go "-". JeĹÂli masz kĹÂopoty typu okno peĹÂnoekranowe jest przykryte przez inne okna wyprÄÅbuj innàkolejnoĹÂÃÂ.
INFORMACJA:
-fstype help wyĹÂwietla peĹÂnàlistàdostÃÂpnych trybÄÅw.

DostÃÂpne sÃÂ typy:

above

UĹźywa zalecenia _NETWM_STATE_ABOVE jeĹÂli jest to moĹźliwe.

below

UĹźywa zalecenia _NETWM_STATE_BELOW jeĹÂli jest to moĹźliwe.

fullscreen

UĹźywa zalecenia _NETWM_STATE_FULLSCREEN jeĹÂli jest to moĹźliwe.

layer

UĹźywa zalecenia _WIN_LAYER z domyĹÂlnàwarstwÃÂ.

layer=<0...15>

UĹźywa zalecenia _WIN_LAYER z numerem warstwy.

netwm

Wymusza styl NETWM.

none 

Nie uĹźywa warstwy peĹÂnoekranowej.

stays_on_top

UĹźywa zalecenia _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP jeĹÂli jest to moĹźliwe.

PRZYKĹÂAD:

layer,stays_on_top,above,fullscreen

DomyĹÂlna kolejnoĹÂÃÂ, bÃÂdzie uĹźyta w przypadku podania nieprawidĹÂowych lub nieobsĹÂugiwanych typÄÅw.

-fullscreen

Naprawia przeĹÂÃÂczanie peĹÂnego ekrany na OpenBox 1.x.

-geometry x[%][:y[%]] lub [WxH][+x+y]

Ustawia gdzie na ekranie ma siàpoczÃÂtkowo znajdowaàwyjĹÂcie. WielkoĹÂci x i y mierzone sàw pikselach od lewego gÄÅrnego rogu ekranu do lewego gÄÅrnego rogu wyĹÂwietlanego obrazu, jeĹźeli jednak po argumencie podany jest procent, to jest on traktowany jak procent wielkoĹÂci ekranu w danym kierunku. ObsĹÂuguje to takĹźe standardowy format opcji -geometry z X11. JeĹÂli przy pomocy opcji -wid podano zewnÃÂtrzne okno to wspÄÅĹÂrzÃÂdne x i y sàliczone wzglÃÂdem lewego gÄÅrnego rogu tego okna a nie ekranu.
INFORMACJA:
Ta opcja jest obsĹÂugiwana tylko przez sterowniki wyjĹÂcia video x11, xmga, xv, xvmc, xvidix, gl, gl2, directx i tdfxfb.

PRZYKĹÂAD:

50:40

Umieszcza okno w x=50, y=40

50%:50%

Umieszcza okno na ĹÂrodku ekranu

100% 

Umieszcza okno w ĹÂroku prawej krawÃÂdzi ekranu

100%:100%

Umieszcza okno w prawym dolnym rogu ekranu

-gui-wid <ID okna> (zobacz takĹźe -wid) (tylko z GUI)

Przekazuje do GUI, Ĺźe ma ono rÄÅwnieĹź uĹźywaàokna X11 i przykleiàje na dole ekranu video, co jest przydatne by osadziàmini-GUI w przeglÃÂdarce (uĹźywajÃÂcej na przykĹÂad wtyczki MPlayer).

-hue <-100-100>

Modyfikuje barwàsygnaĹÂu video (domyĹÂlnie: 0). DziÃÂki tej opcji moĹźesz otrzymaàkolorowy negatyw obrazu. Nie wszystkie sterowniki wyjĹÂcia video to obsĹÂugujÃÂ.

-monitor-dotclock <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)

OkreĹÂla zakres dotclock lub pixelclock monitora.

-monitor-hfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)

OkreĹÂla zakres czÃÂstotliwoĹÂci poziomej monitora.

-monitor-vfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)

OkreĹÂla zakres czÃÂstotliwoĹÂci pionowej monitora.

-monitoraspect <stosunek> (zobacz takĹźe -aspect)

Ustawia proporcje Twojego monitora lub ekranu TV.

PRZYKĹÂAD:

-monitoraspect 4:3 lub 1.3333
-monitoraspect 16:9 lub 1.7777

-nodouble

WyĹÂÃÂcza podwÄÅjne buforowanie, gĹÂÄÅwnie do celÄÅw debugowania. PodwÄÅjne buforowanie eliminuje migotanie dziÃÂki przechowywaniu dwÄÅch ramek w pamiÃÂci i wyĹÂwietlaniu jednej, podczas gdy druga jest dekodowana. MoĹźe mieàto negatywny wpĹÂyw na OSD, ale czÃÂsto usuwa jego migotanie.

-nograbpointer

Nie przechwytuje kursora muszki po zmianie trybu video (-vm). Przydatne przy ustawieniach wieloekranowych.

-nokeepaspect

Nie utrzymuje proporcji, gdy zmieniany jest rozmiar okna. DziaĹÂa obecnie tylko ze sterownikami wyjĹÂcia video x11, xv, xmga, xvidix oraz directx. Dodatkowo, pod X11 TwÄÅj manager okien musi rozumieàzalecenia proporcji okna.

-ontop 

Sprawia, Ĺźe okno zostaje nad innymi oknami. ObsĹÂugiwane przez sterowniki wyjĹÂcia video uĹźywajÃÂce X11, poza SDL oraz directx, corevideo, quartz, ggi i gl2.

-panscan <0.0-1.0>

WĹÂÃÂcza tryb panoramiczny (obcina boki filmu np. 16:9 tak, by pasowaĹ na ekran 4:3 bez czarnych paskÄÅw). ZasiÃÂg kontroluje jak duĹźa czÃÂĹÂàobrazu bÃÂdzie przyciÃÂta. DziaĹÂa tylko ze sterownikami wyjĹÂcia video xv, xmga, mga, gl, quartz, corevideo i xvidix.

-refreshrate <Hz>

Ustawia czÃÂstotliwoĹÂàodĹÂwieĹźania monitora. Obecnie opcja ta jest obsĹÂugiwana tylko przez -vo directx razem z -vm.

-rootwin

Odtwarza film w gĹÂÄÅwnym oknie (tĹÂo pulpitu). Jednak obrazki tĹÂa na pulpicie mogàprzesĹÂaniaàokno filmu. DziaĹÂa tylko ze sterownikami wyjĹÂcia video x11, xv, xmga, xvidix, quartz, corevideo i directx.

-saturation <-100-100>

Modyfikuje nasycenie sygnaĹÂu wyjĹÂcia video (domyĹÂlnie: 0). DziÃÂki tej opcji moĹźna uzyskaàobraz w skali szaroĹÂci. Nie wszystkie sterowniki wyjĹÂcia video to obsĹÂugujÃÂ.

-screenh <piksele>

Podaje pionowàrozdzielczoĹÂàekranu dla sterownikÄÅw wyjĹÂcia video ktÄÅre nie znajàrozdzielczoĹÂci ekranu, jak fbdev, x11 i TVout.

-screenw <piksele>

Podaje poziomàrozdzielczoĹÂàekranu dla sterownikÄÅw wyjĹÂcia video ktÄÅre nie znajàrozdzielczoĹÂci ekranu, jak fbdev, x11 i TVout.

-stop-xscreensaver (tylko X11)

WyĹÂÃÂcza wygaszacz ekranu przy starcie i wĹÂÃÂcza go ponownie podczas wychodzenia.

-vm    

PrÄÅbuje zmieniàna inny tryb video. ObsĹÂugiwane przez sterowniki wyjĹÂcia video dga, x11, xv, sdl i directx. JeĹźeli jest ona uĹźyta ze sterownikiem wyjĹÂcia video directx, opcje -screenw, -screenh, -bpp i -refreshrate mogàustawiànowy tryb wyĹÂwietlania.

-vsync   

WĹÂÃÂcza VBI dla sterownikÄÅw wyjĹÂcia video vesa, dfbmga i svga.

-wid <ID okna> (zobacz takĹźe -gui-wid) (tylko X11, OpenGL i DirectX)

Przekazuje MPlayerowi, by doĹÂÃÂczyĹ siàdo instniejÃÂcego okna. Przydatne, by osadziàMPlayera w przeglÃÂdarce (na przykĹÂad za pomocàwtyczki).

-xineramascreen <0-...>

W konfiguracjach Xinerama (tj. pojedynczy pulpit obejmujÃÂcy wiele ekranÄÅw) opcja ta przekaĹźe MPlayerowi na ktÄÅrym ekranie ma wyĹÂwietlaàfilm.

-zrbw (tylko -vo zr)

WyĹÂwietla czarno-biaĹÂy obraz. Dla optymalnego dziaĹÂania opcja ta moĹźe byàĹÂÃÂczona z "-lavdopts gray".

-zrcrop <[szerokoĹÂÃÂ]x[wyskokoĹÂÃÂ]+[x offset]+[y offset]> (tylko -vo zr)

Wybiera partie obrazu wejĹÂciowego do odtwarzania, wielokrotne wystÃÂpienie tej opcji wĹÂÃÂcza tryb cinerama. W trybie cinerama film jest rozdzielany na wiÃÂcej niĹź jeden TV (lub rzutnik) by stworzyàduĹźy ekran. Opcje pojawiajÃÂce siàpo zastosowaniu n-tego -zrcrop dotyczàn-tej karty MJPEG, z ktÄÅrych kaĹźda powinna mieàco najmniej -zrdev poza -zrcrop. PrzykĹÂady sàw sekcji Zr dokumentacji oraz sàpokazywane przez opcjà-zrhelp.

-zrdev <urzÃÂdzenie> (tylko -vo zr)

OkreĹÂla zbiÄÅr urzÃÂdzenia naleĹźÃÂcy do Twojej karty MJPEG, domyĹÂlnie sterownik ten bierze pierwsze urzÃÂdzenie v4l ktÄÅre znajdzie.

-zrfd (tylko -vo zr)

Wymusza dziesiÃÂtkowanie (decimation): DziesiÃÂtkowanie, okreĹÂlone przez -zrhdec i -zrvdec, nastÃÂpuje tylko, gdy sprzÃÂt skalujÃÂcy potrafi rozciÃÂgnÃÂàobraz do jego oryginalnych rozmiarÄÅw. Ta opcja wymusza dziesiÃÂtkowania.

-zrhdec <1|2|4> (tylko -vo zr)

Poziome dziesiÃÂtkowanie (decimation): Informuje sterownik by przekazywaĹ tylko co 2-gàlub 4-tàliniÃÂ/piksel obrazu do karty MJPEG i uĹźyĹ urzÃÂdzenia skalujÃÂcego karty do rozciÃÂgniÃÂcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarÄÅw.

-zrhelp (tylko -vo zr)

WyĹÂwietla listàwszystkich opcji -zr*, ich wartoĹÂci domyĹÂlne oraz przykĹÂad trybu cinerama.

-zrnorm <norma> (tylko -vo zr)

Wybiera normàTV PAL lub NTSC (domyĹÂlnie: nie zmieniaÃÂ).

-zrquality <1-20> (tylko -vo zr)

Liczba od 1 (najlepsza) do 20 (najgorsza) okreĹÂlajÃÂca jakoĹÂàkodowania JPEG.

-zrvdec <1|2|4> (tylko -vo zr)

Pionowe dziesiÃÂtkowanie (decimation): Informuje sterownik by przekazywaĹ tylko co 2-gàlub 4-tàliniÃÂ/piksel obrazu do karty MJPEG i uĹźyĹ urzÃÂdzenia skalujÃÂcego karty do rozciÃÂgniÃÂcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarÄÅw.

-zrxdoff <przesuniÃÂcie w osi x> (tylko -vo zr)

JeĹÂli film jest mniejszy niĹź ekran opcja ta okreĹÂla przesuniÃÂcie w poziomie od lewego gÄÅrnego rogu ekranu (domyĹÂlnie: obraz wycentrowany).

-zrydoff <przesuniÃÂcie w osi y> (tylko -vo zr)

JeĹÂli film jest mniejszy niĹź ekran opcja ta okreĹÂla przesuniÃÂcie w pionie od lewego gÄÅrnego rogu ekranu (domyĹÂlnie: obraz wycentrowany).

STEROWNIKI WYJĹÂCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)

Sterowniki wyjĹÂcia video to interfejsy do rÄÅĹźnych urzÃÂdzeĹ wyjĹÂciowych video. SkĹÂadnia jest nastÃÂpujÃÂca:
-vo <sterownik1[:podopcja1[=wartoĹÂÃÂ]:...],sterownik2,...[,]>

OkreĹÂla priorytetowàlistàsterownikÄÅw wyjĹÂcia video.

JeĹźeli lista zakoĹÂczona jest przecinkiem, MPlayer powrÄÅci do sterownikÄÅw niewymienionych w wierszu poleceĹÂ. Podopcje sàdodatkowe i przewaĹźnie mogàbyàpominiÃÂte.
INFORMACJA:
Opcja -vo help pokaĹźe listàwkompilowanych sterownikÄÅw wyjĹÂcia video.

PRZYKĹÂAD:

-vo xmga,xv,

Najpierw sprÄÅbuj wykorzystaàsterownik Matrox X11, pÄÅĹÅniej Xv i na koĹÂcu resztÃÂ.

-vo directx:noaccel

Wykoszysta sterownik DirectX z wyĹÂÃÂczonymi funkcjami przyspieszajÃÂcymi.

DostÃÂpne sterowniki wyjĹÂciowe:
xv (tylko X11)

Wykorzystuje rozszerzenie XVideo oferowane przez XFree86 4.x, aby wĹÂÃÂczyàsprzÃÂtowàakceleracjàodtwarzania. JeĹźeli nie moĹźesz skorzystaàze sterownika napisanego specjalnie dla Twojego sprzÃÂtu, to prawdopodobnie jest najlepsza opcja. Ĺťeby uzyskaàinformacje jaki kolor kluczowy jest uĹźywany i jak jest rysowany uruchom MPlayera z opcjà-v, i poszukaj wierszy oznaczonych na poczÃÂtku [xv common].

port=<numer>

OkreĹÂla port XVideo.

ck=<cur|use|set>

OkreĹÂla ĹÅrÄÅdĹÂo, z ktÄÅrego pobierany jest kolor kluczowy (domyĹÂlnie: cur).

cur

Opcja domyĹÂlna, pobiera kolor kluczowy ustawiony w Xv.

use

Wykorzystuje, ale nie ustawia koloru kluczowego z MPlayera (podaj opcjÃÂ -colorkey, aby to zmieniÃÂ).

set

Podobnie jak use, ale ustawia rÄÅwnieĹź dostarczony kolor kluczowy.

ck-method=<man|bg|auto>

Ustawia metodàrysowania koloru kluczowego (domyĹÂlnie: man).

man

RÃÂcznie rysuje kolor kluczowy (ogranicza, w niektÄÅrych przypadkach, migotanie).

bg

Ustawia kolor kluczowy jako tĹÂo.

auto

Pozostawia Xv rysowanie koloru kluczowego.

x11 (tylko X11)

Sterownik wyjĹÂcia video z pamiÃÂciàdzielonÃÂ, bez sprzÃÂtowej akceleracji, ktÄÅry dziaĹÂa gdziekolwiek, jeĹźeli tylko obecne jest X11.

xover (tylko X11)

Dodaje obsĹÂugàX11 dla wszystkich sterownikÄÅw opartych o overlay. Obecnie uĹźyteczne tylko z tdfx_vid.

<sterownik_vo>

Wybiera sterownik, ktÄÅrego naleĹźy uĹźyàjako nakĹÂadki na X11.

xvmc (tylko X11 z -vc ffmpeg12mc)

Sterownik wyjĹÂcia video, ktÄÅry korzysta z rozszerzenia XvMC (X Video Motion Compensation) oferowanego przez XFree86 4.x, aby przyspieszyàdekodowanie MPEG-1/2 i VCR2.

port=<numer>

OkreĹÂla port XVideo.

(no)benchmark

Nie wyĹÂwietla obrazÄÅw. Konieczne dla prawidĹÂowego testowania wydajnoĹÂci dla sterownikÄÅw, ktÄÅre zmieniajàbufor obrazu tylko przy przerysowywaniu monitora (nVidia). DomyĹÂlnie nie wyĹÂÃÂcza wyĹÂwietlania obrazu (nobenchmark).

(no)queue

Kolejkuje klatki do wyĹÂwietlenia, aby umoĹźliwiàbardziej rÄÅwnolegĹÂàpracàurzÃÂdzenia video. MoĹźe spowodowaàmaĹÂà(nie zauwaĹźalnÃÂ) staĹÂàdesynchronizacjàA/V (domyĹÂlnie: noqueue).

(no)sleep

Wykorzystuje funkcjàsleep podczas czekania na zakoĹÂczenie renderowania (niezalecane na Linuksie) (domyĹÂlnie: nosleep).

ck=cur|use|set

To samo co -vo xv:ck (zobacz takĹźe -vo xv).

ck-method=man|bg|auto

To samo co -vo xv:ck-method (zobacz takĹźe -vo xv).

dga (tylko X11)

Odtwarza video korzystajÃÂc z rozszerzenia XFree86 Direct Graphics Access. UwaĹźany za przeĹźytek.

sdl (tylko SDL)

Sterownik wyjĹÂcia oparty na wysoce niezaleĹźnej od platformy bibliotece SDL (Simple Directmedia Layer). PoniewaĹź SDL uĹźywa wĹÂasnej warstwy X11, opcje MPlayera dotyczÃÂce X11 nie majàtu Ĺźadnego wpĹÂywu.

driver=<sterownik>

Wybiera sterownik SDL, ktÄÅry bÃÂdzie uĹźywany do wyĹÂwietlania.

(no)forcexv

Wykorzystuje rozszerzenie XVideo przy odtwarzaniu przez sterownik wyjĹÂcia video sdl (domyĹÂlnie: forcexv).

(no)hwaccel

Wykorzystuje sprzÃÂtowo wspomagany skalator (domyĹÂlnie: hwaccel).

vidix  

VIDIX (VIDeo Interface for *niX - interfejs video dla *niX) to interfejs do moĹźliwoĹÂci przyspieszajÃÂcych w rÄÅĹźnych kartach graficznych. Bardzo szybki sterownik wyjĹÂcia video na kartach, ktÄÅre go obsĹÂugujÃÂ.

<podurzÃÂdzenie>

Precyzuje, ktÄÅry sterownik VIDIX ma byÃÂ wykorzystany. DostÃÂpne sÃÂ cyberblade, mach64, mga_crtc2, mga, nvidia, pm2, pm3, radeon, rage128, sis i unichrome.

xvidix (tylko X11)

NakĹÂadka X11 dla VIDIX

<podurzÃÂdzenie>

podobnie jak dla vidix

cvidix 

Standardowa i niezaleĹźna od platformy nakĹÂadka dla VIDIX, moĹźe nawet chodziàw konsoli tekstowej z kartami nVidia.

<podurzÃÂdzenie>

podobnie jak dla vidix

winvidix (tylko Windows)

NakĹÂadka Windows dla VIDIX

<podurzÃÂdzenie>

jak dla vidix

directx (tylko Windows)

Sterownik wyjĹÂcia video korzystajÃÂcy z interfejsu DirectX.

noaccel

WyĹÂÃÂcza sprzÃÂtowàakceleracjÃÂ. WyprÄÅbuj tàopcjÃÂ, jeĹźeli masz problemy z wyĹÂwietlaniem.

quartz (tylko Mac OS X)

Sterownik wyjĹÂcia video Mac OS X Quartz. W pewnych przypadkach, wydajniejsze moĹźe siàokazaàwymuszenie spakowanego formatu wyjĹÂciowego YUV, podajÃÂc np. -vf format=yuy2.

device_id=<numer>

OkreĹÂla jakie urzÃÂdzenia ma byàuĹźyte w trybie peĹÂnoekranowym.

fs_res=<width>:<height>

Podaje rozdzielczoĹÂàpeĹÂnoekranowà(przydatne na wolnych systemach).

corevideo (Mac OS X 10.4 lub 10.3.9 z QuickTime 7)

sterownik wyjĹÂcia video Mac OS X CoreVideo

device_id=<numer>

OkreĹÂla numer urzÃÂdzenia uĹźywanego w trybie peĹÂnoekranowym.

fbdev (tylko Linux)

UĹźywa bufora ramki oferowanego przez jÃÂdro do wyĹÂwietlania obrazu.

<urzÃÂdzenie>

Wybiera nazwàuĹźywanego urzÃÂdzenia fbdev (np. /dev/fb0) albo nazwàpodurzÃÂdzenia VIDIX, jeĹÂli zaczyna siàod "vidix" (np. "vidixsis_vid" wĹÂÃÂcza sterownik sis).

fbdev2 (tylko Linux)

UĹźywa bufora ramki oferowanego przez jÃÂdro do wyĹÂwietlania obrazu, alternatywna implementacja.

<urzÃÂdzenie>

Wybiera nazwàuĹźywanego urzÃÂdzenia fbdev (domyĹÂlnie: /dev/fb0).

vesa   

Bardzo ogÄÅlny sterownik wyjĹÂcia video , ktÄÅry powinien dziaĹÂaàz wszystkimi kartami obsĹÂugujÃÂcymi standard VESA VBE 2.0.

dga  

WĹÂÃÂcza tryb DGA.

nodga

WyĹÂÃÂcza tryb DGA.

neotv_pal

WĹÂÃÂcza wyjĹÂcie TV karty NeoMagic i ustawia je na normàPAL.

neotv_ntsc

WĹÂÃÂcza wyjĹÂcie TV karty NeoMagic i ustawia je na normàNTSC.

vidix

UĹźywa sterownika VIDIX.

lvo:  

WĹÂÃÂcza Linux Video Overlay na trybie VESA.

svga   

Sterownik wyjĹÂcia video korzystajÃÂcy z biblioteki SVGA.

<tryb video>

Ustawia okreĹÂlony tryb video. Tryb moĹźe byàpodany w formacie <szerokoĹÂÃÂ>x<wysokoĹÂÃÂ>x<kolory>, np. 640x480x16M lub numer trybu graficznego, np. 84.

bbosd

Rysuje OSD w czarnym pasku poniĹźej filmu (wolniejsze).

native

Wykorzystuje tylko rdzenne funkcje rysujÃÂce. Omijane jest bezpoĹÂrednie renderowanie (direct rendering), OSD i akceleracja sprzÃÂtowa.

retrace

Wymusza zmianàklatki przy przerysowywaniu pionowym. UĹźyteczne tylko z -double. WywoĹÂuje ten sam efekt co opcja -vsync.

sq   

SprÄÅbuje wykorzystaÃÂ tryb video z kwadratowymi pikselami.

vidix

UĹźywa svga z VIDIX.

gl     

Sterownik wyjĹÂcia video OpenGL, wersja prosta. Obraz musi byàmniejszy niĹź maksymalny rozmiar tekstury dostÃÂpny w Twojej implementacji OpenGL. Zamiarem byĹÂo dziaĹÂanie na nawet najprostszych implementacjach OpenGL, ale robi uĹźytek z nowszych rozszerzeĹÂ, co daje obsĹÂugàwiÃÂkszej liczby przestrzenie koloru i bezpoĹÂredniego renderowania. Radzimy uĹźywaà-dr jeĹÂli tylko dziaĹÂa, jako Ĺźe w wyĹźszych rozdzielczoĹÂciach daje to duĹźe przyspieszenie. Kod wykonuje niewiele sprawdzaĹÂ, wiÃÂc jeĹÂli coĹ nie dziaĹÂa, to moĹźe to byàdlatego Ĺźe Twoja karta/implementacja OpenGL tego nie obsĹÂuguje nawet jeĹÂli nie dostajesz Ĺźadnej informacji o bĹÂÃÂdzie. UĹźyj glxinfo albo podobnego narzÃÂdzia by wyĹÂwietliàobsĹÂugiwane rozszerzenia OpenGL.

(no)manyfmts

WĹÂÃÂcza obsĹÂugàwiÃÂkszej iloĹÂci formatÄÅw kolorÄÅw (RGB i BGR) (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone). Wymaga wersji OpenGL >= 1.2.

slice-height=<0-...>

IloĹÂàlinii kopiowana do tekstury w jednym kawaĹÂku (domyĹÂlnie: 4). 0 oznacza caĹÂy obraz.

(no)osd

WĹÂÃÂcza lub wyĹÂÃÂcza obsĹÂugàwyĹÂwietlania OSD przez OpenGL (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczona). Przeznaczone gĹÂÄÅwnie do testÄÅw, powinieneĹ skorzystaàz -osdlevel 0, aby wyĹÂÃÂczyàOSD.

(no)scaled-osd

Zmienia sposÄÅb zachowania OSD przy zmianie wielkoĹÂci okna (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczone). JeĹźeli wĹÂÃÂczone zachowuje siàpodobniej do pozostaĹÂych wyjĹÂàvideo, co jest lepsze przy czcionkach o staĹÂej szerokoĹÂci znakÄÅw, WyĹÂÃÂczone lepiej wyglÃÂda z czcionkami freetype oraz uĹźywa ramek w trybie peĹÂnoekranowym.

(no)aspect

WĹÂÃÂcza lub wyĹÂÃÂcza przeliczanie proporcji i trybu panoramicznego (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone). WyĹÂÃÂczenie moĹźe zwiÃÂkszyàprÃÂdkoĹÂÃÂ.

rectangle=<0,1,2>

Wybiera uĹźywanie prostokÃÂtnych tekstur co oszczÃÂdza pamiÃÂàvideo, ale czÃÂsto jest wolniejsze (domyĹÂlnie: 0).

0: UĹźywa tekstur power_of_two (domyĹÂlne).
1: UĹźywa texture_rectangle, nie kompatybilne ze sprzÃÂtowàkonwersjàYUV.
2: UĹźywa texture_non_power_of_two.

(no)glfinish

WywoĹÂuje glFinish() przed zamianàbuforÄÅw. Wolniejsze ale w niektÄÅrych przypadkach daje lepsze wyniki (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczone).

swapinterval=<n>

Minimalna odlegĹÂoĹÂàmiÃÂdzy dwoma zamianami bufora, liczona w wyĹÂwietlanych klatkach (domyĹÂlnie: 1). 1 jest rÄÅwnowaĹźne wĹÂÃÂczeniu VSYNC, 0 wyĹÂÃÂczeniu VSYNC. WartoĹÂci mniejsze od zera pozostawiàdomyĹÂlnàwartoĹÂàsystemowÃÂ. To ogranicza framerate do (prÃÂdkoĹÂàodĹÂwieĹźania poziomego / n). Wymaga do dziaĹÂania obsĹÂugi GLX_SGI_swap_control. Z niektÄÅrymi (wiÃÂkszoĹÂciÃÂ/wszystkimi?) implementacjami dziaĹÂa to tylko w trybie peĹÂnoekranowym.

yuv=<n>

Wybiera typ konwersji YUV do RGB.

0: UĹźywa konwersji programowej (domyĹÂlnie). Kompatybilne ze wszystkimi wersjami OpenGL. Daje kontrolànad jasnoĹÂciÃÂ, kontrastem i nasyceniem.
1: UĹźywa kombinatorÄÅw rejestrÄÅw. UĹźywa to rozszerzenia specyficznego dla nVidii (GL_NV_register_combiners). Wymaga przynajmniej trzech jednostek tekstur. Daje kontrolànad nasyceniem i barwÃÂ.
2: UĹźywa programu fragmentowego. Wymaga rozszerzenia GL_ARB_fragment_program i przynajmniej trzech jednostek tekstur. Daje kontrolànad jasnoĹÂciÃÂ, kontrastem, nasyceniem i barwÃÂ.
3: UĹźywa programu fragmentowego korzystajÃÂc z instrukcji POW. Wymaga rozszerzenia GL_ARB_fragment_program i przynajmniej trzech jednostek tekstur. Daje kontrolànad jasnoĹÂciÃÂ, kontrastem, nasyceniem, barwài gammÃÂ. Gamma moĹźe byàteĹź ustawiania niezaleĹźnie dla skĹÂadowej czerwonej, niebieskiej i zielonej. Metoda 4 jest zazwyczaj szybsza.
4: UĹźywa programu fragmentowego z dodatkowym podglÃÂdem. Wymaga rozszerzenia GL_ARB_fragment_program i przynajmniej trzech jednostek tekstur. Daje kontrolànad jasnoĹÂciÃÂ, kontrastem, nasyceniem, barwài gammÃÂ. Gamma moĹźe byàteĹź ustawiania niezaleĹźnie dla skĹÂadowej czerwonej, niebieskiej i zielonej.

customprog=<nazwapliku>

Wczytuje dowolny program fragmentowy z <nazwapliku> PrzykĹÂad znajduje siàw TOOLS/edgedetect.fp.

gl2    

Sterownik wyjĹÂcia video OpenGL, druga generacja. ObsĹÂuguje OSD i obrazy wiÃÂksze niĹź maksymalny rozmiar tekstury.

(no)glfinish

tak samo jak w gl (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone)

yuv=<n>

tak samo jak w gl

null   

Nie tworzy danych wyjĹÂciowych video. UĹźyteczne dla testowania wydajnoĹÂci.

aa     

Sterownik wyjĹÂcia video ASCII art, ktÄÅry dziaĹÂa na konsoli tekstowej. MoĹźesz dostaàlistài opis dostÃÂpnych podopcji wywoĹÂujÃÂc mplayer -vo aa:help

caca   

Sterownik wyjĹÂcia video Colour AsCii Art, ktÄÅry dziaĹÂa na konsoli tekstowej.

bl     

Odtwarzanie video przy uĹźyciu protokoĹÂu Blinkenlights UDP. Sterownik jest wysoce zaleĹźny od sprzÃÂtu.

<podurzÃÂdzenie>

Wybiera uĹźywane podurzÃÂdzenie Blinkenlights. Jest to coĹ typu arcade:host=localhost:2323 lub hdl:file=nazwa1,file=nazwa2. Musisz podaàpodurzÃÂdzenie.

ggi    

Sterownik wyjĹÂcia video dla systemu grafiki GGI.

<sterownik>

Wybiera uĹźywany sterownik GGI. ZamieĹ wszystkie "," w sterowniku przez ".".

directfb

Odtwarza video korzystajÃÂc z biblioteki DirectFB.

(no)input

Korzysta z kodu klawiszy DirectFB zamiast MPlayera (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone).

buffermode=single|double|triple

PodwÄÅjne i potrÄÅjne buforowanie dajànajlepsze efekty, jeĹźeli chcesz uniknÃÂàproblemÄÅw z rozrywaniem. PotrÄÅjny bufor jest wydajniejszy niĹź podwÄÅjny, jako Ĺźe nie blokuje MPlayera w trakcie czekania na przerysowanie w pionie. Nie powinno siàkorzystaàz pojedynczego buforowanie (domyĹÂlnie: pojedynczy).

fieldparity=top|bottom

Kontroluje kolejnoĹÂàwyjĹÂcia dla ramek z przeplotem (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczony). Poprawnymi wartoĹÂciami sàtop = najpierw gÄÅrne pola, bottom = najpierw dolne pola. Opcja ta nie ma Ĺźadnego wpĹÂywu na progresywny materiaĹ filmowy (wiÃÂkszoĹÂàfilmÄÅw MPEG). Musisz wĹÂÃÂczyàtàopcjÃÂ, jeĹźeli masz problemy z rozrywaniem/brakiem pĹÂynnoĹÂci ruchÄÅw podczas oglÃÂdania materiaĹÂu z przeplotem.

layer=N

Wymusi wybranie warstwy o ID N do odtwarzania (domyĹÂlnie: -1 - auto).

dfbopts=<lista>

Podaje listÃÂ parametrÄÅw dla DirectFB.

dfbmga 

Sterownik wyjĹÂcia video przeznaczony dla kart Matrox G400/G450/G550, wykorzystujÃÂcy bibliotekàDirectFB. WĹÂÃÂcza CRTC2 (drugi monitor), wyĹÂwietlajÃÂc obraz niezaleĹźnie od pierwszego.

(no)input

tak samo jak directfb (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczone)

buffermode=single|double|triple

tak samo jak directfb (domyĹÂlnie: triple)

fieldparity=top|bottom

tak samo jak directfb

(no)bes

WĹÂÃÂcza Matrox BES (backend scaler - koĹÂcowy system skalujÃÂcy) (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczony). Daje bardzo dobre rezultaty biorÃÂc pod uwagàzarÄÅwno szybkoĹÂàjak i wyjĹÂciowàjakoĹÂÃÂ, jako Ĺźe interpolowana obrÄÅbka obrazu jest przeprowadzana sprzÃÂtowo. DziaĹÂa tylko na wyjĹÂciu pierwszego monitora.

(no)spic

Wykorzystuje warstwàpodobrazu (sub picture layer) Matroksa do wyĹÂwietlania OSD (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone).

(no)crtc2

WĹÂÃÂcza wyjĹÂcie TV na drugim wyjĹÂciu karty (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone). JakoĹÂàwyjĹÂciowa jest zadziwiajÃÂca, poniewaĹź jest to obraz z peĹÂnym przeplotem i prawidĹÂowàsynchronizacja pÄÅl nieparzystych/parzystych.

tvnorm=pal|ntsc|auto

Ustawia standard TV karty Matrox bez koniecznoĹÂci zmieniania /etc/directfbrc (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczony). Poprawne normy to: pal = PAL, ntsc = NTSC. SpecjalnàwartoĹÂciàjest auto (automatyczne dostrojenie uĹźywajÃÂc systemÄÅw PAL/NTSC), poniewaĹź decyduje, ktÄÅry standard ma byàwykorzystywany zwracajÃÂc uwagàna iloĹÂàklatek na sekundàfilmu.

mga (tylko Linux)

Sterownik wyjĹÂcia video przystosowany do kart Matrox, wykorzystujÃÂcy koĹÂcowy system skalujÃÂcy YUV na kartach z serii Gxxx poprzez moduĹ jÃÂdra. JeĹźeli posiadasz takàkartÃÂ, jest to wybÄÅr oferujÃÂcy najwiÃÂkszàszybkoĹÂÃÂ.

<urzÃÂdzenie>

Wybiera urzywane urzÃÂdzenie Matrox (domyĹÂlnie: /dev/ mga_vid).

xmga (tylko Linux, X11)

Sterownik wyjĹÂcia video mga dziaĹÂajÃÂcy w oknie X11.

<urzÃÂdzenie>

Wybiera urzywane urzÃÂdzenie Matrox (domyĹÂlnie: /dev/ mga_vid).

3dfx (tylko Linux)

Sterownik wyjĹÂcia video specyficzny dla 3dfx. Sterownik ten uĹźywa bezpoĹÂrednio sprzÃÂtu 3dfx na X11. ObsĹÂuguje tylko 16 bpp. FIXME: Jak jest rÄÅĹźnica miÃÂdzy 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?

tdfxfb (tylko Linux)

Sterownik ten wykorzystuje bufor ramki tdfx do wyĹÂwietlania filmÄÅw z akceleracjàYUV na kartach 3dfx. FIXME: Jak jest rÄÅĹźnica miÃÂdzy 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?

<urzÃÂdzenie>

Wybiera uĹźywane urzÃÂdzenie fbdev (domyĹÂlnie: /dev/fb0).

tdfx_vid (tylko Linux)

Sterownik wyjĹÂcia video przeznaczony dla 3dfx. Korzysta bezpoĹÂrednio z moduĹÂu jÃÂdra tdfx_vid. FIXME: Jak jest rÄÅĹźnica miÃÂdzy 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?

<urzÃÂdzenie>

Wybiera uĹźywane urzÃÂdzenie fbdev (domyĹÂlnie: /dev/fb0).

dxr2 (zobacz takĹźe -dxr2) (tylko DXR2)

Sterownik przeznaczony dla Creative DXR2.

<sterownik_vo>

Wybiera podsterownik video uĹźywany jako nakĹÂadka (x11, xv).

dxr3 (tylko DXR3)

Sterownik wyjĹÂcia video przeznaczony dla chipu dekodujÃÂcego MPEG - Sigma Designs em8300 (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus). SprawdĹŠrÄÅwnieĹź filtr video lavc.

overlay

WĹÂÃÂcza overlay zamiast wyjĹÂcia TV.

prebuf

WĹÂÃÂcza prebuforowanie.

sync 

WĹÂÃÂczànowy silnik synchronizujÃÂcy.

norm=<norma>

OkreĹÂla normàTV.

0: Nie zmienia obecnego standardu (domyĹÂlne).
1: Automatycznie dostraja uĹźywajÃÂc PAL/NTSC.
2: Automatycznie dostraja uĹźywajÃÂc PAL/PAL-60.
3: PAL
4: PAL-60
5: NTSC

<0-3>

OkreĹÂla numer urzÃÂdzenia, ktÄÅre ma byàuĹźyte, jeĹźeli masz wiÃÂcej niĹź jednàkartàem8300.

mpegpes (tylko DVB)

Sterownik wyjĹÂcia video przeznaczony dla DVB, ktÄÅry zapisuje wyjĹÂcie do pliku MPEG-PES, jeĹÂli karta nie jest zainstalowana.

card=<1-4>

OkreĹÂla numer urzÃÂdzenia, ktÄÅre ma byàuĹźyte, jeĹÂli masz wiÃÂcej niĹź jednàkartàDVB (tylko API V3, tak jak sterowniki z serii 1.x.y).

<nazwa zbioru>

OkreĹÂla nazwàpliku, do ktÄÅrego zostanie zapisane wyjĹÂcie (domyĹÂlnie: ./grab.mpg).

zr (zobacz takĹźe -zr* i -zrhelp)

Sterownik wyjĹÂcia video przeznaczony dla wielu kart przechwytujÃÂcych/ odtwarzajÃÂcych MJPEG.

zr2 (zobacz takĹźe filtr video zrmjpeg)

Sterownik wyjĹÂcia video drugiej generacji przeznaczony dla wielu kart przechwytujÃÂcych/odtwarzajÃÂcych MJPEG. ZwrÄÅàrÄÅwnieĹź uwagàna filtr video zrmjpeg.

dev=<urzÃÂdzenie>

Wybiera uĹźywane urzÃÂdzenie.

pal  

WĹÂÃÂcza normàvideo PAL.

secam

WĹÂÃÂcza normàvideo SECAM.

ntsc 

WĹÂÃÂcza normàvideo NTSC.

prebuf

WĹÂÃÂcza prebuforowanie, jeszcze nie obsĹÂugiwane.

md5sum 

Oblicza sumy MD5 kaĹźdej klatki i zapisuje je do pliku. ObsĹÂuguje przestrzenie kolorÄÅw RGB24 i YV12. Przydatne przy debugowaniu.

outfile=<wartoĹÂÃÂ>

OkreĹÂla nazwàpliku wyjĹÂciowego (domyĹÂlnie: ./md5sums).

yuv4mpeg

Zmienia strumieĹ video na nieskompresowanàsekwencjàobrazÄÅw YUV 4:2:0 i przechowuje jàw pliku (domyĹÂlnie: ./stream.yuv). Format jest taki sam jak ten stosowany przez mjpegtools, wiÃÂc jest to przydatne jeĹÂli chcesz poddaàfilm obrÄÅbce przy pomocy tego pakietu. ObsĹÂuguje formaty YV12, RGB (24 bpp) i BGR (24bpp). MoĹźesz tego uĹźyàz opcjà-fixed-vo Ĺźeby poĹÂÃÂczyàzbiory o tych samych wymiarach i iloĹÂci klatek na sekundÃÂ.

interlaced

Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw gÄÅrne pole.

interlaced_bf

Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw dolne pole.

file=<nazwapliku>

Zapisuje wyjĹÂcie do zbioru <nazwapliku>, zamiast domyĹÂlnego stream.yuv.

INFORMACJA: JeĹÂli nie podasz Ĺźadnej opcji wyjĹÂcie jest progresywne (czyli bez przeplotu).

gif89a 

Zapisuje wszystkie klatki do jednego animowanego pliku GIF w bieĹźÃÂcym katalogu. ObsĹÂuguje tylko format RGB z 24 bpp, wyjĹÂcie natomiast jest konwertowane do 256 kolorÄÅw.

<fps>

Liczba rzeczywista opisujÃÂca iloĹÂàklatek na sekundà(domyĹÂlnie: 5.0).

<nazwa zbioru>

Nazwa zbioru wyjĹÂciowego (domyĹÂlnie: ./out.gif).

INFORMACJA: Musisz podaàiloĹÂàramek na sekundàprzed nazwàzbioru, albo stanie siàona czÃÂĹÂciànazwy.

PRZYKĹÂAD:

mplayer video.nut -vo gif89a:15.0:test.gif

jpeg   

Zapisuje kaĹźdàklatkàdo pliku JPEG w bieĹźÃÂcym katalogu. KaĹźdy plik dostaje jako nazwànumer klatki poprzedzony zerami.

[no]progressive

Wybiera miÃÂdzy standardowym lub progresywnym JPEG (domyĹÂlnie: noprogressive).

[no]baseline

Wybiera, czy ma uĹźywaàbaseline czy nie (domyĹÂlnie: baseline).

optimize=<0-100>

wspÄÅĹÂczynnik optymalizacji (domyĹÂlnie: 100)

smooth=<0-100>

wspÄÅĹÂczynnik wygĹÂadzania (domyĹÂlnie: 0)

quality=<0-100>

wspÄÅĹÂczynnik jakoĹÂci (domyĹÂlnie: 75)

outdir=<nazwa katalogu>

OkreĹÂla katalog, w ktÄÅrym bÃÂdàzapisywane pliki JPEG (domyĹÂlnie: ./).

subdirs=<prefiks>

Tworzy ponumerowane podkatalogi z okreĹÂlonym prefiksem, gdzie zachowa pliki zamiast zapisywaàje w bieĹźÃÂcym katalogu.

maxfiles=<wartoĹÂÃÂ>

Maksymalna liczba plikÄÅw zapisywanych do kaĹźdego podkatalogu. WartoĹÂàmusi byàrÄÅwna lub wiÃÂksza niĹź 1 (domyĹÂlnie: 1000).

pnm    

Zapisuje kaĹźdàklatkàdo pliku PNM w bieĹźÃÂcym katalogu. KaĹźdy plik dostaje jako nazwànumer klatki poprzedzony zerami. ObsĹÂuguje pliki PPM, PGM i PGMYUV w trybie surowym (raw) i ASCII. Zobacz takĹźe pnm(5), ppm(5) i pgm(5).

ppm  

Zapisuje pliki PPM (domyĹÂlne).

pgm  

Zapisuje pliki PGM.

pgmyuv

Zapisuje pliki PGMYUV. PGMYUV jest podobny do PGM, ale zawiera rÄÅwnieĹź przestrzeĹ U i V umieszczone na dole obrazu.

raw  

Zapisuje pliki PNM w trybie surowym (raw) (domyĹÂlne).

ascii

Zapisuje pliki PNM w trybie ASCII.

outdir=<nazwa katalogu>

OkreĹÂla katalog, w ktÄÅrym bÃÂdàzachowane pliki PNM (domyĹÂlnie: ./).

subdirs=<prefiks>

Tworzy ponumerowane podkatalogi z okreĹÂlonym prefiksem, gdzie zachowa pliki zamiast zapisywaàje w bieĹźÃÂcym katalogu.

maxfiles=<wartoĹÂÃÂ>

Maksymalna liczba plikÄÅw zapisywanych do kaĹźdego podkatalogu. WartoĹÂàmusi byàwiÃÂksza lub rÄÅwna 1 (domyĹÂlnie: 1000).

png    

Zapisuje kaĹźdàklatkàdo pliku PNG w bieĹźÃÂcym katalogu. KaĹźdy plik dostaje jako nazwànumer klatki poprzedzony zerami. ObsĹÂuguje formaty RGB i BGR z 24 bpp.

z=<0-9>

OkreĹÂla poziom kompresji. 0 oznacza jej brak, a 9 maksymalnÃÂ.

tga    

Zapisuje kaĹźdàklatkàdo pliku TARGA w bieĹźÃÂcym katalogu. KaĹźdy plik dostaje jako nazwànumer klatki poprzedzony zerami. Sterownik ten istnieje by dostarczaàĹÂatwy sposÄÅb bezstratnego zapisywania obrazÄÅw bez zewnÃÂtrznej biblioteki. ObsĹÂuguje format BGR[A], z 15, 24 i 32 bpp. MoĹźna wymusiàkonkretny format filtrem video format.

PRZYKĹÂAD:

mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

OPCJE DEKODOWANIA/FILTROWANIA

-ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>

Ustala priorytetowàlistàuĹźywanych kodekÄÅw audio, wedĹÂug ich nazw w codecs.conf. UĹźyj "-" przed nazwàkodeka aby go pominÃÂÃÂ. UĹźyj "+" orzed nazwàkodeka by go wymusiÃÂ, to prawdopodobnie spowoduje bĹÂÃÂdy! JeĹźeli lista zakoĹÂczona jest ’,’, MPlayer bÃÂdzie braĹ pod uwagàrÄÅwnieĹź niewymienione na niej kodeki.
INFORMACJA:
MoĹźesz pobraàlistàdostÃÂpnych kodekÄÅw poprzez -ac help.

PRZYKĹÂAD:

-ac mp3acm

Wymusza kodek MP3 l3codeca.acm.

-ac mad,

PrÄÅbuje najpierw libmad, pÄÅĹÅniej pozostaĹÂe.

-ac hwac3,a52,

WĹÂÃÂcza sprzÃÂtowe AC3, programowy kodek AC3, potem pozostaĹÂe.

-ac -ffmp3,

Pomija kodek MP3 FFmpeg.

-af-adv <force=(0-7):list=(filters)> (zobacz takĹźe -af)

Podaje zaawansowane opcje filtrÄÅw audio:

force=<0-7>

Wymusza jeden z trybÄÅw wstawiania filtrÄÅw audio:

0: UĹźywa caĹÂkowicie automatycznego wstawiania filtrÄÅw.
1: Optymalizuje pod wzglÃÂdem dokĹÂadnoĹÂci (domyĹÂlne).
2: Optymalizuje pod wzglÃÂdem szybkoĹÂci. UWAGA: NiektÄÅre funkcje filtÄÅw audio mogàpo kryjomu przestaàdziaĹÂaài moĹźe spaĹÂàjakoĹÂàdĹÅwiÃÂku.
3: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtÄÅrw i optymalizacji. UWAGA: MPlayer moĹźe wykrzaczyàsiàpodczas dziaĹÂania, jeĹÂli bÃÂdzie ustawiony bÃÂdzie ten parametr.
4: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrÄÅw tak jak w przypadku parametru 0, ale uĹźywa przetwarzania zmiennoprzecinkowego, jeĹÂli tylko jest to moĹźliwe.
5: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrÄÅw tak jak w przypadku parametru 1, ale uĹźywa przetwarzania zmiennoprzecinkowego, jeĹÂli tylko jest to moĹźliwe.
6: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrÄÅw tak jak w przypadku parametru 2, ale uĹźywa przetwarzania zmiennoprzecinkowego, jeĹÂli tylko jest to moĹźliwe.
7: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtrÄÅw tak jak w przypadku parametru 3, ale uĹźywa przetwarzania zmiennoprzecinkowego, jeĹÂli tylko jest to moĹźliwe.

list=<filtry>

Tak samo jak -af.

-afm <sterownik1,sterownik2,...>

Ustala priorytetowàlistàrodzin kodekÄÅw audio, zgodnie z ich nazwami w codecs.conf. Powraca do domyĹÂlnego, jeĹźeli Ĺźaden z podanych kodekÄÅw nie bÃÂdzie dziaĹÂaĹÂ.
INFORMACJA:
MoĹźesz pobraàlistàdostÃÂpnych rodzin kodekÄÅw poprzez -afm help.

PRZYKĹÂAD:

-afm ffmpeg

UĹźywa najpierw kodekÄÅw FFmpeg z libavcodec.

-afm acm,dshow

PrÄÅbuje najpierw kodeki Win32.

-aspect <stosunek> (zobacz takĹźe -zoom)

Zmienia proporcje filmu, w przypadku gdy nie ma ich w odtwarzanym pliku lub sàpodane nieprawidĹÂowe.

PRZYKĹÂAD:

-aspect 4:3 lub -aspect 1.3333
-aspect 16:9 lub -aspect 1.7777

-noaspect

WyĹÂÃÂcza automatyczne wyrÄÅwnywanie proporcji filmu.

-flip

Odwraca obraz do gÄÅry nogami.

-lavdopts <opcja1:opcja2:...> (KOD DEBUGOWY)

OkreĹÂla parametry dekodowania z libavcodec.

PRZYKĹÂAD:

-lavdopts bug=1

DostÃÂpne sÃÂ opcje:

bug=<wartoĹÂÃÂ>

RÃÂczne obejĹÂcie bĹÂÃÂdÄÅw kodera.

0: nic
1: automatyczne wykrywanie bĹÂÃÂdÄÅw
2 (msmpeg4v3): stare pliki msmpeg4v3 wygenerowane przez lavc (bez autodetekcji)
4 (mpeg4): bĹÂÃÂd przeplotu Xvid (automatycznie wykrywany, jeĹÂli fourcc==XVIX)
8 (mpeg4): UMP4 (automatycznie wykrywanany, jeĹÂli fourcc==UMP4)
16 (mpeg4): bĹÂÃÂd wypeĹÂnienia (padding) (automatycznie wykrywany)
32 (mpeg4): bĹÂÃÂd niedozwolonego vlc (automatycznie wykrywany przez fourcc)
64 (mpeg4): bĹÂÃÂd qpel w Xvid i DivX (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersjÃÂ)
128 (mpeg4): qpel w starym standardzie (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersjÃÂ)
256 (mpeg4): kolejny bĹÂÃÂd qpel (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersjÃÂ)
512 (mpeg4): bĹÂÃÂd rozmiaru bloku bezpoĹÂredniego qpel (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersjÃÂ)
1024 (mpeg4): bĹÂÃÂd wypeĹÂnienia krawÃÂdzi (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersjÃÂ)

debug=<wartoĹÂÃÂ>

WyĹÂwietla informacje debugowania.

0: wyĹÂÃÂczone
1: informacje o obrazie
2: kontrola tempa
4: bitstream
8: typ makrobloku (MB)
16: parametr kwantyzacji dla bloku (QP)
32: wektor ruchu
0x0040: wizualizacja wektora ruchu (uĹźyj -noslices)
0x0080: przeskakiwanie makrobloku (MB)
0x0100: kod startowy
0x0200: PTS
0x0400: odpornoĹÂàna bĹÂÃÂdy
0x0800: operacje kontrolne zarzÃÂdzania pamiÃÂciÃÂ (H.264)
0x1000: bĹÂÃÂdy
0x2000: Wizualizuje parametr kwantyzacji (QP), niĹźsze QP jest bardziej zielone.
0x4000: Wizualizuje typy blokÄÅw.

ec=<wartoĹÂÃÂ>

Ustawia strategiàukrywania bĹÂÃÂdÄÅw.

1: UĹźywa silnego filtru odblokowywujÃÂcego (deblock) dla uszkodzonych makroblokÄÅw (MB).
2: iteracyjne szukanie wektorÄÅw ruchu (MV) (wolne)
3: wszystko (domyslnie)

er=<wartoĹÂÃÂ>

Ustawia strategiàelastycznej obsĹÂugi bĹÂÃÂdÄÅw.

0: wyĹÂÃÂczone
1: ostroĹźne (Powinna dziaĹÂaàz zepsutymi koderami.)
2: normalne (domyĹÂlne) (DziaĹÂa ze zgodnymi koderami.)
3: agresywne (WiÃÂcej testÄÅw, moĹźe jednak sprawiàproblemy nawet z poprawnymi strumieniami bitowymi.)
4: bardzo agresywne

fast 

Korzysta z optymalizacji niestosujÃÂcych siàdo specyfikacji i tym samym mogÃÂcych sprawiàproblemy (takie jak prostsza dekwantyzacja, stosowanie domyĹÂlnej matrycy kwantyzacji, stosowanie YUV 4:2:0 i pomijanie kilku testÄÅw na wykrycie uszkodzonych strumieni bitowych).

gray 

dekodowanie tylko w skali szaroĹÂci (trochàszybsze niĹź w kolorze)

idct=<0-99> (zobacz takĹźe -lavcopts)

Ĺťeby osiÃÂgnÃÂànajlepszàjakoĹÂàdekodowania, uĹźywaj tego samego algorytmu IDCT do kodowania i dekodowania. MoĹźe to jednak zmniejszyàdokĹÂadnoĹÂÃÂ.

lowres=<numer>[,<s>]

Dekoduje w niskiej rozdzielczoĹÂci. Nie wszystkie kodeki obsĹÂugujàdekodowanie w niskiej rozdzielczoĹÂci i czÃÂsto powoduje to pojawienie siàokropnych znieksztaĹÂceĹÂ. Nie jest to Ĺźaden bĹÂÃÂd, a jedynie efekt uboczny nie dekodowania w peĹÂnej rozdzielczoĹÂci.

0: wyĹÂÃÂczone
1: 1/2 rozdzielczoĹÂci
2: 1/4 rozdzielczoĹÂci
3: 1/8 rozdzielczoĹÂci

JeĹÂli podano <s> dekodowanie w niskiej rozdzielczoĹÂci bÃÂdzie zastosowane tylko jeĹÂli szerokoĹÂàfilmu jest wiÃÂksza lub rÄÅwna <s>.

sb=<liczba> (tylko MPEG-2)

Przeskakuje podanàiloĹÂàwierszy makroblokÄÅw na dole.

st=<liczba> (tylko MPEG-2)

Przeskakuje podanàiloĹÂàwierszy makroblokÄÅw na gÄÅrze.

skiploopfilter=<wartoĹÂÃÂpomijania>

Pomija filtr pÃÂtli (zwany teĹź deblokowaniem) w czasie dekodowania H.264. PoniewaĹź filtrowana klatka ma byàpÄÅĹÅniej odniesieniem do dekodowania zaleĹźnych klatek powoduje to wiÃÂkszy spadek jakoĹÂci niĹź nie deblokowanie klatek np. filmu MPEG-2. Ale przynajmniej przy szybkich strumieniach HDTV daje to duĹźe przyspieszenie bez widocznej utraty jakoĹÂci.

<wartoĹÂÃÂpomijania> moĹźe byàdowolna z poniĹźszych:

none: Nie pomijaj.
default: Pomija bezsensowne kroki przetwarzania (np. pakiety wielkoĹÂci 0 w AVI).
nonref: Pomija klatki ktÄÅre do ktÄÅrych nie ma odniesieĹ (tzn. nie uĹźywane do dekodowania innych klatek, bĹÂÃÂd nie moĹźe "narastaÃÂ").
bidir: Pomija klatki typu B.
nonkey: Pomija wszystkie klatki poza kluczowymi.
all: Pomija wszystkie klatki.

skipidct=<wartoĹÂÃÂpomijania>

Pomija krok IDCT. To praktycznie zawsze bardzo obniĹźa jakoĹÂà(wartoĹÂci pomijania takie jak w opcji skiploopfilter).

skipframe=<wartoĹÂÃÂpomijania>

CaĹÂkowicie pomija dekodowanie klatek. DuĹźe przyspieszenie, ale urywany ruch i czasami brzytkie artefakty (wartoĹÂci pomijania takie jak w opcji skiploopfilter).

vismv=<wartoĹÂÃÂ>

Wizualizuje wektory ruchu.

0: wyĹÂÃÂczona
1: Wizualizuje przewidziane w przÄÅd wektory ruchu (MV) ramek P.
2: Wizualizuje przewidziane w przÄÅd wektory ruchu (MV) ramek B.
4: Wizualizuje przewidziane w tyĹ wektory ruchu (MV) ramek B.

vstats

WyĹÂwietla pewne statystyki i zapisuje je w zbiorze ./vstats_*.log.

-noslices

WyĹÂÃÂcza rysowanie obrazu przez paski/kawaĹÂki o wysokoĹÂci 16 pikseli, zamiast tego rysuje wszystko za jednym razem. MoĹźe byàszybsze albo wolniejsze, zaleĹźy to od karty/cache’u. DziaĹÂa tylko z kodekami z rodziny libmpeg2 i libavcodec.

-nosound

Nie koduje/odtwarza dĹÅwiÃÂku. UĹźyteczne do testÄÅw wydajnoĹÂci.

-novideo

Nie koduje/odtwarza video.

-oldpp <jakoĹÂÃÂ> (tylko OpenDivX) (PRZESTARZAĹÂE)

UĹźywa kodu postprocessingu z OpenDivX zamiast wbudowanego. ZastÃÂpiony przez -pp, wewnÃÂtrzny postprocessing daje lepszàjakoĹÂài jest szybszy. PrawidĹÂowy zakres wartoĹÂci -oldpp zaleĹźy od kodeka, najczÃÂĹÂciej jest to 0-6, gdzie 0=wyĹÂÃÂczony, 6=powolny/najlepszy.

-pp <jakoĹÂÃÂ> (zobacz takĹźe -vf pp)

Ustawia poziom postprocessingu DLL. Ta opcja nie wpĹÂywa juĹź na -vf pp. DziaĹÂa tylko z Win32 DirectShow DLL, ktÄÅre majàwewnÃÂtrzny postprocessing. Poprawny zakres dla wartoĹÂci -pp zaleĹźy od kodeka, najczÃÂĹÂciej jest to 0-6, gdzie 0=wyĹÂÃÂczony, 6=powolny/najlepszy.

-pphelp (zobacz takĹźe -vf pp)

Pokazuje streszczenie dostÃÂpnych filtrÄÅw postprocesu i sposÄÅb ich uĹźycia.

-ssf <tryb>

OkreĹÂla parametry dla skalowania programowego.

PRZYKĹÂAD:

-vf scale -ssf lgb=3.0
lgb=<0-100>

filtr rozmycia gaussowego (jasnoĹÂÃÂ)

cgb=<0-100>

filtr rozmycia gaussowego (kolor)

ls=<0-100>

filtr wyostrzajÃÂcy (jasnoĹÂÃÂ)

cs=<0-100>

filtr wyostrzajÃÂcy (kolor)

chs=<h>

poziome przesuniÃÂcie koloru

cvs=<v>

pionowe przesuniÃÂcie koloru

-stereo <tryb>

Wybiera typ wyjĹÂcia stereo MP2/MP3.

0

stereo

1

lewy kanaĹÂ

2

prawy kanaĹÂ

-sws <typ programowego skalowania> (zobacz takĹźe -vf scale i -zoom)

OkreĹÂla algorytm skalowania programowego dla opcji -zoom. Ma to wpĹÂyw na sterowniki wyjĹÂciowe video bez sprzÃÂtowej akceleracji, np. x11.

DostÃÂpne sÃÂ typy:

0

szybki, dwuliniowy

1

dwuliniowy

2

dwukubiczny (dobra jakoĹÂÃÂ) (domyĹÂlne)

3

eksperymentalny

4

najbliĹźszy sÃÂsiad (zĹÂa jakoĹÂÃÂ)

5

area

6

jasnoĹÂàdwukubicznie / kolor dwuliniowo

7

gauss

8

sincR

9

lanczos

10

naturalna dwuszeĹÂcienna krzywa sklejana

INFORMACJA: NiektÄÅre opcje -sws moĹźna dostosowaÃÂ. WiÃÂcej informacji jest w opisie filtra video scale.

-vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>

Ustala priorytetowàlistàuĹźywanych kodekÄÅw video, wedĹÂug ich nazw w codecs.conf. UĹźyj "-" przed nazwàkodeka aby go pominÃÂÃÂ. UĹźyj "+" orzed nazwàkodeka by go wymusiÃÂ, to prawdopodobnie spowoduje bĹÂÃÂdy! JeĹźeli lista zakoĹÂczona jest ’,’, MPlayer bÃÂdzie braĹ pod uwagàrÄÅwnieĹź niewymienione na niej kodeki.
INFORMACJA:
MoĹźesz pobraàlistàdostÃÂpnych kodekÄÅw poprzez -vc help.

PRZYKĹÂAD:

-vc divx

Wymusza kodek Win32/VfW DivX.

-vc divx4,

PrÄÅbuj najpierw kodek divx4linux, pÄÅĹÅniej pozostaĹÂe.

-vc -divxds,-divx,

Pomija kodeki Win32 DivX.

-vc ffmpeg12,mpeg12,

PrÄÅbuj kodeki libavcodec MPEG-1/2, pÄÅĹÅniej libmpeg2, potem inne.

-vfm <sterownik1,sterownik2,...>

Ustala priorytetowàlistàuĹźywanych rodzin kodekÄÅw video, zgodnie z ich nazwami w codecs.conf. Powraca do domyĹÂlnych, jeĹÂli Ĺźadna z podanych rodzin kodekÄÅw nie dziaĹÂa.
INFORMACJA:
MoĹźesz pobraàlistàdostÃÂpnych rodzin kodekÄÅw poprzez -vfm help.

PRZYKĹÂAD:

-vfm ffmpeg,dshow,vfw

Najpierw prÄÅbuje libavcodec, potem Directshow, potem kodeki VFW i, jeĹÂli nadal nic nie nie dziaĹÂa, pozostaĹÂe.

-vfm xanim

Najpierw prÄÅbuje kodek XAnim.

-x <x> (zobacz takĹźe -zoom) (tylko MPlayer)

Skaluje obraz do szerokoĹÂci <x> (jeĹÂli jest dostÃÂpne skalowanie sprzÃÂtowe lub programowe). WyĹÂÃÂcza przeliczania proporcji.

-xvidopts <opcja1:opcja2:...>

Podaje dodatkowe parametry przy dekodowaniu Xvid.
INFORMACJA:
Jako Ĺźe dekodowanie przy pomocy libavcodec jest szybsze niĹź Xvid moĹźesz chcieàuĹźywaàpostprocesingu z libavcodec (-vf pp) i jej dekodera (-vfm ffmpeg).

WewnÃÂtrzne filtry postprocesingu Xvid:

deblock-chroma

filtr odblokowywania barwy

deblock-luma

filtr odblokowywania jasnoĹÂci

dering-chroma

filtr usuwania dzwonienia barwy

dering-luma

filtr usuwania dzwonienia jasnoĹÂci

filmeffect

Dodaje sztucznàziarnistoĹÂàfilmu do video. MoĹźe zwiÃÂkszyàpostrzegalnàjakoĹÂÃÂ, jednoczeĹÂnie obniĹźajÃÂc prawdziwàjakoĹÂÃÂ.

metody wyĹÂwietlania

dr2  

WĹÂÃÂcza bezpoĹÂrednie wyĹÂwietlanie metodà2 (direct rendering method 2).

nodr2

WyĹÂÃÂcza bezpoĹÂrednie wyĹÂwietlanie metodà2.

-xy <wartoĹÂÃÂ> (zobacz takĹźe -zoom)

wartoĹÂÃÂ<=8

Skaluje obraz o wspÄÅĹÂczynnik <wartoĹÂÃÂ>.

wartoĹÂÃÂ>8

Ustawia szerokoĹÂàna <wartoĹÂÃÂ> i oblicza wysokoĹÂàtak, by utrzymaàprawidĹÂowe proporcje.

-y <y> (zobacz takĹźe -zoom) (tylko MPlayer)

Skaluje obraz do wysokoĹÂci <y> (jeĹÂli jest dostÃÂpne skalowanie sprzÃÂtowe lub programowe) WyĹÂÃÂcza przeliczenia proporcji.

-zoom  

WĹÂacza skalowanie programowe, jeĹÂli jest dostÃÂpne. Umozliwi to skalowanie tym sterownikom wyjĹÂcia video (jak x11, fbdev), ktÄÅre nie maja skalowania sprzetowego, kiedy to MPlayer domyĹÂlnie wyĹÂÃÂcza skalowanie z powodÄÅw wydajnosciowych.

FILTRY AUDIO

Filtry audio umoĹźliwiajàmodyfikacjàstrumienia audio i jego wĹÂasnoĹÂci. SkĹÂadnia jest nastÃÂpujÃÂca:
-af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>

Ustawia ĹÂaĹÂcuch filtrÄÅw audio.

INFORMACJA: Aby uzyskaàpeĹÂnàlistàdostÃÂpnych filtrÄÅw audio, skorzystaj z -af help.

DostÃÂpne sÃÂ filtry:
resample[=czprÄÅb[:sloppy][:typ]]

Zmienia czÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbkowania strumienia audio. MoĹźe byàprzydatny, jeĹÂli masz kartào staĹÂej staĹÂej, ustalonej czÃÂstotliwoĹÂci prÄÅbkowania lub jeĹÂli posiadasz staràkartÃÂ, ktÄÅra obsĹÂuĹźy max 44.1kHz. Filtr ten jest automatycznie wĹÂÃÂczany, jeĹÂli zajdzie taka potrzeba. ObsĹÂuguje on 16-bitowy caĹÂkowitoliczbowy lub rzeczywisty, natywny format endian jako dane wejĹÂciowe.
INFORMACJA:
Z MEncoderem musisz teĹź uĹźyàopcji -srate <czprÄÅb>.

<czprÄÅb>

WyjĹÂciowa czÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbkowania w Hz. Przyjmuje wartoĹÂci z zakresu od 8000 do 192000. JeĹźeli czÃÂstotliwoĹÂàwejĹÂciowa i wyjĹÂciowa sàtakie same albo jeĹźeli ten parametr jest pominiÃÂty, filtr jest automatycznie wyĹÂÃÂczany. Wysoka czÃÂstotliwoĹÂàprzewaĹźnie zwiÃÂksza jakoĹÂàdĹÅwiÃÂku, szczegÄÅlnie w poĹÂÃÂczeniu z innymi filtrami.

<sloppy>

Pozwala (1) lub nie pozwala (0), aby czÃÂstotliwoĹÂàwyjĹÂciowa rÄÅĹźniĹÂa siàw nieznacznym stopniu od wartoĹÂci podanej przez parametr <czprÄÅb> (domyĹÂlnie: 1). Opcja ta moĹźe zostaàuĹźyta jeĹźeli poczÃÂtek odtwarzania jest bardzo wolny.

<typ>

OkreĹÂla metodàwykorzystywanàprzy zmianie prÄÅbkowania.

0: interpolacja liniowa (szybka, ale niska jakoĹÂÃÂ, szczegÄÅlnie podczas zwiÃÂkszania czÃÂstotliwoĹÂci prÄÅbkowania)
1: wielofazowe przetwarzanie banku filtrÄÅw przy uĹźyciu obliczeĹ caĹÂkowitoliczbowych (filterbank and integer processing)
2: wielofazowe przetwarzanie banku filtrÄÅw przy uĹźyciu obliczeĹ zmiennoprzecinkowych (filterbank and integer processing) (najwolniejsze, ale dajÃÂce najlepszàjakoĹÂÃÂ)

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af resample=44100:0:0

Ustawi czÃÂstotliwoĹÂàwyjĹÂciowàfiltru na 44100Hz, korzystajÃÂc z dokĹÂadnego skalowania i interpolacji liniowej.

lavcresample[=czprÄÅb[:dĹÂug[:lin[:liczba[:obcinanie]]]]]

Zmienia czÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbkowania strumienia audio na caĹÂkowitàliczbà<czprÄÅb> wyraĹźonàw Hz. ObsĹÂuguje tylko 16-bitowy natywny format endian.
INFORMACJA:
Z MEncoderem musisz teĹź uĹźyàopcji -srate <czprÄÅb>.

<czprÄÅb>

wyjĹÂciowa czÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbkowania

<dĹÂug>

dĹÂugoĹÂàfiltru ze wzglÃÂdu na niĹźszàczÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbkowania (domyĹÂlnie: 16)

<lin>

jeĹÂli 1 to filtry bÃÂdàliniowo interpolowane pomiÃÂdzy wielofazowymi pozycjami

<liczba>

log2 z liczby wielofazowych pozycji (..., 10->1024, 11->2048, 12->4096, ...) (domyĹÂlnie: 10->1024)

<obcinanie>

czÃÂstotliwoĹÂàobcinania (0.0-1.0), domyĹÂlne ustawienie zaleĹźy od dĹÂugoĹÂci filtru

sweep[=szybkoĹÂÃÂ]

Wykonuje przemiatanie sinusoidalne.

<0.0-1.0>

Delta funckji sinusoidalnej, Ĺźeby usĹÂyszeàprzemiatanie dobierz bardzo maĹÂe wartoĹÂci.

hrtf[=flaga]

Head-related transfer function (funkcja transferowa zwiÃÂzana z gĹÂowÃÂ): Konwertuje wielokanaĹÂowe audio do dwÄÅch kanaĹÂÄÅw przeznaczonych dla sĹÂuchawek, zachowujÃÂc przestrzennoĹÂàdĹÅwiÃÂku.
Flaga Znaczenie
m macierzowe dekodowanie tylnego kanaĹÂu
s dwukanaĹÂowe dekodowanie macierzowe
0 brak dekodowania macierzowego (domyĹÂlne)

equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]

10 oktawowy korektor graficzny zaimplementowany przy pomocy 10 filtrÄÅw pasmowych IIR. Oznacza to, Ĺźe dziaĹÂa bez wzglÃÂdu na format odtwarzanego dĹÅwiÃÂku. ĹÂrodkowe czÃÂstotliwoĹÂci dla tych 10 pasm to:
Nr czÃÂstotliwoĹÂÃÂ
0 31.25 Hz
1 62.50 Hz
2 125.00 Hz
3 250.00 Hz
4 500.00 Hz
5 1.00 kHz
6 2.00 kHz
7 4.00 kHz
8 8.00 kHz
9 16.00 kHz

JeĹźeli czÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbkowania odtwarzanego dĹÅwiÃÂku jest niĹźsza niĹź ĹÂrodkowa czÃÂstotliwoĹÂàdla odpowiedniego pasma, to jest ono wyĹÂÃÂczane. Znanym bĹÂÃÂdem jest to, Ĺźe wĹÂaĹÂciwoĹÂci dla najwyĹźszego pasma nie sàcaĹÂkowicie symetryczne, jeĹźeli czÃÂstotliwoĹÂàprÄÅbki jest zbliĹźona do czÃÂstotliwoĹÂci ĹÂrodkowej danego pasma. MoĹźna obejĹÂàten problem zwiÃÂkszajÃÂc jej czÃÂstotliwoĹÂÃÂ, zanim ta dotrze do filtru korektora.

<g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>

Liczby rzeczywiste okreĹÂlajÃÂce przyrost w dB dla kaĹźdego pasma czÃÂstotliwoĹÂci (-12-12).

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi

Wzmocni dĹÅwiÃÂk w wyĹźszych i niĹźszych zakresach czÃÂstotliwoĹÂci, wyciszajÃÂc go jednoczeĹÂnie okoĹÂo 1kHz.

channels=lkan[:nr:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]

Dodaje, usuwa, kopiuje lub przekierowuje kanaĹÂy. JeĹźeli podana jest tylko opcja <lkan>, filtr uĹźywa domyĹÂlnego przekierowywania, ktÄÅre dziaĹÂa nastÃÂpujÃÂco: JeĹÂli liczba kanaĹÂÄÅw wyjĹÂciowych jest wiÃÂksza niĹź wejĹÂciowych, tworzone sàpuste kanaĹÂy (w przypadku miksowania z mono do stereo, kanaĹ mono jest powtarzany w obu kanaĹÂach wyjĹÂciowych). JeĹźeli liczba kanaĹÂÄÅw wyjĹÂciowych jest mniejsza niĹź wejĹÂciowych, nadmiarowe kanaĹÂy sàusuwane.

<lkan>

liczba wyjĹÂciowych kanaĹÂÄÅw (1-6)

<nr> 

liczba drÄÅg przekierowania (1-6)

<od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>

Pary liczb z zakresu od 0 do 5, ktÄÅre okreĹÂlajÃÂ, gdzie przekierowaàkonkretny kanaĹÂ.

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi

Zmieni liczbàkanaĹÂÄÅw na 4 i ustawi 4 drogi przekierowania, ktÄÅre zamieniàkanaĹ 0 z 1, a 2 i 3 pozostawiàniezmienione. ZauwaĹź, Ĺźe jeĹźeli odtwarzany byĹ zbiÄÅr zawierajÃÂcy 2 kanaĹÂy, kanaĹÂy 2 i 3 bÃÂdàpuste, ale 0 i 1 zostanàzamienione.

mplayer -af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi

Zmieni liczbàkanaĹÂÄÅw na 6 i ustawi 4 drogi przekierowania, ktÄÅre skopiujàkanaĹ 0 do 0 do 3, a kanaĹÂy 4 i 5 bÃÂdàzawieraĹÂy ciszÃÂ.

format[=format] (zobacz takĹźe -format)

Konwertuje format prÄÅbki. Uruchamiany automatycznie, jeĹźeli jest potrzebny przez kartàdĹÅwiÃÂkowàlub inny filtr.

<format>

Wybiera ĹźÃÂdany format. OgÄÅlny format to ’zbe’, gdzie ’z’ oznacza znak (’s’ dla ze znakiem lub ’u’ dla bez znaku), ’b’ oznacza iloĹÂàbitÄÅw na prÄÅbkà(16, 24 lub 32) a ’e’ oznacza ktÄÅry bajt jest wysoki (’le’ oznacza little-endian, ’be’ big-endian a ’ne’ format wĹÂaĹÂciwy dla komputera). PrawidĹÂowymi wartoĹÂciami (miÃÂdzy innymi) sÃÂ: ’s16le’, ’u32be’ i ’u24ne’. WyjÃÂtkami od tej reguĹÂy bÃÂdÃÂcymi ciÃÂgle poprawnymi formatami sÃÂ: u8, s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3 i imaadpcm.

volume[=v[:sc]

Implementuje programowàregulacjàgĹÂoĹÂnoĹÂci. UĹźywaj go ostroĹźnie, gdyĹź moĹźe obniĹźyàstosunek sygnaĹÂu do szumu. W wiÃÂkszoĹÂci wypadkÄÅw najlepszym rozwiÃÂzaniem jest ustawienie miksera PCM na maksymalnàwartoĹÂÃÂ, wyĹÂÃÂczenie filtru i regulacja gĹÂoĹÂnoĹÂci poziomem gĹÂoĹÂnoĹÂci ogÄÅlnej miksera. JeĹźeli Twoja karta ma cyfrowy mikser PCM zamiast analogowego i zauwaĹźysz przekĹÂamania, uĹźyj miksera MASTER. JeĹźeli do komputera podĹÂÃÂczony jest zewnÃÂtrzny wzmacniacz (co zazwyczaj ma miejsce), poziom haĹÂasu moĹźe zostaàzredukowany poprzez dostrojenie gĹÂÄÅwnego poziomu gĹÂoĹÂnoĹÂci (master level) i pokrÃÂtĹÂa gĹÂoĹÂnoĹÂci, dopÄÅki syczenie w tle nie ustanie.
Ten filtr ma innàwĹÂaĹÂciwoĹÂÃÂ: Mierzy ogÄÅlny, maksymalny poziom dĹÅwiÃÂku i wypisuje go po zakoĹÂczeniu MPlayera. Oszacowana gĹÂoĹÂnoĹÂàmoĹźe byàuĹźyta do ustawienia poziomu dĹÅwiÃÂku w MEncoderze tak, by byĹ uĹźywany maksymalny zasiÃÂg dynamiczny.
INFORMACJA:
Filtr moĹźe zostaàuĹźyty tylko jeden raz przy przetwarzaniu kaĹźdego strumienia audio.

<v>  

Ustawia wzmocnienie w dB dla wszystkich kanaĹÂÄÅw w strumieniu od wartoĹÂci -200dB do +60dB, gdzie -200dB oznacza caĹÂkowite wyciszenie a +60dB 1000-krotne wzmocnienie (domyĹÂlnie: 0).

<sc> 

WĹÂÃÂcza (1) lub wyĹÂÃÂcza (2) soft-clipping (miÃÂkkie obcinanie). Soft-clipping moĹźe sprawiÃÂ, Ĺźe dĹÅwiÃÂk stanie siàĹÂÃÂgodniejszy, jeĹźeli zastosowano wysokie poziomy gĹÂoĹÂnoĹÂci. Uaktywnij tàopcjÃÂ, jeĹźeli moc gĹÂoĹÂnikÄÅw jest zbyt niska.
UWAGA:
Metoda ta powoduje przekĹÂamania i powinna byàuĹźyta tylko w ostatecznoĹÂci.

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af volume=10.1:0 media.avi

Wzmocni gĹÂoĹÂnoĹÂào 10.1dB i zastosuje hard-clipping (twarde obcinanie), jeĹźeli poziom jest zbyt wysoki.

pan=n[:l01:l02:...l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]

Dowolnie miksuje kanaĹÂy. NajproĹÂciej tĹÂumaczÃÂc jest to poĹÂÃÂczenie filtru volume i channels, ktÄÅre moĹźe zostaàwykorzystane do zmiksowania wielu kanaĹÂÄÅw do kilku, np. dĹÅwiÃÂku w trybie stereo do mono lub zmiany "szerokoĹÂci" centralnego gĹÂoĹÂnika w systemie dĹÅwiÃÂku przestrzennego. Filtr jest trudny w uĹźyciu i bÃÂdzie wymagaĹ zastosowania Ĺźmudnej metody prÄÅb i bĹÂÃÂdÄÅw, zanim zostanie osiÃÂgniÃÂty oczekiwany rezultat. Liczba parametrÄÅw filtru zaleĹźy od liczby kanaĹÂÄÅw. PrzykĹÂad jak zmiksowaà6-kanaĹÂowy dĹÅwiÃÂk do 2 kanaĹÂÄÅw z wykorzystaniem tego filtru znajduje siàw czÃÂĹÂci przykĹÂadÄÅw blisko koĹÂca.

<n>  

liczba kanaĹÂÄÅw wyjĹÂciowych (1-6)

<lij>

Jak duĹźo z kanaĹÂu wejĹÂciowego i jest miksowane w kanaĹ wyjĹÂciowy j (0-1). Zatem najpierw jest n liczb opisujÃÂcych co robiàz pierwszym kanaĹÂem wejĹÂciowym, potem n liczb dziaĹÂajÃÂcych na drugim kanale wejĹÂciowym itd. JeĹÂli dla ktÄÅregoĹ kanaĹÂu wejĹÂciowego nie podasz Ĺźadnych liczb przyjmowane jest 0.

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af pan=1:0.5:0.5 media.avi

Zmiksuje dĹÅwiÃÂk ze stereo do mono.

mplayer -af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi

Da 3 kanaĹÂy wyjĹÂciowe, pozostawiajÃÂc 0 i 1 bez zmian oraz miksujÃÂc 0 i 1 do 2 kanaĹÂu (ktÄÅry moĹźe, na przykĹÂad, zostaàwysĹÂany do subwoofera).

sub[=fc:kan]

Dodaje kanaĹ subwoofera do strumienia dĹÅwiÃÂkowego. Dane audio uĹźyte do stworzenia tego kanaĹÂu sàĹÂredniàdĹÅwiÃÂku w 0 i 1 kanale. DĹÅwiÃÂk wynikowy zostanie poddany dziaĹÂaniu dolnoprzepustowego filtru Butterwortha czwartego rzÃÂdu z domyĹÂlnàczÃÂstotliwoĹÂciàgranicznàna poziomie 60Hz i dodany do oddzielnego kanaĹÂu w strumieniu audio.
UWAGA:
WyĹÂÃÂcz ten filtr, jeĹźeli odtwarzasz DVD z dĹÅwiÃÂkiem w systemie Dolby Digital 5.1, w przeciwnym wypadku jego dziaĹÂanie zakĹÂÄÅci dĹÅwiÃÂk subwoofera.

<fc> 

CzÃÂstotliwoĹÂàgraniczna filtru dolnoprzepustowego wyraĹźona w Hz (20Hz do 300Hz) (domyĹÂlnie: 60Hz). Dla uzyskania najlepszego rezultatu, sprÄÅbuj ustawiàjàna jak najniĹźszÃÂ. Wzbogaci to doĹÂwiadczenia pĹÂynÃÂce z uĹźywania dĹÅwiÃÂku stereo i w systemie przestrzennym.

<kan> 

OkreĹÂla numer kanaĹÂu, do ktÄÅrego zostanie wysĹÂany dĹÅwiÃÂk subwoofera. MoĹźe przyjmowaàwartoĹÂci z zakresu od 0 do 5 (domyĹÂlnie: 5). ZauwaĹź, Ĺźe liczbàkanaĹÂÄÅw zwiÃÂkszy siàdo <kan>, jeĹźeli zajdzie taka potrzeba.

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af sub=100:4 -channels 5 media.avi

Doda kanaĹ subwoofera z ustawionàczÃÂstotliwoĹÂciàgranicznàna 100Hz do 4 kanaĹÂu wyjĹÂciowego.

center

Towrzy kanaĹ centralny z przednich kanaĹÂÄÅw. Narazie moĹźe charakteryzowaàsiàniskàjakoĹÂciÃÂ, poniewaĹź nie wykorzystuje filtru gÄÅrnoprzepustowego dla prawidĹÂowego selekcjonowania, ale, zamiast tego, uĹÂrednia i dzieli na poĹÂowàoba kanaĹÂy.

<ch> 

OkreĹÂla numer kanaĹÂu, do ktÄÅrego wstawiony zostanie kanaĹ centralny. WartoĹÂàtego parametru moĹźe byàz przedziaĹÂu 0 do 5 (domyĹÂlnie: 5). ZauwaĹź, Ĺźe liczba kanaĹÂÄÅw bÃÂdzie automatycznie zwiÃÂkszonado <ch>, jeĹÂli zajdzie taka potrzeba.

surround[=opÄÅĹÅnienie]

Dekoder macierzowo zakodowanego dĹÅwiÃÂku przestrzennego takiego jak Dolby Surround. Wiele plikÄÅw zawierajÃÂcych 2 kanaĹÂy audio, w rzeczywistoĹÂci zawiera dĹÅwiÃÂk przestrzenny zakodowany w tym systemie. Aby uĹźyàtego filtru potrzebujesz karty z obsĹÂugàprzynajmniej 4 kanaĹÂÄÅw.

<opÄÅĹÅnienie>

Ustawia opÄÅĹÅnienie w ms dla tylnych gĹÂoĹÂnikÄÅw (0ms do 1000ms) (domyĹÂlnie: 20ms). Powinno byàustawione tak: jeĹÂli d1 to odlegĹÂoĹÂàod pozycji sĹÂuchacza do przednich gĹÂoĹÂnikÄÅw a d2 to odlegĹÂoĹÂàod tylnych gĹÂoĹÂnikÄÅw, to opÄÅĹÅnienie powinno byàustawione na 15ms, jeĹźeli d1 <= d2 i 15 + 5*(d1-d2) jeĹźeli d1 > d2. DomyĹÂlna wartoĹÂàdla d to 20ms.

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af surround=15 -channels 4 media.avi

Doda dĹÅwiÃÂk przestrzenny dekodujÃÂc dĹÅwiÃÂk dla tylnych gĹÂoĹÂnikÄÅw z opÄÅĹÅnieniem 15ms.

delay[=kan1:kan2:...]

OpÄÅĹÅnia dĹÅwiÃÂk wysĹÂany do gĹÂoĹÂnikÄÅw, tak Ĺźeby dotarĹ on z rÄÅĹźnych kanaĹÂÄÅw jednoczeĹÂnie. Jest to uĹźyteczne, jeĹźeli masz wiÃÂcej niĹź 2 gĹÂoĹÂniki.

kan1,kan2,...

OpÄÅĹÅnienie w ms, ktÄÅre ma byàzastosowane do kaĹźdego kanaĹÂu (liczba rzeczywsta z zakresu od 0 do 1000).

Aby obliczyàopÄÅĹÅnienie dla poszczegÄÅlnych kanaĹÂÄÅw, wykonaj nastÃÂpuje czynnoĹÂci:

1.

Oblicz odlegĹÂoĹÂàod gĹÂoĹÂnikÄÅw do pozycji sĹÂuchacza (w metrach), da Ci to wartoĹÂci od s1 do s5 (dla systemu 5.1). Nie ma sensu braàpod uwagàsubwoofera (i tak nie usĹÂyszysz rÄÅĹźnicy).

2.

Odejmij odlegĹÂoĹÂàod s1 do s5 od odlegĹÂoĹÂci maksymalnej tzn. s[i] = max(s) - s[i]; i = 1...5.

3.

Oblicz ĹźÃÂdane opÄÅĹÅnienia w ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5.

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af delay=10.5:10.5:0:0:7:0 media.avi

OpÄÅĹÅni dĹÅwiÃÂk w lewym i prawym przednim gĹÂoĹÂniku o 10.5ms, dwa tylne kanaĹÂy i subwoofer o 0ms, a centralny o 7ms.

export[=mmapowany_zbiÄÅr[:nprÄÅbek]]

Eksportuje przychodzÃÂcy sygnaĹ do innych procesÄÅw uĹźywajÃÂc mapowania pamiÃÂci (mmap()). Zmapowane obszary zawierajànagĹÂÄÅwek:

int lkan /*liczba kanaĹÂÄÅw*/
int rozm /*rozmiar bufora*/
unsigned long long licznik /*UĹźywany do zachowania synchronizacji,
aktualizowany za kaĹźdym razem kiedy
eksportowane sÃÂ nowe dane.*/

Reszta to 16-bitowe dane (bez przeplotu).

<mmapowany_zbiÄÅr>

ZbiÄÅr, na ktÄÅry naleĹźy mapowaàdane (domyĹÂlnie: ~/.mplayer/mplayer-af_export).

<nprÄÅbek>

iloĹÂàprÄÅbek na kanaĹ (domyĹÂlnie: 512)

PRZYKĹÂAD:

mplayer -af export=/tmp/mplayer-af_export:1024 media.avi

Wyeksportuje 1024 prÄÅbek na kanaĹ do "/tmp/mplayer-af_export".

extrastereo[=wsp]

ZwiÃÂksza (liniowo) rÄÅĹźnicàmiÃÂdzy lewym a prawym kanaĹÂem dodajÃÂc efekt "przekazu na Ĺźywo" do odtwarzania.

<wsp>

OkreĹÂla wspÄÅĹÂczynnik rÄÅĹźnicy wyraĹźony liczbàrzeczywistà(domyĹÂlnie: 2.5). JeĹÂli podasz mu wartoĹÂà0.0, dĹÅwiÃÂk bÃÂdzie odtwarzany w trybie mono (ĹÂrednia z dwÄÅch kanaĹÂÄÅw), przy 1.0, dĹÅwiÃÂk pozostanie niezmieniony, a jeĹÂli podasz -1.0, lewy kanaĹ zostanie zamieniony z prawym.

volnorm[=metoda]

Maksymalnie zwiÃÂksza gĹÂoĹÂnoĹÂÃÂ, nie znieksztaĹÂcajÃÂc przy tym dĹÅwiÃÂku.

<metoda>

Ustawia uĹźwanàmetodÃÂ.

1: UĹźywa pojedynczej prÄÅbki by wygĹÂadziàzaburzenia uĹźywajÃÂc standardowej ĹÂredniej waĹźonej z poprzednich prÄÅbek (domyĹÂlne).
2: UĹźywa kilku prÄÅbek by wygĹÂadziàzaburzenia uĹźywajÃÂc standardowej ĹÂredniej waĹźonej z poprzednich prÄÅbek.

ladspa=plik:etykieta[:opcje...]

ĹÂaduje wtyczkàLADSPA (Linux Audio Developer’s Simple Plugin API). Filtr ten moĹźe mieàwiele instancji, wiÃÂc moĹźna uĹźywaàkilku wtyczek LADSPA jednoczeĹÂnie.

<plik>

OkreĹÂla plik biblioteki z wtyczkàLADSPA. JeĹźeli zmienna LADSPA_PATH jest ustawiona, program szuka tam okreĹÂlonego pliku. JeĹźeli jednak nie jest ona ustawiona, musisz podaàpeĹÂnàĹÂcieĹźkàdo tego zbioru.

<etykieta>

OkreĹÂla filtr wewnÃÂtrz biblioteki. NiektÄÅre zbiory zawierajàtylko jeden filtr, z kolei inne mogàzawieraàich wiele. Podanie tutaj parametru "help" spowoduje wyĹÂwietlenie wszystkich dostÃÂpnych filtrÄÅw w obrÃÂbie konkretnej biblioteki, zastÃÂpuje to funkcjà"listplugins" z pakietu SDK LADSPA.

<parametry>

Parametry sàliczbami rzeczywistymi wiÃÂkszymi lub rÄÅwnymi zeru, ktÄÅre okreĹÂlajàzachowanie zaĹÂadowanej biblioteki (np. opÄÅĹÅnienie, prÄÅg czy wzmocnienie). W trybie "gadatliwym" (dodaj flagà-v do wiersza poleceĹ MPlayera), wypisywane sàwszystkie moĹźliwe parametry i ich poprawne zakresy. ZastÃÂpuje to funkcjà"analyseplugin" z pakietu SDK LADSPA.

comp   

Filtr kompresujÃÂcy/rozkompresowujÃÂcy przdatny przy wejĹÂciu z mikrofonu. Zapobiega przenoszeniu artefaktÄÅw przy duĹźym poziomie dĹÅwiÃÂku, a zgĹÂasnia przy niskm. Filtr ten nie byĹ testowany i moĹźe byànawet bezuĹźyteczny.

gate   

Filtr bramkujÃÂcy szum podobny do filtru comp. Filtr ten nie byĹ testowany i moĹźe byànawet bezuĹźyteczny.

FILTRY VIDEO

Filtry video umoĹźliwiajàCi modyfikacjàstrumienia video i jego wĹÂasnoĹÂci. SkĹÂadnia jest nastÃÂpujÃÂca:
-vf <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>

Ustawia listÃÂ filtrÄÅw video i ich opcji.

-vop <...,filtr3[=parametr1:parametr2:...],filtr2,filtr1> (PRZESTARZAĹÂE)

Ustawia listàfiltrÄÅw video do zastosowania w odwrotnej kolejnoĹÂci. Odradzane na rzecz -vf.

Wiele parametrÄÅw jest opcjonalnych i jeĹźeli zostanàpominiÃÂte, ich wartoĹÂci ustawiane sàna domyĹÂlne. UĹźyj "-1", aby wyraĹÅnie nakazaàustawiania wartoĹÂci domyĹÂlnej. Parametry w:h oznaczajàszerokoĹÂàx wysokoĹÂàw pikselach, x:y oznacza pozycjàod lewego gÄÅrnego rogu wiÃÂkszego obrazu.
INFORMACJA:
MoĹźesz pobraàlistàdostÃÂpnych filtrÄÅw video poprzez -vf help.

Filtry obrazu sàzorganizowane w listy. Jest kilka poleceĹ zarzÃÂdzajÃÂcych listàfiltrÄÅw.
-vf-add <filtr1[,filtr2,...]>

Dodaje podane jako parametry filtry do listy filtrÄÅw.

-vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>

Poprzedza listÃÂ filtrÄÅw podanymi filtrami.

-vf-del <poz1[,poz2,...]>

Usuwa filtry na podanych pozycjach. Pozycje rozpoczynajàsiàod 0, ujemne liczby odnoszàsiàdo koĹÂca listy (-1 to ostani).

-vf-clr

Usuwa wszystkie filtry.

JeĹÂli filtr to obsĹÂuguje moĹźesz odnosiàsiàdo parametrÄÅw podajÃÂc ich nazwy.
-vf <filtr>=help

WyĹÂwietla nazwy parametrÄÅw i zakresy wartoĹÂci dla podanego filtru.

-vf <filtr=nazwany_parametr1=wartoĹÂÃÂ1[:nazwany_parametr2=wartoĹÂÃÂ2:...]>

Ustawia nazwany parametr na podanàwartoĹÂÃÂ. UĹźyj on/off albo yes/no Ĺźeby ustawiàparametry typu przeĹÂÃÂcznik.

DostÃÂpne sÃÂ filtry:
crop[=w:h:x:y]

Kadruje danàczÃÂĹÂàpartii obrazu i wyrzuca resztÃÂ. Przydatne do usuwania czarnych obramowaĹ z szerokoekranowych filmÄÅw.

<w>,<h>

SzerokoĹÂài wysokoĹÂàobciÃÂcia, domyĹÂlnie oryginalna szerokoĹÂài wysokoĹÂÃÂ.

<x>,<y>

Pozycja wycinanego obrazu, domyĹÂlnie ĹÂrodek.

cropdetect[=limit:round]

Oblicza niezbÃÂdne parametry przycinania i wyĹÂwietla propozycje na standardowe wyjĹÂcie.

<limit>

PrÄÅg, ktÄÅry moĹźe byàopcjonalnie podany od niczego (0) do wszystkiego (255) (domyĹÂlnie: 24).

<round>

WartoĹÂÃÂ, przez ktÄÅràszerokoĹÂÃÂ/wysokoĹÂàpowinny byàpodzielne (domyĹÂlnie: 16). Offset jest automatycznie dopasowywany tak, aby wycentrowaàfilm. UĹźyj 2, aby otrzymaàrÄÅwne wymiary (wymagane przez film 4:2:2). 16 to najlepsza wartoĹÂàprzy kodowaniu do wiÃÂkszoĹÂci kodekÄÅw.

rectangle[=w:h:x:y]

Reaguje na przyjmujÃÂcÃÂ dwa parametry dyrektywÃÂ "change_rectangle" w zbiorze input.conf.

<w>,<h>

szerokoĹÂài wysokoĹÂà(domyĹÂlnie: -1, maksymalny moĹźliwy rozmiar przy ktÄÅrym granice wciÃÂĹź sàwidoczne.)

<x>,<y>

pozycja lewego gÄÅrnego rogu (domyĹÂlnie: -1, najwyĹźej i najbardziej w lewo jak to tylko moĹźliwe)

expand[=w:h:x:y:o:a:r]

ZwiÃÂksza rozdzielczoĹÂà(nie skaluje) filmu do podanej wartoĹÂci i umieszcza nieprzeskalowany obraz pod wspÄÅĹÂrzÃÂdnymi x, y. MoĹźe byàuĹźyty do umieszczenia napisÄÅw/OSD w otrzymanym czarnym pasku.

<w>,<h>

SzerokoĹÂài wysokoĹÂàpo poszerzeniu (domyĹÂlnie: oryginalna szerokoĹÂÃÂ, wysokoĹÂÃÂ). Ujemne wartoĹÂci traktowane sàjak zmiany oryginalnej wielkoĹÂci

PRZYKĹÂAD:

expand=0:-50:0:0

Dodaje 50 pixeli ramki na dole obrazka.

<x>,<y>

pozycja oryginalnego obrazu na rozszerzonym obrazie (domyĹÂlnie: na ĹÂrodku)

<o>  

wyĹÂwietlanie OSD/napisÄÅw

0: wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne)
1: wĹÂÃÂczone

<a>  

Rozszerza tak, by pasowaĹÂo do proporcji, a nie rozdzielczoĹÂci (domyĹÂlnie: 0).

PRZYKĹÂAD:

expand=800::::3/4

PowiÃÂksza do 800x600, chyba Ĺźe film jest w wiÃÂkszej rozdzielczoĹÂci, wtedy powiÃÂksza tak, by miaĹ proporcje 3/4.

<r>  

ZaokrÃÂgla w gÄÅràtak Ĺźeby wysokoĹÂài szerokoĹÂàbyĹÂy podzielne przez <r> (domyĹÂlnie: 1).

flip (zobacz takĹźe -flip)

Odwraca obraz do gÄÅry nogami.

mirror 

Tworzy lustrzane odbicie wzglÃÂdem osi Y.

rotate[=<0-7>]

Obraca obraz o 90 stopni i ewentualnie go odbija. Dla wartoĹÂci pomiÃÂdzy 4-7 obracanie wykona siàtylko jeĹźeli obraz jest wyĹźszy niĹź szerszy.

0

Obraca o 90 stopni w prawo i odbija (domyĹÂlne)

1

Obraca o 90 stopni w prawo.

2

Obraca o 90 stopni w lewo.

3

Obraca o 90 stopni w lewo i odbija.

scale[=w:h[:przeplot[:pom_kol[:parametr[:parametr2[:presize]]]]]]

Skaluje obraz (wolnym) programowym skalatorem i wykonuje konwersjàkolorÄÅw YUV<->RGB (zobacz takĹźe -sws).

<w>,<h>

Przeskalowana szerokoĹÂÃÂ/wysokoĹÂà(domyĹÂlnie: oryginalna szerokoĹÂÃÂ/wysokoĹÂÃÂ)
INFORMACJA:
JeĹźeli podano -zoom, a podane filtry (wĹÂÃÂczajÃÂc w to libvo) nie potrafiàskalowaÃÂ, domyĹÂlnie jest d_width/d_height!

0: skalowana d_width/d_height
-1: oryginalna wysokoĹÂÃÂ/szerokoĹÂÃÂ
-2: Oblicza w/h uĹźywajÃÂc tej drugiej wartoĹÂci i preskalowanych proporcji.
-3: Oblicza w/h uĹźywajÃÂc tej drugiej wartoĹÂci i oryginalnych proporcji.
-(n+8): Jak -n powyĹźej, ale zaokrÃÂgla wymiar do najbliĹźszej wielokrotnoĹÂci 16.

<przeplot>

PrzeĹÂÃÂcza skalowanie z przeplotem.

0: wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne)
1: wĹÂÃÂczone

<pom_kol>

opuszcza informacjÃÂ o kolorach

0: UĹźyje wszystkich dostÃÂpnych linii wejĹÂcia koloru.
1: UĹźyje tylko co 2gàliniàwejĹÂcia koloru.
2: UĹźyje tylko co 4tàliniàwejĹÂcia koloru.
3: UĹźyje tylko co 8màliniàwejĹÂcia koloru.

<parametr>[:<parametr2>] (zobacz takĹźe -sws)

Ustawia parametry skalowania zaleĹźnie od tego jaki skalator zostaĹ wybrany przez -sws.

-sws 2 (dwuszeĹÂciennie): B (rozmazywanie) i C (dzwonienie)
0.00:0.60 domyĹÂlnie
0.00:0.75 "precyzyjna dwuszeĹÂcienna" VirtualDuba
0.00:0.50 krzywa sklejana Catmull-Rom
0.33:0.33 krzywa sklejana Mitchell-Netravali
1.00:0.00 szeĹÂcienna krzywa B-sklejana
-sws 7 (gaussian): ostroĹÂà(0 (gĹÂadkie) - 100 (wyostrzone))
-sws 9 (lanczos): dĹÂugoĹÂàfiltra (1-10)

<presize>

Skaluje do standardowych wielkoĹÂci.

qntsc: 352x240 (ÃÂwierÃÂ ekranu NTSC)
qpal: 352x288 (ÃÂwierÃÂ ekranu PAL)
ntsc: 720x480 (standardowe NTSC)
pal: 720x576 (standardowe PAL)
sntsc: 640x480 (NTSC z kwadratowymi pikselami)
spal: 768x576 (PAL z kwadratowymi pikselami)

dsize[=proporcja|w:h:metoda-proporcji:r]

Zmienia poĹźÃÂdanàwielkoĹÂàobrazu/proporcjàw wybranym miejscu ĹÂaĹÂcucha filtrÄÅw. Proporcja moĹźe byàpodana jako uĹÂamek (4/3) lub liczba rzeczywista (1.33). Zamiast tego moĹźna podaàdokĹÂadne wymiary wyjĹÂcia. ProszàzauwaĹźyÃÂ, Ĺźe filtr ten nie przeskalowywuje nic samemu; on tylko ustawia co nastÃÂpne skalowania (sprzÃÂtowe lub programowe) zrobiàprzy dostosowywaniu do prawidĹÂowych proporcji.

<w>,<h>

Nowa wysokoĹÂài szerokoĹÂàobrazu MoĹźe byàjednàz tych specjalnych wartoĹÂci:

0: oryginalna wysokoĹÂài szerokoĹÂàwyĹÂwietlania
-1: oryginalna wysokoĹÂÃÂ/szerokoĹÂàfilmu (domyĹÂlne)
-2: Oblicza w/h na podstawie drugiej wielkoĹÂci i oryginalnych proporcji wyĹÂwietlania.
-3: Oblicza w/h na podstawie drugiej wielkoĹÂci i oryginalnych proporcji filmu.

PRZYKĹÂAD:

dsize=800:-2

Daje rozdzielczoĹÂàwyjĹÂciowà800x600 dla filmu w proporcji 4/3, lub 800x450 dla filmu w proporcji 16/9.

<metoda-proporcji>

Zmienia wysokoĹÂài szerokoĹÂàwedĹÂug oryginalnych proporcji.

-1: Ignoruje oryginalne proporcje (domyĹÂlne).
0: Utrzymaj proporcje wyĹÂwietlania uĹźywajÃÂc <w> i <h> jako maksymalnej rozdzielczoĹÂci.
1: Utrzymaj proporcje wyĹÂwietlania uĹźywajÃÂc <w> i <h> jako minimalnej rozdzielczoĹÂci.
2: Utrzymaj proporcje filmu uĹźywajÃÂc <w> i <h> jako maksymalnej rozdzielczoĹÂci.
3: Utrzymaj proporcje filmu uĹźywajÃÂc <w> i <h> jako minimalnej rozdzielczoĹÂci.

PRZYKĹÂAD:

dsize=800:600:0

Daje rozdzielczoĹÂàwyjĹÂciowàco najwyĹźej 800x600, lub mniejszÃ Ĺźeby utrzymaàproporcje.

<r>  

ZaokrÃÂgla w gÄÅràtak by wysokoĹÂài szerokoĹÂàbyĹÂy podzielne przez <r> (domyĹÂlnie: 1).

yuy2   

Wymusza konwersjàprogramowàYV12/I420/422P na YUY2. Przydatne przy kartach/sterownikach video, ktÄÅre majàwolnàobsĹÂugàYV12, ale szybkàYUY2.

yvu9   

Wymusza programowÃÂ konwersjÃÂ przestrzeni kolorÄÅw YVU9 na YV12. Odradzany na rzecz skalowania programowego.

yuvcsp 

Obcina wartoĹÂci kolorÄÅw YUV do zakresu CCIR 601 bez przeprowadzania prawdziwej konwersji.

rgb2bgr[=swap]

Konwersja kolorÄÅw RGB 24/32 <-> BGR 24/32

swap 

Dodatkowo zamienia R <-> B.

palette

Konwersja przestrzeni kolorÄÅw RGB/BGR 8 -> 15/16/24/32bpp przy uĹźyciu palety.

format[=fourcc]

Ograniczenie przestrzeni kolorÄÅw dla nastÃÂpnego filtru bez robienia Ĺźadnej konwersji. Stosowaàrazem z filtrem skalujÃÂcym do prawdziwej konwersji.
INFORMACJA:
ListàdostÃÂpnych formatÄÅw moĹźna uzskaàwywoĹÂujÃÂc format=fmt=help.

<fourcc>

nazwa formatu taka jak rgb15, bgr24, yv12, itp (domyĹÂlnie: yuy2)

noformat[=fourcc]

Ograniczenie przestrzeni kolorÄÅw dla nastÃÂpnego filtru bez robienia Ĺźadnej konwersji. Przeciwnie niĹź filtr formatu, pozwala na uĹźycie dowolnej przestrzeni kolorÄÅw z wyjÃÂtkiem tej, ktÄÅràokreĹÂliĹÂeĹÂ.
INFORMACJA:
ListàdostÃÂpnych formatÄÅw moĹźna uzyskaàwywoĹÂujÃÂc format=fmt=help.

<fourcc>

nazwa formatu taka jak rgb15, bgr24, yv12, itp (domyĹÂlnie: yv12)

pp[=filtr1[:opcja1[:opcja2...]]/[-]filtr2...] (zobacz takĹźe -pphelp)

Ta opcja uruchamia okreĹÂlony ĹÂaĹÂcuch podfiltrÄÅw postprocessingu. Podfiltry muszàbyàoddzielone znakiem "/" i mogàbyàwyĹÂÃÂczone przez poprzedzenie ich znakiem "-". KaĹźdy podfiltr i niektÄÅre opcje majàdĹÂugài krÄÅtkànazwàktÄÅrych moĹźna uĹźywaàzamiennie, tzn. dr/dering oznaczajàto samo. Wszystkie podfiltry majàwspÄÅlne opcje okreĹÂlajÃÂce ich zasiÃÂg:

a/autoq

Automatycznie wyĹÂÃÂcza filtr, jeĹÂli procesor jest zbyt wolny.

c/chrom

Filtruje teĹź kolory (domyĹÂlne).

y/nochrom

Wykonuje tylko filtrowanie jasnoĹÂci (nie filtruje barw).

n/noluma

Wykonuje tylko filtrowanie barw (nie filtruje janoĹÂci).

INFORMACJA: -pphelp pokaĹźe wszystkie dostÃÂpne podfiltry.

DostÃÂpne sÃÂ podfiltry

hb/hdeblock[:rÄÅĹźnica[:pĹÂaskoĹÂÃÂ]]

poziomy filtr usuwania efektu blokowego

<rÄÅĹźnica>: WspÄÅĹÂczynnik rÄÅĹźnicy, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂksze usuwanie blokÄÅw (domyĹÂlnie: 32).
<pĹÂaskoĹÂÃÂ>: WspÄÅĹÂczynnik pĹÂaskoĹÂci, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂksze usuwanie blokÄÅw (domyĹÂlnie: 39).

vb/vdeblock[:rÄÅĹźnica[:pĹÂaskoĹÂÃÂ]]

pionowy filtr usuwania efektu blokowego

<rÄÅĹźnica>: WspÄÅĹÂczynnik rÄÅĹźnicy, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂksze usuwanie blokÄÅw (domyĹÂlnie: 32).
<pĹÂaskoĹÂÃÂ>: WspÄÅĹÂczynnik pĹÂaskoĹÂci, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂksze usuwanie blokÄÅw (domyĹÂlnie: 39).

ha/hadeblock[:rÄÅĹźnica[:pĹÂaskoĹÂÃÂ]]

dokĹÂadny poziomy filtr usuwania efektu blokowego

<rÄÅĹźnica>: WspÄÅĹÂczynnik rÄÅĹźnicy, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂksze usuwanie blokÄÅw (domyĹÂlnie: 32).
<pĹÂaskoĹÂÃÂ>: WspÄÅĹÂczynnik pĹÂaskoĹÂci, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂksze usuwanie blokÄÅw (domyĹÂlnie: 39).

va/vadeblock[:rÄÅĹźnica[:pĹÂaskoĹÂÃÂ]]

dokĹÂadny pionowy filtr usuwania efektu blokowego

<rÄÅĹźnica>: WspÄÅĹÂczynnik rÄÅĹźnicy, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂksze usuwanie blokÄÅw (domyĹÂlnie: 32).
<pĹÂaskoĹÂÃÂ>: WspÄÅĹÂczynnik pĹÂaskoĹÂci, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci oznaczajàwiÃÂksze usuwanie blokÄÅw (domyĹÂlnie: 39).

Poziome i pionowe filtry usuwania blokÄÅw majàwspÄÅlne wartoĹÂci rÄÅĹźnicy i pĹÂaskoĹÂci, wiÃÂc nie moĹźna ustawiàrÄÅĹźnych progÄÅw poziomych i pionowych.
h1/x1hdeblock

eksperymentalny poziomy filtr usuwania efektu blokowego

v1/x1vdeblock

eksperymentalny pionowy filtr usuwania efektu blokowego

dr/dering

filtr usuwania efektu dzwonienia

tn/tmpnoise[:prÄÅg1[:prÄÅg2[:prÄÅg3]]]

redukcja szumÄÅw czasowych

<prÄÅg1>: wiÃÂkszy -> mocniejsze filtrowanie
<prÄÅg2>: wiÃÂkszy -> mocniejsze filtrowanie
<prÄÅg3>: wiÃÂkszy -> mocniejsze filtrowanie

al/autolevels[:f/fullyrange]

automatyczna korekta jasnoĹÂci / kontrastu

f/fullyrange: RozciÃÂga jasnoĹÂàdo zakresu (0-255).

lb/linblenddeint

Filtr usuwania przeplotu liniowym rozmyciem, ktÄÅry usuwa przeplot z danego bloku stosujÃÂc do wszystkich linii filtr (1 2 1).

li/linipoldeint

Liniowo interpolujÃÂcy filtr usuwania przeplotu, ktÄÅry usuwa przeplot z danego bloku stosujÃÂc do co drugiej linii interpolacjÃÂ liniowÃÂ.

ci/cubicipoldeint

Kubicznie interpolujÃÂcy filtr usuwania przeplotu, ktÄÅry usuwa przeplot z danego bloku stosujÃÂc do co drugiej linii interpolacjÃÂ kubicznÃÂ.

md/mediandeint

Medianowy filtr usuwania przeplotu, ktÄÅry usuwa przeplot z danego bloku stosujÃÂc do co drugiej linii filtr medianowy.

fd/ffmpegdeint

Filtr usuwania przeplotu z FFmpeg, ktÄÅry usuwa przeplot z danego bloku stosujÃÂc do co drugiej linii filtr (-1 4 2 4 -1).

l5/lowpass5

Pionowo stosowany dolnoprzepustowy fir FIR usuwania przeplotu, ktÄÅry usuwa przeplot z danego bloku stosujÃÂc do wszystkich linii filtr (-1 2 6 2 -1).

fq/forceQuant[:kwantyzator]

Wymusza zastosowanie podanego kwantyzatora zamiast tego z wejĹÂcia.

<kwantyzator>: uĹźywany kwantyzator

de/default

domyĹÂlna kombinacja filtrÄÅw (hb:a,vb:a,dr:a)

fa/fast

szybka kombinacja filtrÄÅw (h1:a,v1:a,dr:a)

ac   

kombinacja filtrÄÅw wysokiej jakoĹÂci (ha:a:128:7,va:a,dr:a)

PRZYKĹÂAD:

-vf pp=hb/vb/dr/al

odblokowywanie poziome i pionowe, usuwanie efektu dzwonienia i automatyczna korekcja jasnoĹÂci/kontrastu

-vf pp=de/-al

domyĹÂlne filtry bez korekty jasnoĹÂci/kontrastu

-vf pp=default/tmpnoise:1:2:3

domyĹÂlne filtry i czasowy odszumiacz

-vf pp=hb:y/vb:a

Odblokowywanie poziome tylko na jasnoĹÂci i automatyczne wĹÂÃÂczenie lub wyĹÂÃÂczenie odblokowywania pionowego w zaleĹźnoĹÂci od dostÃÂpnego czasu procesora.

spp[=jakoĹÂÃÂ[:qp:[:tryb]]

Prosty filtr postprocessingu, ktÄÅry wielokrotnie kompresuje i dekompresuje obraz w kilku (lub - przy jakoĹÂci 6 - wszystkich) przesuniÃÂciach i uĹÂrednia wyniki.

<jakoĹÂÃÂ>

0-6 (domyĹÂlnie: 3)

<qp> 

Wymusza parametr kwantyzacji (domyĹÂlnie: 0, parametr QP z video).

<tryb>

0: twardy prÄÅg (domyĹÂlne)
1: miÃÂkki prÄÅg (lepiej usuwa efekt dzwonienia, wiÃÂksze rozmycie)

fspp[=jakoĹÂÃÂ[:qp[:siĹÂa]]]

szybsza wersja prostego filtru postprocesingu

<jakoĹÂÃÂ>

4-5 (to samo co w spp; domyĹÂlnie: 4)

<qp> 

Wymusza parametr kwantyzacji (domyĹÂlnie: 0, parametr QP z video).

<-15-32>

SiĹÂa filtru, mniejsze wartoĹÂci dajàwiÃÂcej szczegÄÅĹÂÄÅw ale teĹź wiÃÂcej artefaktÄÅw, podczas gdy wiÃÂksze wartoĹÂci wygĹÂadzajàobraz ali i rozmywajà(domyĹÂlnie: 0 - optymalnie pod wzglÃÂdem PSNR).

pp7[=qp[:tryb]]

Wariant filtru spp, podobny do spp=6 z 7 punktowàDCT gdzie tylko centralna prÄÅbka jest uĹźywana po IDCT.

<qp>

Wymusza parametr kwantyzacji (domyĹÂlnie: 0, uĹźywaj QP z video).

<tryb>

0: twarde obcinanie
1: miÃÂkkie obcinanie (lepiej usuwa dzwonienie, ale bardziej rozmyte)
2: ĹÂrednie obcinanie (domyĹÂlne, dobre rezultaty)

qp=rÄÅwnanie

filtr zmiany parametru kwantyzacji (QP)

<rÄÅwnanie>

jakieĹ rÄÅwnanie postaci "2+2*sin(PI*qp)"

test   

Tworzy rÄÅĹźne wzorce testowe.

rgbtest

Tworzy wzorzec testowy RGB przydatny do wykrywania pomyĹÂek RGB/BGR. PowinieneĹ widzieàczerwony, zielony i niebieski pasek od gÄÅry do doĹÂu.

lavc[=jakoĹÂÃÂ:fps]

Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libavcodec do stosowania z DVB/DXR3. Szybsza i lepsza jakoĹÂàniĹź -vf fame.

<jakoĹÂÃÂ>

1-31: ustalone qscale
32-: ustalone tempo bitowe w kbitach

<fps>

wymusza fps wyjĹÂcia (liczba rzeczywista) (domyĹÂlnie: 0, wykrywanie wg wysokoĹÂci)

fame   

Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libfame do stosowania z DVB/DXR3.

dvbscale[=aspekt]

Ustawia optymalne skalowanie dla kart DVB, czyli sprzÃÂtowe skalowanie osi x i programowe wyliczanie skalowania osi y tak, by zachowaàproporcje. UĹźyteczne tylko w poĹÂÃÂczeniu z expand i scale.

<aspekt>

Kontroluje proporcje, wyliczane przez wzÄÅr DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO (domyĹÂlnie: 576*4/3=768), ustaw na 576*(16/9)=1024 dla TV 16:9.

PRZYKĹÂAD:

-vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc

FIXME: WytĹÂumaczyàco to robi.

noise[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]

Dodaje zakĹÂÄÅcenia.

<0-100>

zakĹÂÄÅcenie jasnoĹÂci

<0-100>

zakĹÂÄÅcenia koloru

u

jednolite zakĹÂÄÅcenia (w przeciwnym wypadku gaussowskie)

t

zmienne zakĹÂÄÅcenie (wzorzec zakĹÂÄÅceĹ zmienia siàmiÃÂdzy klatkami)

a

uĹÂrednione zmienne zakĹÂÄÅcenia (gĹÂadsze, ale o wiele wolniejsze)

h

wysoka jakoĹÂà(odrobinàlepiej wyglÃÂda, odrobinàwolniejsze)

p

miesza wedĹÂug przypadkowego zakĹÂÄÅcenia z (pÄÅĹÂ)regularnym wzorem

denoise3d[=luma:chroma:time]

Ten filtr redukuje zakĹÂÄÅcenia obrazu wygĹÂadzajÃÂc obraz, a nieruchome obrazy stajàsiànaprawdànieruchome (Powinno to poprawiàmoĹźliwoĹÂci kompresji.).

<luma>

wpĹÂyw przestrzeni jasnoĹÂci (domyĹÂlnie: 4)

<chroma>

wpĹÂyw przestrzeni kolorÄÅw (domyĹÂlnie: 3)

<time>

wpĹÂyw czasu (domyĹÂlnie: 6)

hqdn3d[=luma:chroma:czas]

Wersja filtra denoise3d z wysokàprecyzjÃÂ/jakoĹÂciÃÂ. Parametry i sposÄÅb uĹźycia sàtakie same.

eq[=jasnoĹÂÃÂ:kontrast] (PRZESTARZAĹÂE)

Programowy korektor z interaktywnym sterowaniem, zupeĹÂnie jak korektor sprzÃÂtowy, dla kart/sterownikÄÅw ktÄÅre nie obsĹÂugujàsprzÃÂtowego sterowania jasnoĹÂciài kontrastem. MoĹźe byàtakĹźe uĹźyteczny z MEncoderem, w celu poprawy kiepsko przechwyconych filmÄÅw, lub teĹź w celu lekkiego zmniejszenia kontrastu, by ukryàartefakty powstaĹÂe z winy niskiego tempa bitowego.

<-100-100>

poczÃÂtkowa jasnoĹÂÃÂ

<-100-100>

poczÃÂtkowy kontrast

eq2[=gamma:kontrast:jasnoĹÂÃÂ:nasycenie:rg:gg:bg:waga]

Alternatywny korektor programowy uĹźywajÃÂcy tabel podglÃÂdu (lookup tables, bardzo wolne), pozwala na korekcjàgamma poza zwykĹÂàzmianàjasnoĹÂci i kontrastu. Wykorzystuje to ten sam kod optymalizowany dla MMX co -vf eq jeĹÂli wszystkie wartoĹÂci gamma sà1.0. Parametry sàpodane jako liczby rzeczywiste.

<0.1-10>

poczÃÂtkowa wartoĹÂàgamma (domyĹÂlnie: 1.0)

<-2-2>

poczÃÂtkowy kontrast, ujemne wartoĹÂci dajànegatyw obrazu (domyĹÂlnie: 1.0)

<-1-1>

poczÃÂtkowa jasnoĹÂà(domyĹÂlnie: 1.0)

<0-3>

poczÃÂtkowe nasycenie (domyĹÂlnie: 1.0)

<0.1-10>

wartoĹÂàgamma dla czerwonej skĹÂadowej obrazu (domyĹÂlnie: 1.0)

<0.1-10>

wartoĹÂàgamma dla zielonej skĹÂadowej obrazu (domyĹÂlnie: 1.0)

<0.1-10>

wartoĹÂàgamma dla niebieskiej skĹÂadowej obrazu (domyĹÂlnie: 1.0)

<0-1>

Parametr wagi moĹźe byàuĹźyty do zmniejszenia efektu wysokiej wartoĹÂci gamma na jasnych obszarach obrazu, np. Ĺźeby nie zostaĹÂy wzmocnione aĹź do czystej bieli. WartoĹÂà0.0 caĹÂkowicie wyĹÂÃÂcza korektàgamma a 1.0 zostawia jàz peĹÂnàmocà(domyĹÂlnie: 1.0).

hue[=barwa:nasycenie]

Korektor programowy z interaktywnym sterowaniem, taki jak korektor sprzÃÂtowy, dla kart/sterownikÄÅw nie obsĹÂugujÃÂcych sprzÃÂtowo korekty barwy i nasycenia.

<-180-180>

poczÃÂtkowa barwa (domyĹÂlnie: 0.0)

<-100-100>

domyĹÂlne nasycenie, liczby ujemne dajàprzeciwne barwy (domyĹÂlnie: 1.0)

halfpack[=f]

Konwerteruje pĹÂaskie YUV 4:2:0 do upakowanego 4:2:2 o poĹÂowie wysokoĹÂci, zmniejszajÃÂc prÄÅbkowanie jasnoĹÂci, ale zostawiajÃÂc wszystkie prÄÅbki barwy. UĹźyteczne przy wyĹÂwietlaniu na urzÃÂdzeniach o niskiej rozdzielczoĹÂci, gdy sprzÃÂtowe skalowanie jest kiepskiej jakoĹÂci lub nie jest dostÃÂpne. MoĹźe byàtakĹźe uĹźyte jako prymitywne usuwanie przeplotu jasnoĹÂci przy bardzo niskim zuĹźyciu procesora.

<f>  

DomyĹÂlnie, halfpack pobiera ĹÂrednie z pary linii, kiedy zmniejsza prÄÅbkowanie. Dowolna wartoĹÂàinna niĹź 0 lub 1 daje domyĹÂlne (uĹÂredniajÃÂce) zachowanie.

0: UĹźywa tylko parzystych linii przy zmniejszaniu prÄÅbkowania.
1: UĹźywa tylko nieparzystych linii przy zmniejszaniu prÄÅbkowania.

ilpack[=tryb]

Przy zachowywaniu video w formatach YUV 4:2:0 przeplot barw nie jest ustawiany prawidĹÂowo z powodu zmniejszenia iloĹÂci kanaĹÂÄÅw barw w pionie. Filtr ten pakuje pĹÂaskie 4:2:0 w format YUY2 (4:2:2) z liniami barwy na wĹÂaĹÂciwych miejscach, Ĺźeby w kaĹźdej linii skanowania dane barwy i jasnoĹÂci pochodziĹÂy z tego samego pola.

<tryb>

Wybiera tryb prÄÅpkowania.

0: tryb najbliĹźszego sÃÂsiada (nearest-neighbor), ktÄÅry jest szybki, ale niepoprawny
1: interpolacja liniowa (domyĹÂlne)

harddup

UĹźyteczne tylko z MEncoderem. JeĹźeli harddup jest uĹźywany przy kodowaniu, wymusza umieszczenie zduplikowanych ramek w wyjĹÂciu. Wymaga to trochàwiÃÂcej miejsca, ale jest konieczne przy tworzeniu plikÄÅw MPEG lub jeĹÂli planujesz dalsze demuksowanie i remuksowanie strumienia video. Parametr powinien byàumieszczony na koĹÂcu ĹÂaĹÂcucha filtrÄÅw lub blisko niego, chyba Ĺźe masz dobry powÄÅd aby zrobiàinaczej.

softskip

UĹźyteczne tylko z MEncoderem. Softskip przesuwa moment omijania/ opuszczania klatek sprzed poczÃÂtku ĹÂaĹÂcucha filtrÄÅw, do miejsca zawierajÃÂcego siàgdzieĹ w nim. Pozwala to dziaĹÂaàpoprawnie filtrom, ktÄÅre muszàmieàdostÃÂpne wszystkie klatki (odwrÄÅcone telecine, tymczasowy odszumiacz, itp.). Parametr powinien byàumieszczony po wyĹźej wymienionych filtrach i po kolejnych filtrach, ktÄÅre wymagajàduĹźej mocy obliczeniowej.

decimate[=max:hi:lo:uĹÂ]

Usuwa ramki, ktÄÅre niewiele rÄÅĹźniàsiàod poprzednich w celu zmniejszenia framerate. GĹÂÄÅwne zastosowanie tego filtra to kodowanie-z-bardzo-niskim-tempem-bitowym (np. strumieniowanie przez modem), ale teoretycznie moĹźe on byàuĹźyty do naprawy filmÄÅw w ktÄÅrych nieprawidĹÂowo odwrÄÅcono telecine.

<max>

Ustawia maksymalnàiloĹÂàkolejnych ramek, ktÄÅre mogàzostaàusuniÃÂte (jeĹÂli dodatni), albo (gdy ujemny) minimalnàodlegĹÂoĹÂàmiÃÂdzy usuniÃÂtymi ramkami.

<hi>,<lo>,<uĹÂ>

Ramka jest kandydatem do usuniÃÂcia, jeĹÂli Ĺźaden region 8x8 nie rÄÅĹźni siào wiÃÂcej niĹź <hi> i jeĹÂli nie wiÃÂcej niĹź <uĹÂ> obrazu (1 oznacza caĹÂy obraz) rÄÅĹźni siào wiÃÂcej niĹź <lo>. WartoĹÂci <hi> i <lo> odnoszàsiàdo blokÄÅw 8x8 i reprezentujàfaktyczne rÄÅĹźnice w wartoĹÂciach pikseli, wiÃÂc granica 64 przekĹÂada siàna 1 jednostkàrÄÅĹźnicy na kaĹźdym pikselu lub to samo inaczej rozmieszczone w caĹÂym bloku.

dint[=czuĹÂoĹÂÃÂ:poziom]

Filtr dint (od drop-deinterlace) wykrywa i usuwa pierwszÃÂ z szeregu klatek video z przeplotem.

<0.0-1.0>

wzglÃÂdna rÄÅĹźnica miÃÂdzy sÃÂsiednimi pikselami (domyĹÂlnie: 0.1)

<0.0-1.0>

Jaka czÃÂĹÂàobrazu musi zostaàuznana za z przeplotem Ĺźeby usunÃÂàklatkà(domyĹÂlnie: 0.15)

lavcdeint (PRZESTARZAĹÂE)

filtr usuwajÃÂcy przeplot z FFmpeg, to samo co -vf pp=fd

kerndeint[=prÄÅg[:mapa[:kolejnoĹÂÃÂ[:ostr[:dwustr]]]]]

Adaptatywny deinterlacer jÃÂdra autorstwa Donald’a Graft’a. Usuwa przeplot z czÃÂĹÂci video, jeĹÂli zostanie przekroczony konfigurowalny prÄÅg.

<0-255>

prÄÅg (domyĹÂlnie: 10)

<mapa>

0: Ignoruje piksele przekraczajÃÂce prÄÅg (domyĹÂlne).
1: Koloruje piksele przekraczajÃÂce prÄÅg na biaĹÂo.

<kolejnoĹÂÃÂ>

0: Pozostawia kolejnoĹÂàpÄÅl (domyĹÂlne).
1: Zamienia pola.

<ostr>

0: WyĹÂÃÂcza dodatkowe wyostrzanie (domyĹÂlne).
1: WĹÂÃÂcza dodatkowe wyostrzanie.

<dwustr>

0: WyĹÂÃÂcza dwukierunkowe wyostrzanie (domyĹÂlne).
1: WĹÂÃÂcza dwukierunkowe wyostrzanie.

unsharp[=l|cWxH:iloĹÂÃÂ[:l|cWxH:iloĹÂÃÂ]]

maska zmiÃÂkczajÃÂca / rozmycie gaussa

l    

Stosuje efekty na skĹÂadowej jasnoĹÂci.

c    

Stosuje efekty na skĹÂadowych koloru.

<wysokoĹÂÃÂ>x<szerokoĹÂÃÂ>

szerokoĹÂài wysokoĹÂàmacierzy, nieparzysty rozmiar w obu kierunkach (min = 3x3, max = 13x11 lub 11x13, zazwyczaj coĹ pomiÃÂdzy 3x3 i 7x7)

iloĹÂÃÂ

WzglÃÂdny wspÄÅĹÂczynnik wyostrzenia/rozmycia obrazu (rozsÃÂdna wartoĹÂàpowinna byàw zakresie -1.5-1.5).

<0: rozmycie
>0: wyostrzenie

swapuv 

Zamienia pĹÂaszczyzny U i V.

il[=d|i][s][:[d|i][s]]

Usuwa/wstawia przeplot w obrazie. Celem tego filtra jest dodanie moĹźliwoĹÂci przetwarzania przeplatanych obrazÄÅw pojedynczymi obrazami bez usuwania przeplotu. MoĹźesz filtrowaàswoje DVD z przeplotem i odtwarzaàna telewizorze nie psujÃÂc przeplotu. Podczas gdy przeplot usuwany jest na staĹÂe (filtrami postprocesingu - wygĹÂadzajÃÂc, uĹÂredniajÃÂc, itp.), rozdzielanie przeplotu dzieli klatkàna 2 pola (tak zwane pÄÅĹÂobrazy), moĹźna wiÃÂc je przetwarzaà(filtrowaÃÂ) niezaleĹźnie, a nastÃÂpnie poĹÂÃÂczyàz powrotem w jeden obraz.

d

rozdziela obraz (umieszczajÃÂc jeden nad drugim)

i

ĹÂÃÂczy obraz

s

zamienia pola (parzyste i nieparzyste linie)

fil[=i|d]

Rozdziela przeplatane obrazy. Ten filtr jest bardzo podobny do filtru il ale o wiele szybszy, jego gĹÂÄÅwnàwadàjest to, Ĺźe nie zawsze dziaĹÂa. ZwĹÂaszcza w poĹÂÃÂczeniu z innymi filtrami moĹźe utworzyàlosowo pomieszane obrazy, wiÃÂc ciesz siàjeĹÂli dziaĹÂa, ale nie skarĹź siÃÂ, jeĹÂli nie dziaĹÂa z TwojàkombinacjàfiltrÄÅw.

d

Rozdziela obraz, umieszczajÃÂc pÄÅĹÂobrazy obok siebie)

i

ĹÂÃÂczy obraz

field[=n]

WyciÃÂga pojedyncze pola z przeplatanego obrazu uĹźywajÃÂc arytmetyki krokowej, aby unikaàmarnowania czasu procesora. Opcjonalny argument n okreĹÂla, czy wyciÃÂgaàparzyste, czy nieparzyste pola (zaleĹźnie od tego czy n jest parzyste, czy nieparzyste).

detc[=zmienna1=wartoĹÂÃÂ1:zmienna2=wartoĹÂÃÂ2:...]

PrÄÅbuje odwrÄÅciàproces "telecine" by uzyskaàczysty strumieĹ bez przeplotu przy prÃÂdkoĹÂci klatek filmu. ByĹ to pierwszy i najbardziej prymitywny filtr odwrÄÅconego telecine, ktÄÅry zostaĹ zaimplementowany w MPlayerze/MEncoderze. DziaĹÂa przez skupienie siàna wzorcu telecine 3:2 i podÃÂĹźaniu nim tak dĹÂugo, jak to tylko moĹźliwe. Dlatego pasuje on doskonale dla perfekcyjnie ztelecinowanego materiaĹÂu, nawet w przypadku obecnoĹÂci sporej wartoĹÂci szumu, ale nie zadziaĹÂa po zĹÂoĹźonej edycji po telecinowaniu. Filtr przestaĹ byàjuĹź rozwijany, jako Ĺźe ivtc, pullup i filmdint lepiej nadajàsiàdo wiÃÂkszoĹÂci zastosowaĹÂ. PoniĹźsze argumenty (skĹÂadnia jest opisana wyĹźej) mogàbyàuĹźyte by kontrolowaàjego dziaĹÂanie:

<dr> 

Ustawia tryb gubienia klatek.

0: Nie usuwaàklatek by utrzymaàustalonàwyjĹÂciowàprÃÂdkoĹÂàklatek (domyĹÂlne).
1: Zawsze usuwaàklatkàgdy nie byĹÂo porzucania lub ĹÂÃÂczenia telecine w poprzednich 5 klatkach.
2: Zawsze utrzymywaàdokĹÂadny stosunek 5:4 iloĹÂci klatek wejĹÂciowych do wyjĹÂciowych.
INFORMACJA:
Z MEncoderem uĹźywaj zawsze trybu 1 lub 2!

<am> 

Tryb analizy.

0: Ustalony wzorzec z numerem klatki poczÃÂtkowej okreĹÂlonym przez <fr>
1: agresywne szukanie wzorca telecine (domyĹÂlne)

<fr> 

Ustawia numer poczÃÂtkowej klatki w sekwencji. 0-2 to trzy nastÃÂpujÃÂce po sobie klatki bez przeplotu; 3 i 4 to dwie klatki z przeplotem. DomyĹÂlne -1 oznacza "poza sekwencjàtelecine". Liczba podana tutaj odnosi siàdo hipotetycznej klatki przed poczÃÂtkiem filmu.

<t0>, <t1>, <t2>, <t3>

WartoĹÂci progowe uĹźywane w niektÄÅrych trybach.

ivtc[=1]

Eksperymentalny "bezstanowy" filtr odwracajÃÂcy telecine. Zamiast prÄÅbowaàznaleĹÅàwzorzec, jak robi to filtr detc, ivct podejmuje decyzje niezaleĹźnie dla kaĹźdej klatki. Daje to o wiele lepsze rezultaty na filmach, ktÄÅre przeszĹÂy gĹÂÃÂbokie modyfikacje po zastosowaniu telecine, ale za to nie jest tak odporny na zakĹÂÄÅcenia wejĹÂciowe, np. podczas przechwytywania z TV. Opcjonalny parametr (ivct=1) ma podobne dziaĹÂanie jak opcja dr=1 dla filtru detc i powinien byàuĹźywany tylko z MEncoderem. Jak przy detc, musisz podaàprawidĹÂowàwyjĹÂciowàiloĹÂàklatek na sekundà(-ofps 24000/1001) przy uĹźywaniu MEncodera. Dalszy rozwÄÅj ivtc jest wstrzymamy, jako Ĺźe filtry pullup i filmdint wydajàsiàbyàdokĹÂadniejsze.

pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp] 

Filtr odwracania telecine trzeciej generacji, zdolny do przetwarzania mieszanki twardego telecine (hard-telecine) oraz progresywnej zawartoĹÂci 24000/1001 i 30000/1001 fps. Filtr pullup jest zaprojektowany, aby byĹ skuteczniejszy niĹź detc czy ivtc, poprzez wykorzystywanie kontekstu przy podejmowaniu decyzji. Podobnie jak ivtc, pullup jest bezstanowy w sensie takim, Ĺźe nie skupia siàna wzorcu i nie podÃÂĹźa za nim, ale zamiast tego sprawdza kolejne pola, aby zidentyfikowaàpodobieĹÂstwa i odbudowaàprogresywne ramki. CiÃÂgle jest w fazie rozwojowej, mimo to jest caĹÂkiem dokĹÂadny. Opcje jl, jr, jt i jb okreĹÂlajàile "ĹÂmieci" ma byàignorowane odpowiednio po lewej, prawej, u gÄÅry i na dole obrazu. Lewo/ prawo sàw jednostkach 8 pikseli, natomiast gÄÅra/dÄÅĹ sàw jednostkach 2 linii. DomyĹÂlnie jest to 8 pikseli z kaĹźdej strony. UstawiajÃÂc opcjàsb (strict breaks - staĹÂe przerwy) na 1, zmniejsza siàszansa, Ĺźe pullup stworzy niepasujÃÂcàklatkÃÂ, ale moĹźe rÄÅwnieĹź prowadziàdo ominiÃÂcia wielu ramek podczas scen z duĹźÃ iloĹÂciàruchu. Odwrotnie, jeĹÂli ustawisz na -1, to pullup ĹÂatwiej bÃÂdzie dopasowywaĹ pola. MoĹźe to pomÄÅc przy przetwarzaniu filmu, w ktÄÅrym jest delikatne rozmazanie miÃÂdzy polami, ale moĹźe rÄÅwnieĹź sprawiÃÂ, Ĺźe w wyjĹÂciu znajdàsiàklatki z przeplotem. Opcja mp (przestrzeĹ metryczna) moĹźe byàustawiona na 1 lub 2, aby uĹźyàprzestrzeni barw zamiast przestrzeni jasnoĹÂci dla obliczeĹ pullup. MoĹźe to poprawiàdokĹÂadnoĹÂàna bardzo czystym materiale ĹÅrÄÅdĹÂowym, ale prawdopodobnie zmniejszy dokĹÂadnoĹÂÃÂ, jeĹÂli film ma znieksztaĹÂcone barwy (efekt tÃÂczy) lub jest on w skali szaroĹÂci. GĹÂÄÅwnym celem ustawienia mp na przestrzeĹ barw jest zmniejszenie obciÃÂĹźenia CPU i sprawienie, aby pullup mÄÅgĹ byàuĹźywany w czasie rzeczywistym na wolnych maszynach.
INFORMACJA:
Zawsze stosuj filtr softskip po pullup przy kodowaniu, aby mieàpewnoĹÂÃÂ, Ĺźe ten drugi bÃÂdzie miaĹ dostÃÂp do wszystkich klatek. JeĹźeli tego nie zrobisz, doprowadzi to do bĹÂÃÂdÄÅw w wyjĹÂciu i zakoĹÂczeniu programu na skutek ograniczeĹ w warstwie kodeku/filtru.

filmdint[=options]

Filtr odwracania telecine, podobny do opisanego wyĹźej filtra pullup. Projektowany do obsĹÂuĹźenia kaĹźdego wzorca odwracania, wĹÂÃÂczajÃÂc mieszankàmiÃÂkkiego i twardego telecine oraz ograniczonàobsĹÂugàfilmÄÅw, ktÄÅre zostaĹÂy przyspieszone lub opÄÅĹÅnione w stosunku do swojej prÃÂdkoĹÂci poczÃÂtkowej. Tylko pĹÂaszczyzna jasnoĹÂci jest uĹźywana przy szukaniu przerw miÃÂdzy klatkami. JeĹÂli pole nie zostanie dopasowane, jest z niego usuwany przeplot poprzez prostàaproksymacjàliniowÃÂ. JeĹÂli ĹÅrÄÅdĹÂem jest MPEG-2 musi to byàpierwszy filtr, tak by miaĹ dostÃÂp do flag pola ustawionych przez dekoder MPEG-2. W zaleĹźnoĹÂci od ĹÅrÄÅdĹÂowego MPEG moĹźe ujĹÂàna sucho zignorowanie tej porady, dopÄÅki nie widzisz licznych ostrzeĹźeĹ "Bottom-field first". Bez opcji przeprowadza normalne usuwanie telecine i powinien byàuĹźywany z mencoder -fps 30000/1001 -ofps 24000/1001. JeĹÂli ten filtr jest uĹźywany z mplayerem efektem bÃÂdzie nierÄÅwna prÃÂdkoĹÂàodtwarzania, ale i tak jest to generalnie lepsze niĹź uĹźycie pp=lb albo caĹÂkowity brak usuwania przeplotu. PoszczegÄÅlne opcje sàoddzielane znakiem /.

crop=<w>:<h>:<x>:<y>

Tak jak filtr crop, ale szybciej i dziaĹÂa na mieszance twardego i miÃÂkkiego telecine oraz gdy y nie jest wielokrotnoĹÂcià4. JeĹÂli x lub y wymagaĹÂyby obcinania uĹÂamkÄÅw piksela z pĹÂaszczyzn barw obszar obcinania jest powiÃÂkszany. Zazwyczaj oznacza to Ĺźe x i y muszàbyàparzyste.

io=<ifps>:<ofps>

Na kaĹźde ifps klatek wejĹÂciowych filtr wygeneruje ofps klatek wyjĹÂciowych. Stosunek ifps/ofps powinien byàtaki sam jak stosunek -fps/-ofsp. MoĹźe to byàuĹźyte do filtrowania filmÄÅw, ktÄÅre sànadawane w TV z innàczÃÂstotliwoĹÂciàniĹź oryginalna.

luma_only=<n>

JeĹÂli n jest niezerowe, pĹÂaszczyzna barwy jest kopiowana bez zmian. Przydatne przy telewizji prÄÅbkowanej w YV12, ktÄÅra ignoruje jedno z pÄÅl barwy.

mmx2=<n>

Na x86 jeĹÂli n=1 uĹźywa funkcji optymalizowanych dla MMX2 zaĹ jeĹÂli n=2 uĹźywa funkcji optymalizowanych dla 3DNow!. Gdzie indziej uĹźywa czystego C. JeĹÂli nie podano tej opcji MMX2 i 3DNow! sàwykrywane automatycznie, uĹźyj tego by wyĹÂÃÂczyàautodetekcjÃÂ.

fast=<n>

DuĹźe n przyspieszy filtr kosztem dokĹÂadnoĹÂci. DomyĹÂlne jest n=3. JeĹÂli n jest nieparzyste, klatka bezpoĹÂrednio po klatce z zaznaczonàflagàMPEG REPEAT_FIRST_FIELD uznawana jest za progresywnÃÂ, wiÃÂc filtr nie spÃÂdzi ani chwili nad MPEG-2 z miÃÂkkim telecine. To jest jedyny efekt tej flagi, jeĹÂli jest dostÃÂpne MMX2 albo 3DNow!. Bez MMX2 ani 3DNow! niezaleĹźnie czy n=0 czy n=1 to bÃÂdàuĹźyte te same obliczenia co przy n=2 czy n=3. JeĹÂli n=2 lub 3 iloĹÂàpoziomÄÅw jasnoĹÂci uĹźywana do znalezienia przeĹÂomu klatek jest redukowana z 256 do 128, co daje szybszy filtr bez duĹźej straty dokĹÂadnoĹÂci. JeĹÂli n=4 lub 5 to szybszy, ale o wiele mniej dokĹÂadny, algorytm jest uĹźywany do szukania przeĹÂomu klatek. Jest on bardziej skĹÂonny do wykrycia duĹźych pionowych detali jako przeplotu.

verbose=<n>

JeĹÂli n jest niezerowe, wyĹÂwietla szczegÄÅĹÂowe metryki dla kaĹźdej ramki. Przydatne przy debugowaniu.

dint_thres=<n>

PrÄÅg usuwania przeplotu. UĹźywany przy usuwaniu przeplotu niedopasowanych ramek. DuĹźa wartoĹÂàoznacza mniej usuwania przeplotu, n=256 caĹÂkowicie je wyĹÂÃÂcza. DomyĹÂlnie n=8.

comb_thres=<n>

PrÄÅg do porÄÅwnywania gÄÅrnego i dolnego pola. DomyĹÂlnie 128.

diff_thres=<n>

PrÄÅg do wykrywania czasowych zmian pola. DomyĹÂlnie 128.

sad_thres=<n>

Suma progÄÅw CaĹÂkowitej RÄÅĹźnicy (Absolute Difference), domyĹÂlnie 64.

softpulldown

Ten filtr prawidĹÂowo dziaĹÂa tylko z MEncoderem i dziaĹÂa na flagach MPEG-2 uĹźywanych do miÃÂkkiego telecine 3:2. JeĹÂli chcesz uĹźyàfiltru ivtc lub detc na filmach, ktÄÅre majàczÃÂĹÂciowe miÃÂkkie telecine to wstawienie przed nie tego filtra moĹźe sprawiÃ Ĺźe bÃÂdàone dokĹÂadniejsze.

divtc[=options]

OdwrÄÅcone telecine dla filmu bez przeplotu. JeĹźeli video z telecine 3:2 straciĹÂo jedno z pÄÅl lub usuniÃÂto z niego przeplot metodÃÂ, ktÄÅra zachowuje jedno pole a interpoluje drugie, to w efekcie otrzymamy beznadziejnej jakoĹÂci film z co czwartàklatkàpowtÄÅrzonÃÂ. Ten filtr szuka i opuszcza zduplikowane klatki, i przywraca oryginalnàiloĹÂàklatek na sekundàfilmu (framerate). KorzystajÃÂc z tego filtru, musisz podaàwartoĹÂà-ofps, ktÄÅre stanowi 4/5 fps pliku wejĹÂciowego i umieĹÂciàsoftskip pÄÅĹÅniej w ĹÂaĹÂcuchu filtrÄÅw zeby upewniàsiÃ Ĺźe divtc widzi wszystkie klatki. DostÃÂpne sàdwa rÄÅĹźne tryby: Tryb jednoprzebiegowy jest domyĹÂlny i prosty w uĹźyciu, ale ma tàwadÃ Ĺźe jakiekolwiek zmiany w fazie telecine (zgubione klatki lub wadliwa edycja) powodujàkrÄÅtkie drgania zanim filtr siànie zsynchronizuje. Tryb dwuprzebiegowy unika tego najpierw analizujÃÂc caĹÂe video Ĺźeby pÄÅĹÅniej mieàdokĹÂadne informacje o zmianach fazy i mÄÅc siànatychmiast synchronizowaÃÂ. Te przebiegi nie odpowiadajàprzebiegom 1 i 2 w procesie kodowania. Przed wĹÂaĹÂciwym kodowaniem musisz puĹÂciàdodatkowy przebieg uĹźywajÃÂc pierwszego przebiegu divc wyrzucajÃÂc wynikowy film. UĹźyj -nosound -ovc raw -o /dev/null Ĺźeby nie marnowaàna ten przebieg czasu procesora. MoĹźesz teĹź dodaàcoĹ w rodzaju crop=2:2:0:0 po divtc Ĺźeby jeszcze bardziej przyspieszyÃÂ. Potem uĹźywaj drugiego przebiegu divtc do wĹÂaĹÂciwego kodowania. JeĹÂli uzywaĹź kodowania wieloprzebiegowego uĹźywaj drugiego przebiegu divtc do wszystkich przebiegÄÅw. DostÃÂpne opcje:

pass=1|2

UĹźywa trybu dwuprzebiegowego (two-pass).

file=<nazwa pliku>

Ustawia nazwàdla pliku informacyjnego kodowania 2-przebiegowego (domyĹÂlnie: "framediff.log").

threshold=<wartoĹÂÃÂ>

Ustawia minimalnàsiĹÂÃÂ, ktÄÅràmusi mieàwzorzec telecine, aby filtr w niego uwierzyĹ (domyĹÂlnie: 0.5). Stosuje siàto do rozpoznawania faĹÂszywych wzorcÄÅw z czÃÂĹÂci filmu, ktÄÅre sàbardzo ciemne lub prawie nieruchome.

window=<iloĹÂÃÂklatek>

Ustawia iloĹÂàpoprzednich ramek, ktÄÅre bÃÂdàprzeszukiwane pod kÃÂtem odnalezienia wzorca (domyĹÂlnie: 30). WiÃÂksza iloĹÂàzapewnia wiÃÂkszàwiarygodnoĹÂàw przeszukiwaniu wzorca, jednak krÄÅtsza przerwa skraca czas reakcji do zmian w telecine. Ma to tylko wpĹÂyw na tryb jednoprzebiegowy. Obecnie tryb dwuprzebiegowy uĹźywa ĹÂciĹÂle okreĹÂlonej wartoĹÂci, ktÄÅra obejmuje zarÄÅwno poprzednie jak i nastÃÂpne klatki.

phase=0|1|2|3|4

Ustawia poczÃÂtkowàfazàtelecine dla trybu jednoprzebiegowego (domyĹÂlnie: 0). Tryb dwuprzebiegowy moĹźe "wyglÃÂdaàw przyszĹÂoĹÂÃÂ", dlatego korzysta z wĹÂaĹÂciwej fazy juĹź od samego poczÃÂtku, podczas gdy tryb jednoprzebiegowy musi zgadywaÃÂ. Kiedy juĹź jàodnajdzie, zaczyna z niej korzystaÃÂ, ale ta opcja pozwala na pozbycie siàszumu na poczÃÂtku. Poza tym, pierwszy przebieg trybu dwuprzebiegowego teĹź korzysta z tej opcji, wiÃÂc jeĹźeli zachowasz wyjĹÂcie to otrzymasz w efekcie staĹÂa fazÃÂ.

deghost=<wartoĹÂÃÂ>

Ustawia prÄÅg deghostingu (0-255 dla trybu jednoprzebiegowego, -255-255 dla trybu dwuprzebiegowego, domyĹÂlnie: 0). JeĹźeli wartoĹÂàjest rÄÅĹźna od 0, tryb deghostingu jest wĹÂÃÂczony. Opcja przeznaczona jest dla filmÄÅw, z ktÄÅrych usuniÃÂto przeplot poprzez zmieszanie pÄÅl, zamiast opuszczania jednego z nich. Proces deghostingu wzmacnia wszystkie pozostaĹÂoĹÂci po kompresji w zmieszanych klatkach, wtedy parametr wartoĹÂàokreĹÂla granicàwyĹÂÃÂczenia tych pikseli z deghostingu, ktÄÅre rÄÅĹźniàsiàod poprzedniej klatki o mniej niĹź wyznaczony prÄÅg. JeĹźeli uĹźywany jest tryb dwuprzebiegowy, moĹźe byàuĹźyta wartoĹÂàujemna, aby zmusiàfiltr do przeanalizowania caĹÂego video na poczÃÂtku drugiego przebiegu w celu okreĹÂlenia czy zastosowanie filtru jest konieczne i wybranie albo 0, albo wartoĹÂci bezwzglÃÂdnej parametru. Podaj tàopcjàdla trybu dwuprzebiegowego, przy jednoprzebiegowym nie ma to Ĺźadnego efektu.

phase[=t|b|p|a|u|T|B|A|U][:v]

OpÄÅĹÅnia film z przeplotem o jedno pole czasowe, tak Ĺźe kolejnoĹÂàpÄÅl ulega zmianie. Zamierzonym dziaĹÂaniem jest naprawienie filmÄÅw w trybie PAL, ktÄÅre byĹÂy przechwycone z odwrotnàkolejnoĹÂciàwzglÃÂdem procesu przenoszenia film-video. Przyjmowane parametry:

t

Przechwycona kolejnoĹÂàpÄÅl pierwsze-gÄÅrne, zmieĹ na pierwsze-dolne. Filtr opÄÅĹÅni dolne pole.

b

Przechwytuje pierwsze-dolne, zmienia na pierwsze-gÄÅrne. Filtr opÄÅĹÅni gÄÅrne pole.

p

Przechwytuje i przenosi z takàsamàkolejnoĹÂciàpÄÅl. Ten tryb istnieje tylko po to, aby mogĹÂy siàdo niego odnieĹÂàdokumentacje innych opcji, jeĹÂli jednak go wybierzesz, filtr, zaskakujÃÂce, nie zrobi nic ;-)

a

Automatycznie wykrywa przechwyconàkolejnoĹÂàpÄÅl na podstawie ich flag, zmienia na odwrotnÃÂ. Filtr wybiera pomiÃÂdzy trybem t a b ramka po ramce, wykorzystujÃÂc flagi pÄÅl. JeĹźeli Ĺźadna informacja odnoĹÂnie pÄÅl nie jest dostÃÂpna, wtedy dziaĹÂa jak u.

u

Przechwytuje nieznanàlub rÄÅĹźnàkolejnoĹÂÃÂ, odwraca na przeciwnÃÂ. Filtr wybiera pomiÃÂdzy trybem t a b ramka po ramce, analizujÃÂc obrazy i wybierajÃÂc opcjÃÂ, ktÄÅra daje najlepsze dopasowanie pÄÅl.

T

Przechwytuje pierwsze-gÄÅrne, zmienia na nieznany lub rÄÅĹźny. Filtr wybiera pomiÃÂdzy trybem t a b ramka po ramce na podstawie analizy obrazu.

B

Przechwytuje pierwsze-dolne, zmienia na nieznany lub rÄÅĹźny. Filtr wybiera pomiÃÂdzy trybem t a b ramka po ramce na podstawie analizy obrazu.

A

Przechwytuje zaleĹźnie podstawie flag pÄÅl, zmienia na nieznany lub rÄÅĹźny. Filtr wybiera pomiÃÂdzy trybem t a b na podstawie analizy obrazu. JeĹźeli Ĺźadna informacja odnoĹÂnie pÄÅl nie jest dostÃÂpna, wtedy dziaĹÂa jak U. To jest tryb domyĹÂlny.

U

Przechwytuje nieznany lub rÄÅĹźny i zmienia na to samo. Filtr wybiera pomiÃÂdzy trybem t a b tylko na podstawie analizy obrazu.

v

Tryb gadatliwy. Drukuje wybrany tryb dla kaĹźdej klatki i uĹÂrednionàkwadratowàrÄÅĹźnicàpÄÅl miÃÂdzy moĹźliwoĹÂciami t, b i p.

telecine[=start]

Zastosuje proces 3:2 "telecine" by zwiÃÂkszyàiloĹÂàklatek o 20%. Najprawdopodobniej nie bÃÂdzie to dziaĹÂaĹÂo poprawnie z MPlayerem, ale moĹźe byàuĹźyte z "mencoder -fps 30000/1001 -ofps 30000/1001 -vf telecine". Obie opcje fps sàniezbÃÂdne! (Synchronizacja A/V bÃÂdzie popsuta, jeĹźeli bÃÂdàone ĹÅle podane.) Opcjonalny parametr start mÄÅwi filtrowi gdzie ma zaczÃÂàwe wzorcu telecine (0-3).

tinterlace[=tryb]

Czasowe przeplatanie pÄÅl - ĹÂÃÂczy pary klatek w klatkàz przeplotem, zmniejszajÃÂc o poĹÂowàszybkoĹÂàklatek. Parzyste klatki sàprzenoszone w gÄÅrne pole, nieparzyste w dolne. Filtr moĹźe byàuĹźyty do caĹÂkowitego odwrÄÅcenia dziaĹÂania tfields (w trybie 0). DostÃÂpne sàtryby:

0

Przesunie nieparzyste klatki w gÄÅrne pole, parzyste w dolne, tworzÃÂc ramkàpeĹÂnej wysokoĹÂci przy poĹÂowie prÃÂdkoĹÂci klatek.

1

Opuszcza klatki parzyste, na wyjĹÂcie przekazuje tylko nieparzyste, wysokoĹÂàpozostaje niezmieniona.

2

Opuszcza klatki nieparzyste, na wyjĹÂcie przekazuje tylko parzyste, wysokoĹÂàpozostaje niezmieniona.

3

Poszerza kaĹźdàklatkàdo peĹÂnej wysokoĹÂci i wypeĹÂnia co drugàliniàna czarno; szybkoĹÂàklatek pozostaje niezmieniona.

tfields[=tryb]

Tymczasowy separator pola - dzieli pola na klatki, podwajajÃÂc szybkoĹÂàklatek. Podobnie jak filtr telecine, tfields bÃÂdzie poprawnie dziaĹÂaĹ tylko z MEncoderem i tylko gdy oba -fps i -ofps bÃÂdàustawione na poĹźÃÂdanà(podwÄÅjnÃÂ) szybkoĹÂàklatek! DostÃÂpne tryby:

0

Pozostawia pola niezmienione. (Zaobserwujesz przeskoki/ migotanie.)

1

Interpoluje brakujÃÂce linie. (Stosowany algorytm moĹźe nie byàzbyt dobry.)

2

Przesunie pola o 1/4 piksela z wykorzystaniem interpolacji liniowej (bez przeskokÄÅw).

4

Przesunie pola o 1/4 piksela z wykorzystaniem filtru 4tap (wysoka jakoĹÂÃÂ) (domyĹÂlne).

boxblur=promieĹÂ:moc[:promieĹÂ:moc]

rozmycie pudeĹÂkowe

<promieĹÂ>

siĹÂa filtru rozmycia (blur)

<moc>

iloĹÂàaplikacji filtru

sab=promieĹÂ:pf:rÄÅĹźnKol[:pro:pf:RoĹźnKol]

adaptatywne rozmycie figur

<promieĹÂ>

siĹÂa filtru rozmycia (~0.1-4.0) (wolniejsze jeĹźeli wiÃÂksze)

<pf> 

siĹÂa prefiltru (~0.1-2.0)

<rÄÅĹźnKol>

maksymalna rÄÅĹźnica miÃÂdzy pikselami, ktÄÅra bÃÂdzie jeszcze rozpatrywana (~0.1-100.0)

smartblur=promieĹÂ:siĹÂa:zakres[:promieĹÂ:siĹÂa:zakres]

eleganckie rozmycie

<promieĹÂ>

siĹÂa filtru rozmycia (~0.1-5.0) (wolniejsze jeĹźeli wiÃÂksze)

<siĹÂa>

rozmycie (0.0-1.0) lub wyostrzenie (-1.0-0.0)

<zakres>

filtruj wszystko (0), filtruj pĹÂaskie obszary (0-30) lub filtruj krawÃÂdzie (-30-0)

perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t

Popraw perspektywÃÂ w filmach, nie krÃÂconych prostopadle do ekranu.

<x0>,<y0>,...

wspÄÅĹÂrzÃÂdne lewego gÄÅrnego, prawego gÄÅrnego i prawego dolnego rogu

<t>  

liniowy (0) lub szeĹÂcienny resampling (1)

2xsai  

Przeskaluje i wygĹÂadzi obraz przy pomocy podwÄÅjnego algorytmu skalowania i interpolacji.

1bpp   

Konwersja bitmapy 1bpp do YUV/BGR 8/15/16/32

down3dright[=linie]

Przepozycjonowanie i zmiana rozmiaru obrazu stereoskopowego. Wydobywa oba pola stereo i umieszcza je wspÄÅlnie, zmieniajÃÂc im rozmiar tak, by utrzymaÃÂ proporcje filmu.

<linie>

iloĹÂàlinii wybierana ze ĹÂrodka obrazu (domyĹÂlnie: 12)

bmovl=ukryty:nieprzezroczysty:kolejka

Filtr overlay bitmapy czyta je z FIFO i wyĹÂwietla je w gÄÅrnej czÃÂĹÂci filmu, pozwalajÃÂc na tranformacje na obrazie. TOOLS/bmovl-test.c jest maĹÂym programem do testowania bmovl.

<ukryty>

Ustawia domyĹÂlnàwartoĹÂàflagi "hidden" (0=widoczny, 1=ukryty).

<nieprzezroczysty>

Ustawia domyĹÂlnàwartoĹÂàflagi "opaque" (0=przezroczysty, 1=nieprzezroczysty).

<kolejka>

ĹÂcieĹźka/nazwa pliku FIFO (nazwana kolejka ĹÂÃÂczÃÂca "mplayer -vf bmovl" z aplikacjàkontrolujÃÂcÃÂ)

Komendy FIFO:

RGBA32 szerokoĹÂàwysokoĹÂàxpoz ypoz alfa clear

i nastÃÂpnie szerokoĹÂÃÂ*wysokoĹÂÃÂ*4 bajtÄÅw danych ĹÅrÄÅdĹÂowych RGBA32.

ABGR32 szerokoĹÂàwysokoĹÂàxpoz ypoz alfa clear

i nastÃÂpnie szerokoĹÂÃÂ*wysokoĹÂÃÂ*4 bajtÄÅw danych ĹÅrÄÅdĹÂowych ABGR32.

RGB24 szerokoĹÂàwysokoĹÂàxpoz ypoz alfa clear

i nastÃÂpnie szerokoĹÂÃÂ*wysokoĹÂÃÂ*3 bajtÄÅw danych ĹÅrÄÅdĹÂowych RGB24.

BGR24 szerokoĹÂàwysokoĹÂàxpoz ypoz alfa clear

i nastÃÂpnie szerokoĹÂÃÂ*wysokoĹÂÃÂ*3 bajtÄÅw danych ĹÅrÄÅdĹÂowych BGR24.

ALPHA szerokoĹÂàwysokoĹÂàxpoz ypoz alfa

Zmienia przezroczystoĹÂàalfa dla danego obszaru.

CLEAR szerokoĹÂàwysokoĹÂàxpoz ypoz

CzyĹÂci obszar.

OPAQUE

WyĹÂÃÂcza caĹÂàprzezroczystoĹÂàalfa. PrzeĹÂlij "ALPHA 0 0 0 0 0", aby wĹÂÃÂczyàjàz powrotem.

HIDE 

Ukrywa bitmapÃÂ.

SHOW 

Pokazuje bitmapÃÂ.

Argumenty oznaczajÃÂ:

<szerokoĹÂÃÂ>, <wysokoĹÂÃÂ>

wymiary obrazu/obszaru

<xpoz>, <ypoz>

Rozpoczyna blitting w punkcie o wspÄÅĹÂrzÃÂdnych xpoz/ypoz.

<alfa>

Ustawia rÄÅĹźnicàalfa. JeĹźeli ustawisz na -255, moĹźesz pÄÅĹÅniej wysyĹÂaàsekwencjàkomend ALPHA, aby zmieniàwartoĹÂàna -225, -200, -175 itd. - uzyskasz ciekawy efekt przenikania ! ;)

0: tak jak oryginaĹÂ
255: Zmienia wszystko na nieprzezroczyste.
-255: Zmienia wszystko na przezroczyste.

<clear>

czyĹÂci bufor przed blittingiem

0: Obraz bÃÂdzie po prostu blittowany na wierzchu starego, wiÃÂc nie bÃÂdziesz musiaĹ wysyĹÂaà1,8MB danych RGBA32 za kaĹźdym razem, kiedy maĹÂa czÃÂĹÂàekranu jest aktualizowana.
1: czyĹÂci

framestep=I|[i]krok

Renderuje tylko kaĹźdàn-tàlub kaĹźdàintraklatkà(klatkàkluczowÃÂ).

JeĹźeli wywoĹÂasz ten filtr z parametrem I (duĹźa litera), wyĹÂwietlane bÃÂdàtylko klatki kluczowe. Dla DVD oznacza to zwykle co 15/12 ramkà(IBBPBBPBBPBBPBB), a dla AVI kaĹźdàzmianàsceny lub kaĹźdàwartoĹÂàkeyint (sprawdĹŠwartoĹÂà-lavcopts keyint jeĹźeli korzystasz z MEncodera przy kodowaniu video).

Kiedy ramka kluczowa zostaje znaleziona, drukowany jest ciÃÂg znakÄÅw "I!" i znak koĹÂca wiersza, zostawiajÃÂc aktualnàliniàwyjĹÂcia MPlayera/ MEncodera na ekranie, poniewaĹź zawiera ona czas (w sekundach) i numer ramki kluczowej (MoĹźesz uĹźyàtych informacji do podzielenia zbioru AVI.).

JeĹźeli wywoĹÂasz ten filtr ze zwykĹÂym parametrem "krok", to tylko jedna klatka na "krok" klatek bÃÂdzie wyĹÂwietlana.

JeĹźeli umieĹÂcisz "i" (maĹÂa litera) przed numerem, ciÃÂg I! bÃÂdzie wydrukowany (podobnie jak przy opcji "I").

JeĹźeli podasz tylko "i", wtedy nic siànie dzieje z klatkami, tylko "I!" bÃÂdzie drukowane.

tile=xkawalki:ykawalki:wyjĹÂcie:start:delta

ĹÂÃÂczy szereg obrazÄÅw w jeden wiÃÂkszy. JeĹźeli ominiesz parametr lub podasz wartoĹÂàmniejszàniĹź 0, domyĹÂlna wartoĹÂàbÃÂdzie uĹźyta. MoĹźesz rÄÅwnieĹź przestaàpodawaàopcje w kaĹźdej chwili (... -vf tile=10:5 ...). Dobrym pomysĹÂem bÃÂdzie umieszczenie filtru skalowania (scale) przed ĹÂÃÂczeniem (tile) :-).

DostÃÂpne parametry:

<xkawaĹÂki>

iloĹÂàkawaĹÂkÄÅw na osi X (domyĹÂlnie: 5)

<ykawaĹÂki>

iloĹÂàkawaĹÂkÄÅw na osi Y (domyĹÂlnie: 5)

<wyjĹÂcie>

Renderuje kawaĹÂek kiedy wyjĹÂciowa ("wyjĹÂcie") iloĹÂàklatek jest osiÃÂgniÃÂta, gdzie "wyjĹÂcie" powinno byàliczbàmniejszàniĹź xtile * ytile. BrakujÃÂce kawaĹÂki sàpozostawiane puste. MoĹźesz, na przykĹÂad, zapisaàkawaĹÂek 8 * 7 co kaĹźde 50 klatek, aby uzyskiwaàobraz co 2 sekundy (przy szybkoĹÂci 25 fps).

<start>

gruboĹÂàzewnÃÂtrznego obramowania w pikselach (domyĹÂlnie: 2)

delta

gruboĹÂàwewnÃÂtrznego obramowania w pikselach (domyĹÂlnie: 4)

delogo[=x:y:w:h:t]

Usuwa logo stacji TV, poprzez prostàinterpolacjàsÃÂsiednich pikseli. Wystarczy, Ĺźe ustawisz prostokÃÂt przykrywajÃÂcy znak i bÃÂdziesz ĹÂwiadkiem jak znika (a czasami pojawi siàcoĹ o wiele brzydszego - efekty mogàbyàrÄÅĹźne).

<x>,<y>

pozycja lewego, gÄÅrnego rogu logo

<w>,<h>

szerokoĹÂài wysokoĹÂàczyszczonego prostokÃÂta

<t>

GruboĹÂàniewyraĹÅnej krawÃÂdzi (dodana do w i h). Kiedy ustawiona zostanie na -1, zielony prostokÃÂt zostanie narysowany na ekranie, aby uproĹÂciàodnalezienie wĹÂaĹÂciwych parametrÄÅw x,y,w,h.

remove-logo=/ĹÂcieĹźka/do/nazwa_zbioru_z_bitmapÃÂ_logo.pgm

Usuwa logo stacji TV uĹźywajÃÂc obrazka PGM lib PPM do stwierdzenia ktÄÅre piksele stanowiàlogo. WysokoĹÂài szerokoĹÂàobrazka musi pasowaàdo wymiarÄÅw przetwarzanego strumienia video. UĹźywa obrazka filtrujÃÂcego i okrÃÂgĹÂego rozmycia do usuniÃÂcia logo.

/ĹÂcieĹźka/do/nazwa_zbioru_z_bitmapÃÂ_logo.pgm

[ĹÂcieĹźka] + nazwa zbioru obrazka filtrujÃÂcego.

zrmjpeg[=opcje]

Programowy koder YV12 do MJPEG wykorzystywany przy wyjĹÂciu video zr2.

maxheight=<h>|maxwidth=<w>

Te opcje ustawiajàmaksymalnàszerokoĹÂài wysokoĹÂÃÂ, ktÄÅràkarta zr moĹźe obsĹÂuĹźyà(obecnie wartstwa filtrÄÅw MPlayera nie moĹźe wykryàprawidĹÂowych wartoĹÂci).

{dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}

Ustawia automatycznie maks. szerokoĹÂài wysokoĹÂàpolegajÃÂc na znanych wartoĹÂciach dla duetu karta/tryb. Na przykĹÂad, poprawnymi opcjami sÃÂ: dc10-PAL i buz-NTSC (domyĹÂlnie: dc10+PAL)

color|bw

Wybiera kodowanie w kolorze lub czarno-biaĹÂe. To drugie jest szybsze. DomyĹÂlnie uĹźywany jest tryb kolorowy.

hdec={1,2,4}

Poziome dziesiÃÂtkowanie 1, 2 lub 4.

vdec={1,2,4}

Pionowe dziesiÃÂtkowanie 1, 2 lub 4.

quality=1-20

Ustawia jakoĹÂàkompresji JPEG [NAJLEPSZA] 1 - 20 [NAJGORSZA].

fd|nofd

DomyĹÂlnie, dziesiÃÂtkowanie jest stosowane, jeĹźeli sprzÃÂt Zoran moĹźe przeskalowaàwzwyĹź wynikowe obrazy MJPEG do ich oryginalnego rozmiaru. Parametr fd nakazuje filtrowi zawsze stosowaàdziesiÃÂtkowanie (okropne).

screenshot

Pozwala na otrzymywanie zrzutÄÅw klatek z filmu uĹźywajÃÂc polecenia screenshot (domyĹÂlnie przypisanego do klawisza "s"). Zapisuje zbiory o nazwach "shotNNNN.png" w bieĹźÃÂcym katalogu, uĹźywajÃÂc pierwszego dostÃÂpnego numeru - nie zamaĹźe Ĺźadnych zbiorÄÅw. Filtr nie ma Ĺźadnego narzutu jeĹÂli nie jest uĹźywany i akceptuje dowolne przestrzenie kolorÄÅw, wiÃÂc moĹźna go bezpiecznie dodaàdo pliku konfiguracyjnego.

OGÄÂLNE OPCJE KODOWANIA (TYLKO MENCODER)

-audio-delay <0.0-...>

Ustawia opÄÅĹÅnienie audio w nagĹÂÄÅwku. DomyĹÂlnie jest 0.0, ujemne wartoĹÂci nie dziaĹÂajÃÂ. Opcja nie opÄÅĹÅnia dĹÅwiÃÂku podczas kodowania, ale odtwarzacz, gdy wykryje domyĹÂlne opÄÅĹÅnienie audio, wyrÃÂcza Ciàz uĹźycia opcji -delay.

-audio-density <1-50>

Liczba kawaĹÂkÄÅw audio na sekundà(domyĹÂlnie jest 2 przy kawaĹÂkach audio o dĹÂugoĹÂci 0.5s).
INFORMACJA:
Tylko dla CBR, VBR ignoruje jàgdyĹź dokĹÂada kolejny pakiet w nowym kawaĹÂku.

-audio-preload <0.0-2.0>

Ustawia przerwàczasu buforowania audio (domyĹÂlnie: 0.5s).

-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|size[b|kb|mb]> (zobacz takĹźe -ss i -sb)

Zatrzymuje kodowanie w podanym czasie lub pozycji bajtu.
INFORMACJA:
Pozycja bajtu nie bÃÂdzie dokĹÂadna, poniewaĹź moĹźe siàon tylko zatrzymaàgranicy ramki.

PRZYKĹÂAD:

-endpos 56

Koduje tylko 56 sekund.

-endpos 01:10:00

Koduje tylko 1 godzinÃÂ i 10 minut.

-endpos 100mb

Koduje tylko 100 MB.

-fafmttag <format>

MoĹźna uĹźywaàdo wymuszenia znacznika formatu audio pliku wyjĹÂciowego.

PRZYKĹÂAD:

-fafmttag 0x55

Da plik wyjĹÂciowy zawierajÃÂcy 0x55 (mp3) jako znacznik formatu audio.

-ffourcc <fourcc>

MoĹźna uĹźywaàdo wymuszenia fourcc video pliku wyjĹÂciowego.

PRZYKĹÂAD:

-ffourcc div3

Da plik wyjĹÂciowy zawierajÃÂcy "div3" jako video fourcc.

-force-avi-aspect <0.2-3.0>

Nadpisuje aspekt zawarty w nagĹÂÄÅwku vprp AVI OpenDML. Opcja ta moĹźe byàuĹźyta do zmiany proporcji przy "-ovc copy".

-frameno-file <nazwa pliku> (ODRADZANE)

OkreĹÂla nazwàpliku audio z mapowaniem numerÄÅw klatek utworzonego w pierwszym (tylko audio) przebiegu specjalnego kodowania trzyprzebiegowego.
INFORMACJA:
JeĹÂli korzystasz z tego trybu prawdopodobnie uzyskasz desynchronizacjàA-V. Nie uĹźywaj tej opcji - jest ona trzymana tylko dla wstecznej kompatybilnoĹÂci i przypuszczalnie zostanie usuniÃÂta w przyszĹÂych wydaniach.

-hr-edl-seek (tylko EDL)

UĹźywa dokĹÂadniejszej, ale o wiele wolniejszej metody przeskakiwania. Obszary przeznaczone do pominiÃÂcia nie sàprzeskakiwane, zamiast tego dekodowane sàwszystkie ramki ale tylko potrzebne sàkodowane. Pozwala to na zaczynanie nie na klatkach kluczowych.
INFORMACJA:
Nie ma gwarancji prawidĹÂowego dziaĹÂania z "-ovc copy".

-info <opcja1:opcja2:...> (tylko AVI)

Wybiera informacjànagĹÂÄÅwka otrzymywanego pliku AVI.

DostÃÂpne opcje:

help 

Pokazuje ten opis.

name=<wartoĹÂÃÂ>

tytuĹ pliku

artist=<wartoĹÂÃÂ>

artysta lub autor pliku

genre=<wartoĹÂÃÂ>

oryginalna kategoria pracy

subject=<wartoĹÂÃÂ>

treĹÂàpliku

copyright=<wartoĹÂÃÂ>

informacja o prawach autorskich pliku

srcform=<wartoĹÂÃÂ>

oryginalna forma cyfrowego materiaĹÂu

comment=<wartoĹÂÃÂ>

ogÄÅlna uwaga na temat pliku

-noautoexpand

Nie umieszcza automatycznie filtru expand w ĹÂaĹÂcuchu filtrÄÅw MEncodera. Przydatne do kontrolowania, w ktÄÅrym momencie ĹÂaĹÂcucha napisy sàrenderowane podczas wĹÂÃÂczania napisÄÅw na sztywno do filmu.

-noencodedups

Nie koduje zduplikowanych klatek w duplikacie; w wyjĹÂciu umieszcza ramki zerobajtowe do wskazania duplikatÄÅw. Klatki zerobajtowe bÃÂdÃÂ, tak czy inaczej, zapisane, chyba Ĺźe filtr lub koder zdolny do kodowania zduplikowanego jest zaĹÂadowany. Obecnie nadaje siàdo tego tylko filtr harddup.

-noodml (tylko -of avi)

Nie zapisuje indeksu OpenDML dla plikÄÅw AVI >1GB.

-noskip

Nie opuszcza klatek.

-o <nazwa pliku>

Zapisuje wyjĹÂcie do podanego pliku, zamiast domyĹÂlnego "test.avi".

-oac <nazwa kodeka>

Koduje podanym kodekiem audio (brak wartoĹÂci domyĹÂlnej).
INFORMACJA:
UĹźyj -oac help, aby otrzymaàlistàdostÃÂpnych kodekÄÅw.

PRZYKĹÂAD:

-oac copy

Nie koduje, tylko kopiuje strumieĹÂ.

-oac pcm

Koduje do odkompresowanego PCM.

-oac mp3lame

Koduje do MP3 (uĹźywa Lame).

-oac lavc

Koduje kodekiem z libavcodec.

-of <format> (KOD BETA!)

Koduje do wybranego formatu (domyĹÂlnie: AVI).
INFORMACJA:
UĹźyj -of help, aby otrzymaàlistàdostÃÂpnych formatÄÅw.

PRZYKĹÂAD:

-of avi

Koduje do AVI (domyĹÂlne).

-of mpeg

Koduje do MPEG (zobacz takĹźe -mpegopts).

-of lavf

Koduje uĹźywajÃÂc mukserÄÅw z libavformat (zobacz takĹźe -lavfopts).

-of rawvideo

surowy strumieĹ video (bez muksowania - tylko jeden strumieĹ video)

-of rawaudio

surowy strumieĹ audio (bez muksowania - tylko jeden strumieĹ audio)

-ofps <fps>

Ustawia iloĹÂàklatek na sekundà(fps) w wyjĹÂciowym pliku, wartoĹÂàmoĹźe byàrÄÅĹźna niĹź w pliku ĹÅrÄÅdĹÂowym. Parametr musi byàustawiony dla zmiennego fps (ASF, niektÄÅre MOV) i plikÄÅw progresywnych (30000/1001fps ztelecinowane MPEG).

-ovc <nazwa kodeka>

Koduje z podanym kodekiem video (brak domyĹÂlnej wartoĹÂci).
INFORMACJA:
UĹźyj -ovc help, aby otrzymaàlistàdostÃÂpnych kodekÄÅw.

PRZYKĹÂAD:

-ovc copy

Nie koduje, tylko kopiuje strumieĹÂ.

-ovc divx4

Koduje do DivX4/DivX5.

-ovc raw

Koduje do nieskompesowanego formatu (uĹźyj "-vf format", aby wybraÃÂ).

-ovc lavc

Koduje z kodekiem libavcodec.

-passlogfile <nazwa pliku>

W dwuprzebiegowym kodowaniu, zrzuca informacje o pierwszym przebiegu do <nazwa pliku> zamiast domyĹÂlnego divx2pass.log.

-skiplimit <wartoĹÂÃÂ>

OkreĹÂla maksymalnàliczbàpominiÃÂtych klatek po zakodowaniu jednej (-noskiplimit daje nieograniczonàliczbÃÂ).

-vobsubout <nazwa bazy>

OkreĹÂla podstawowànazwàwyjĹÂciowych plikÄÅw .idx i .sub. WyĹÂÃÂczy to renderowanie napisÄÅw w kodowanym filmie i przekieruje je do plikÄÅw napisÄÅw VOBsub.

-vobsuboutid <langid>

Wybiera dwu literowy kod jÃÂzyka napisÄÅw. UniewaĹźnia to, co jest czytane z DVD lub pliku .ifo.

-vobsuboutindex <index>

OkreĹÂla indeks napisÄÅw w pliku wyjĹÂciowym (domyĹÂlnie: 0).

OPCJE SPECYFICZNE DLA KODEKA (TYLKO MENCODER)

MoĹźesz okreĹÂliàspecyficzne parametry kodowania dla kodeka, korzystajÃÂc z poniĹźszej skĹÂadni:
-<kodek>opts <opcja1[=wartoĹÂÃÂ],opcja2,...>

Gdzie <kodek> to jedno z: lavc, xvidenc, divx4, lame, toolame, twolame, nuv, vfw, faac, x264enc, mpeg lub lavf.

divx4 (-divx4opts)
DivX4 jest uwaĹźany za przestarzaĹÂy i obsĹÂugiwany tylko dla kompletnoĹÂci. Aby uzyskaàszczegÄÅĹÂowe informacje o opcjach DivX4, przeczytaj ĹÅrÄÅdĹÂa, wiÃÂkszoĹÂàopcji nie jest tu opisana.
help   

wyĹÂwietla pomoc

br=<wartoĹÂÃÂ>

OkreĹÂla bitrate.

4-16000

(w kbit)

16001-24000000

(w bit)

key=<wartoĹÂÃÂ>

maksymalna przerwa miÃÂdzy ramkami kluczowymi (w ramkach)

deinterlace

WĹÂÃÂcza usuwanie przeplotu (unikaj tej opcji, DivX4 ma peĹÂno bĹÂÃÂdÄÅw).

q=<1-5>

jakoĹÂà(1-najszybszy, 5-najlepszy)

min_quant=<1-31>

minimalny kwantyzator (quantizer)

max_quant=<1-31>

maksywalny kwantyzator

rc_period=<wartoĹÂÃÂ>

wspÄÅĹÂczynnik kontroli czasu

rc_reaction_period=<wartoĹÂÃÂ>

wspÄÅĹÂczynnik kontroli czasu reakcji

rc_reaction_ratio=<wartoĹÂÃÂ>

wspÄÅĹÂczynnik kontroli proporcji reakacji

crispness=<0-100>

okreĹÂla chropowatoĹÂÃÂ/gĹÂadkoĹÂÃÂ

pass=<1-2>

Z tàopcjàmoĹźesz kodowaàdwuprzebiegowo pliki DivX4. Najpierw koduj z pass=1, pÄÅĹÅniej koduj jeszcze raz z tymi samymi parametrami i pass=2.

vbrpass=<0-2>

Nadpisuje argument pass i wykorzystuje bibliotekÃÂ Xvid VBR zamiast DivX4 VBR. DostÃÂpne sÃÂ nastÃÂpujÃÂce opcje:

0

kodowanie jednoprzebiegowe (tak jakby pominÃÂàprzebieg w wierszu poleceĹÂ)

1

Analityczny (pierwszy) przebieg dwuprzebiegowego kodowania. Wynikowy plik AVI moĹźe byàprzekierowany do /dev/null.

2

Ostateczny (drugi) przebieg dwuprzebiegowego kodowania.

lame (-lameopts)
help   

wyĹÂwietla pomoc

vbr=<0-4>

metoda zmiennego bitrate

0

cbr

1

mt

2

rh (domyĹÂlne)

3

abr

4

mtrh

abr    

ĹÂredni bitrate

cbr    

staĹÂy bitrate Wymusza rÄÅwnieĹź kodowanie CBR na pÄÅĹÅniejszych kodowaniach ABR.

br=<0-1024>

bitrate w kbit (tylko CBR i ABR)

q=<0-9>

jakoĹÂà(0 - najwyĹźsza, 9 - najniĹźsza) (tylko VBR)

aq=<0-9>

jakoĹÂàalgorytmiczna (0 - najlepsza/najwolniejsza, 9 - najgorsza/najszybsza)

ratio=<1-100>

wspÄÅĹÂczynnik kompresji

vol=<0-10>

wzmocnienie gĹÂoĹÂnoĹÂci wejĹÂcia audio

mode=<0-3>

(domyĹÂlne: auto)

0

stereo

1

joint-stereo

2

dualchannel

3

mono

padding=<0-2>

0

Ĺźaden

1

peĹÂen

2

dostraja

fast   

przeĹÂÃÂcza na szybsze kodowanie kolejnych trybÄÅw ustawieĹ VBR Skutkuje to nieznacznie niĹźszàjakoĹÂciài wiÃÂkszymi wartoĹÂciami bitrate.

highpassfreq=<czÃÂstotliwoĹÂÃÂ>

Ustawia czÃÂstotliwoĹÂàw Hz wysokoprzejĹÂciowego filtrowania (highpass filtering). CzÃÂstotliwoĹÂci poniĹźej podanej bÃÂdàobcinane. WartoĹÂà-1 wyĹÂÃÂczy filtrowanie, wartoĹÂà0 pozwoli LAME wykryàwartoĹÂci automatycznie.

lowpassfreq=<czÃÂstotliwoĹÂÃÂ>

Ustawia czÃÂstotliwoĹÂàw Hz niskoprzejĹÂciowego filtrowania (lowpass filtering). CzÃÂstotliwoĹÂci powyĹźej podanej bÃÂdàobcinane. WartoĹÂà-1 wyĹÂÃÂczy filtrowanie, wartoĹÂà0 pozwoli LAME wykryàwartoĹÂci automatycznie.

preset=<wartoĹÂÃÂ>

standardowe ustawienia

help

WyĹÂwietla dodatkowe opcje i informacje o standardowych ustawieniach.

medium

kodowanie VBR, dobra jakoĹÂÃÂ, wartoĹÂci bitrate 150-180 kbps

standard

kodowanie VBR, wysoka jakoĹÂÃÂ, wartoĹÂci bitrate 170-210 kbps

extreme

kodowanie VBR, bardzo wysoka jakoĹÂÃÂ, wartoĹÂci bitrate 200-240 kbps

insane

kodowanie CBR, najwyĹźsza ustawiona jakoĹÂÃÂ, bitrate 320 kbps

<8-320>

kodowanie ABR z uĹÂrednionàwartoĹÂciàpodanego bitrate

PRZYKĹÂADY:

fast:preset=standard

stosowne dla wiÃÂkszoĹÂci ludzi i typÄÅw muzyki i juĹź caĹÂkiem wysoka jakoĹÂÃÂ

cbr:preset=192

Koduje z ustawieniami ABR na wymuszonym, staĹÂym bitrate wynoszÃÂcym 192 kbps.

preset=172

Kodowanie z ustawieniami ABR przy ĹÂrednim bitrate 172 kbps.

preset=extreme

Dla ludzi z niewiarygodnie dobrym sĹÂuchem i podobnym wyposaĹźeniem.

toolame i twolame (odpowiednio -toolameopts i -twolameopts)
br=<32-384>

W trybie CBR parametr ten oznacza bitrate w kbps, natomiast w trybie VBR jest to minimalny bitrate na ramkÃÂ. Tryb VBR nie zadziaĹÂa z wartoĹÂciàmniejszàniĹź 112.

vbr=<-50-50> (tylko VBR)

PrzedziaĹ zmiennoĹÂci; jeĹÂli ujemny koder przesuwa ĹÂredni bitrate w stronàdolnej granicy, jeĹÂli dodatni w stronàgÄÅrnej. JeĹÂli ustawione na 0 jest uĹźywany tryb CBR (domyĹÂlne).

maxvbr=<32-384> (VBR only)

maksymalny bitrate dozwolony na ramkÃÂ, w kbps

mode=<stereo | jstereo | mono | dual>

(domyĹÂlnie: mono dla dĹÅwiÃÂku jednokanaĹÂowego, w przeciwnym wypadku stereo)

psy=<-1-4>

model psychoakustyczny (domyĹÂlnie: 2)

errprot=<0 | 1>

WĹÂÃÂcza ochronàprzed bĹÂÃÂdami.

debug=<0-10>

poziom debugowania

faac (-faacopts)
br=<bitrate>

ĹÂredni bitrate w kbps (nie dziaĹÂa z quality)

quality=<1-1000>

jakoĹÂÃÂ, im wyĹźsza tym lepsza (nie dziaĹÂa z br)

object=<0-3>

typ zĹÂoĹźonoĹÂci obiektÄÅw

0

MAIN (domyĹÂlnie)

1

LOW

2

SSR

3

LTP (niezwykle wolne)

mpeg=<2|4>

Wersja MPEG (domyĹÂlnie: 4)

tns    

WĹÂÃÂcza czasowe ksztaĹÂtowanie szumu.

cutoff=<0-czÃÂstotliwoĹÂÃÂ_prÄÅbkowania/2>

czÃÂstotliowĹÂàobcinania (domyĹÂlnie: czÃÂstotliwoĹÂÃÂ_prÄÅbkowania/2)

raw    

Przechowuje strumieĹ jako surowy ĹÂadunek z dodatkowymi danymi w nagĹÂÄÅwku kontenera (domyĹÂlnie: 0, co oznacza ADTS). Nie ustawiaj tej flagi jeĹÂli wyraĹÅnie tego nie potrzebujesz, albo nie bÃÂdziesz mÄÅgĹ pÄÅĹÅniej zremuksowaàstrumienia audio.

lavc (-lavcopts)
Wiele z opcji libavcodec (w skrÄÅcie lavc) jest skÃÂpo udokumentowanych. SzczegÄÅĹÂowe informacje znajdziesz w ĹÅrÄÅdĹÂach.

PRZYKĹÂAD:

vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250

acodec=<wartoĹÂÃÂ>

kodek audio (domyĹÂlnie: mp2):

mp2  

MPEG Layer 2

mp3  

MPEG Layer 3

ac3  

AC3

adpcm_ima_wav

IMA Adaptive PCM (4bity na prÄÅbkÃÂ, kompresja w stosunku 4:1)

sonic 

Eksperymentalny stratny/bezstratny kodek.

abitrate=<wartoĹÂÃÂ>

bitrate dĹÅwiÃÂku w kbit (domyĹÂlnie: 224)

atag=<wartoĹÂÃÂ>

Wykorzystuje okreĹÂlony znacznik formatu dĹÅwiÃÂku systemu Windows (np. atag=0x55).

bit_exact

Wykorzystuje tylko algorytmy bitowo dokĹÂadne (poza (I)DCT). Ponadto bit_exact wyĹÂÃÂcza kilka funkcji optymalizacyjnych i dlatego teĹź powinien byàstosowany tylko do testÄÅw regresyjnych, ktÄÅre wymagajàplikÄÅw identycznych binarnie, nawet jeĹźeli zmienia siàwersja kodera. Opcja ta ignoruje rÄÅwnieĹź nagĹÂÄÅwek user_data w strumieniach MPEG-4. Nie korzystaj z tego parametru, chyba Ĺźe wiesz co robisz.

threads=<1-8>

Maksymalna liczba uĹźytych wÃÂtkÄÅw (domyĹÂlnie: 1). MoĹźe mieàdelikatnie negatywny wpĹÂyw na przewidywanie ruchu.

vcodec=<wartoĹÂÃÂ>

Wykorzystuje podany kodek (domyĹÂlnie: mpeg4).

mjpeg

Motion JPEG

ljpeg

Lossless JPEG

h261 

H.261

h263 

H.263

h263p

H.263 Plus

mpeg4

MPEG-4 (DivX 4/5)

msmpeg4

DivX 3

msmpeg4v2

MS MPEG4v2

wmv1 

Windows Media Video, wersja 1 (AKA WMV7)

wmv2 

Windows Media Video, wersja 2 (AKA WMV8)

rv10 

stary kodek RealVideo

mpeg1video

MPEG-1 video

mpeg2video

MPEG-2 video

huffyuv

HuffYUV

ffvhuff

niestandardowy, mniejszy o 20% HuffYUV wykorzystujÃÂcy YV12

asv1 

ASUS Video v1

asv2 

ASUS Video v2

ffv1

bezstratny kodek video FFmpeg

flv  

Sorenson H.263 uĹźywany w Flash Video

dvvideo

Sony Digital Video

svq1 

Apple Sorenson Video 1

snow

eksperymentalny kodek FFmpeg oparty o wavelet

vqmin=<1-31>

minimalny kwantyzator (quantizer) (przebieg 1/2)

1

Nie zalecane (bardzo duĹźy plik, maĹÂa rÄÅĹźnica w jakoĹÂci i dziwne efekty uboczne: msmpeg4, h263 bÃÂdàsĹÂabej jakoĹÂci, kontrola tempa bÃÂdzie szwankowaĹÂa co w rezultacie da wyjĹÂcie niĹźszej jakoĹÂci i niektÄÅre dekodery nie bÃÂdàw stanie sobie z nim poradziÃÂ).

2

Zalecane do normalnego kodowania mpeg4/mpeg1video (domyĹÂlne).

3

Zalecane dla h263(p)/msmpeg4. Powodem wyboru 3 a nie 2 jest fakt, Ĺźe ten drugi moĹźe prowadziàdo przepeĹÂnieĹÂ. (BÃÂdzie to naprawione dla h263(p) przez zmianàkwantyzatora o MB w przyszĹÂoĹÂci, msmpeg4 nie moĹźe byàpoprawiony poniewaĹź tego nie obsĹÂuguje.)

lmin=<0.01-255.0>

Minimalny mnoĹźnik Lagrange dla kontroli tempa, prawdopodobnie chcesz, Ĺźeby byĹ rÄÅwny lub mniejszy niĹź vqmin (domyĹÂlnie: 2.0).

lmax=<0.01-255.0>

maksymalny mnoĹźnik Lagrange dla kontroli tempa (domyĹÂlnie: 31.0)

vqscale=<1-31>

StaĹÂy kwantyzator / staĹÂa jakoĹÂàkodowania (wĹÂÃÂcza tryb staĹÂego kwantyzatora). NiĹźsza wartoĹÂàoznacza lepszàjakoĹÂàale wiÃÂkszy plik wynikowy (domyĹÂlnie: 0 (wyĹÂÃÂczony)). 1 nie jest zalecanàwartoĹÂcià(sprawdĹŠvqmin a uzyskasz wiÃÂcej informacji).

vqmax=<1-31>

maksymalny kwantyzator (przebieg 1/2), 10-31 jest rozsÃÂdnym zakresem (domyĹÂlnie: 31)

mbqmin=<1-31>

przestarzaĹÂe, uĹźywaj vqmin

mbqmax=<1-31>

przestarzaĹÂe, uĹźywaj vqmax

vqdiff=<1-31>

maksymalna rÄÅĹźnica kwantyzatora miÃÂdzy sÃÂsiednimi ramkami I a P (przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 3)

vmax_b_frames=<0-4>

maksymalna iloĹÂàramek B miÃÂdzy ramkami innymi niĹź B:

0

brak klatek B (domyĹÂlne)

0-2

rozsÃÂdny zakres dla MPEG-4

vme=<0-5>

metoda szacowania ruchu DostÃÂpne sÃÂ metody:

0

Ĺźadna (bardzo niska jakoĹÂÃÂ)

1

peĹÂna (powolna, brak opiekuna, metoda wyĹÂÃÂczona)

2

log (niska jakoĹÂÃÂ, brak opiekuna, metoda wyĹÂÃÂczona)

3

phods (niska jakoĹÂÃÂ, brak opiekuna, metoda wyĹÂÃÂczona)

4

EPZS: rozmiar diamentu jest rÄÅwny 1, moĹźe byàdopasowany przez opcje *dia (domyĹÂlna)

5

X1 (eksperymentalna, obecnie synonim EPZS)

INFORMACJA: WartoĹÂci 0-3 obecnie ignorujàiloĹÂàzuĹźytych BitÄÅw, wiÃÂc jakoĹÂàmoĹźe byàniska.

me_range=<0-9999>

zakres przeszukiwania przy szacowaniu ruchu (domyĹÂlnie: 0 (nieograniczony))

mbd=<0-2>

Algorytm decyzyjny makrobloku (tryb wysokiej jakoĹÂci), koduje kaĹźdy makroblok we wszystkich trybach i wybiera ten najlepszy. Metoda ta jest powolna, ale jej rezultatem jest lepsza jakoĹÂài mniejsza objÃÂtoĹÂàpliku.

0

Korzysta z mbcmp (domyĹÂlne).

1

Wybiera tryb MB, ktÄÅry wymaga najmniejszej iloĹÂci bitÄÅw (=vhq).

2

Wybiera tryb MB, ktÄÅry powoduje najmniejsze znieksztaĹÂcenia tempa.

vhq    

DziaĹÂa tak samo jak mbd=1, trzymany ze wzglÃÂdu na kompatybilnoĹÂÃÂ.

v4mv   

Zezwala na 4 wektory ruchu w kaĹźdym makrobloku (trochàlepsza jakoĹÂÃÂ). DziaĹÂa lepiej w parze z mbd>0.

obmc   

kompensacja ruchu nachodzÃÂcych na siebie blokÄÅw (H.263+)

loop   

filtr pÃÂtli (H.263+) nie dziaĹÂa

inter_threshold <-1000-1000>

Na razie nie robi kompletnie nic.

keyint=<0-300>

maksymalna przerwa miÃÂdzy ramkami kluczowymi w ramkach (domyĹÂlnie: 250 albo jedna klatka kluczowa co dziesiÃÂàsekund w filmie 25fps) Ramki kluczowe sàpotrzebne przy przeszukiwaniu, jako Ĺźe przeszukiwane sàtylko ramki kluczowe, potrzebujàjednak one trochàwiÃÂcej miejsca niĹź zwykĹÂe ramki, wiÃÂc wiÃÂksze wartoĹÂci dadzàw rezultacie mniejszy plik, ale mniej precyzyjne przeszukiwanie. 0 jest rÄÅwnowaĹźne 1, czyli kaĹźda ramka jest ramkàkluczowÃÂ. WartoĹÂci >300 nie sàzalecane, poniewaĹź jakoĹÂàmoĹźe byàzĹÂa w zaleĹźnoĹÂci od dekodera, kodera i szczÃÂĹÂcia. Dla utrzymania peĹÂnej zgodnoĹÂci z MPEG-1/2/4 wartoĹÂci powinny byà<=132.

sc_threshold=<-1000000000-1000000000>

PrÄÅg do wykrywania zmiany sceny. Libavcodec wstawia klatkàkluczowàjeĹźeli wykryje zmianàsceny. TàopcjàmoĹźesz okreĹÂliàczuĹÂoĹÂàtej detekcji. -1000000000 oznacza, Ĺźe zmiana sceny wykrywana jest w kaĹźdej klatce, 1000000000 oznacza, Ĺźe Ĺźadne zmiany nie bÃÂdàwykryte (domyĹÂlnie: 0).

vb_strategy=<0-1> (tylko pierwszy przebieg)

strategia wyboru miÃÂdzy ramkami I/P/B:

0

Zawsze uĹźywa maksymalnej iloĹÂci klatek B (domyĹÂlne).

1

Unika ramek B w scenach z duĹźÃ iloĹÂciàruchu.

vpass=<1-3>

WĹÂÃÂcza wewnÃÂtrzny tryb dwu- (lub wiÃÂcej) przebiegowy, podawaj tylko, jeĹźeli chcesz korzystaàz kodowania dwu- (lub wiÃÂcej) przebiegowego.

1

pierwszy przebieg (zobacz takĹźe opcjàturbo)

2

drugi przebieg

3

n-ty przebieg (drugi i nastÃÂpne przebiegi kodowania N-przebiegowego)

Jak to dziaĹÂa i jak tego uĹźywaÃÂ:
Pierwszy przebieg (vpass=1) zapisuje plik ze statystykami. MoĹźe bÃÂdziesz chciaĹ wyĹÂÃÂczyàniektÄÅre opcje znacznie obciÃÂĹźajÃÂce procesor, podobnie jak robi to tryb "turbo".
W trybie dwuprzebiegowym drugi przebieg (vpass=2) czyta plik ze statystykami i opiera na nim decyzje o kontroli tempa.
W trybie N-przebiegowym drugi przebieg (vpass=3, to nie bĹÂÃÂd) robi obie rzeczy: Najpierw czyta statystyki z pliku, pÄÅĹÅniej je nadpisuje. MoĹźe bÃÂdziesz chciaĹ zachowaàkopiàpliku divx2pass.log zanim to siàstanie, jeĹÂli istnieje moĹźliwoĹÂÃÂ, Ĺźe bÃÂdziesz musiaĹ przerwaàdziaĹÂanie MEncodera. MoĹźesz uĹźywaàwszystkich opcji kodowania, poza tymi obciÃÂĹźajÃÂcymi procesor w znacznym stopniu (jak "qns").
MoĹźesz pÄÅĹÅniej powtarzaàten przebieg, poprawiajÃÂc proces kodowania. KaĹźdy przebieg bÃÂdzie uĹźywaĹ statystyk z poprzedniego Ĺźeby poprawiàkodowanie. Ostatni przebieg moĹźe mieàopcje dowolnie obciÃÂĹźajÃÂce procesor.
JeĹÂli chcesz kodowania dwuprzebiegowego, uĹźyj najpierw vpass=1 potem vpass=2.
JeĹÂli chcesz trÄÅj- lub wiÃÂcej przebiegowego uĹźyj vpass=1 przy pierwszym przebiegu a potem vpass=3 i vpass=3 i tak dalej dopÄÅki nie jesteĹ zadowolony z wyniku kodowania.

huffyuv:

pierwszy przebieg

Zachowuje statystyki.

drugi przebieg

Koduje z optymalnÃÂ tablicÃÂ Huffmana opartÃÂ o wyniki pierwszego przebiegu.

turbo (tylko tryb dwuprzebiegowy)

Znacznie zwiÃÂksza szybkoĹÂàpierwszego przebiegu uĹźywajÃÂc szybszych algorytmÄÅw i wyĹÂÃÂczajÃÂc opcje obciÃÂĹźajÃÂce w znacznym stopniu procesor. Prawdopodobnie zmniejszy to trochàglobalny wspÄÅĹÂczynnik PSNR (o okoĹÂo 0.01dB), zmieni typy pojedynczych klatek i trochàbardziej ich PSNR (do 0.03dB).

aspect=<x/y>

Przechowuje proporcje wewnÃÂtrznie, podobnie jak pliki MPEG. O wiele lepsze rozwiÃÂzanie niĹź ponowne skalowanie, poniewaĹź nie spada jakoĹÂÃÂ. Tylko MPlayer bÃÂdzie odtwarzaĹ te pliki poprawnie, inne odtwarzacze wyĹÂwietlàje w zĹÂych proporcjach. Parametr proporcji moĹźe byàpodany jako stosunek lub liczba rzeczywista.

PrzykĹÂad:

aspect=16/9 lub aspect=1.78

autoaspect

Podobnie jak opcja aspect, ale proporcja wyliczana jest automatycznie, biorÃÂc pod uwagàwszystkie filtry dostrajajÃÂce (crop/expand/scale/itp) podane w ĹÂaĹÂcuchu. Nie powoduje spadku wydajnoĹÂci, wiÃÂc moĹźesz jàmieàspokojnie zawsze wĹÂÃÂczonÃÂ.

vbitrate=<wartoĹÂÃÂ>

OkreĹÂla bitrate (przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 800).
UWAGA:
1kbit = 1000 bitÄÅw

4-16000

(w kbit)

16001-24000000

(w bit)

vratetol=<wartoĹÂÃÂ>

przybliĹźona tolerancja rozmiaru pliku w kbit. 1000-100000 jest rozsÃÂdnym zakresem. (uwaga: 1kbit = 1000 bitÄÅw) (domyĹÂlnie: 8000)
INFORMACJA:
WartoĹÂàvratetol nie powinna byàzbyt duĹźa podczas drugiego przebiegu, inaczej mogàwystÃÂpiàproblemy, jeĹźeli wykorzystane bÃÂdzie vrc_(min|max)rate.

vrc_maxrate=<wartoĹÂÃÂ>

maksymalny bitrate w kbit/sek (przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 0, nieograniczony)

vrc_minrate=<wartoĹÂÃÂ>

minimalny bitrate w kbit/sek (przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 0, nieograniczony)

vrc_buf_size=<wartoĹÂÃÂ>

rozmiar bufora w kbit (przebieg 1/2). Dla MPEG-1/2 okreĹÂla to rÄÅwnieĹź rozmiar bufora vbv, uĹźyj 327 dla VCD, 917 dla SVCD i 1835 dla DVD.

vrc_buf_aggressivity

obecnie bezuĹźyteczne

vrc_strategy

Zarezerwowane na przyszĹÂoĹÂÃÂ.

vb_qfactor=<-31.0-31.0>

wspÄÅĹÂczynnik kwantyzatora pomiÃÂdzy ramkami B a innymi niĹź B (przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 1.25)

vi_qfactor=<-31.0-31.0>

wspÄÅĹÂczynnik kwantyzatora pomiÃÂdzy ramkami I a innymi niĹź I (przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 0.8)

vb_qoffset=<-31.0-31.0>

offset kwantyzatora pomiÃÂdzy ramkami B a innymi niĹź B (przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 1.25)

vi_qoffset=<-31.0-31.0>

(przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 0.0)
jeĹźeli v{b|i}_qfactor > 0
Kwantyzator klatek I/B = kwantyzator ramki P * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
w przeciwnym wypadku
normalnie kontroluj tempo (nie blokuj kwantyzatora wedĹÂug nastÃÂpnej ramki P) i ustaw q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
WSKAZÄÂWKA:
Aby kodowaàze staĹÂym kwantyzatorem, ale rÄÅĹźnym dla klatek I/P i B, moĹźesz wykorzystaàponiĹźszy wzÄÅr: lmin= <ip_quant>:lmax= <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/ip_quant>

vqblur=<0.0-1.0> (przebieg 1)

Rozmycie kwantyzatora (domyĹÂlnie: 0.5), wiÃÂksze wartoĹÂci uĹÂredniàkwantyzator w czasie (wolniejsze zmiany).

0.0

WyĹÂÃÂczone rozmycie kwantyzatora

1.0

UĹÂrednia kwantyzator ze wszystkich poprzednich klatek.

vqblur=<0.0-99.0> (przebieg 2)

Rozmycie gaussowe kwantyzatora (domyĹÂlnie: 0.5), wiÃÂksze wartoĹÂci uĹÂredniàkwantyzator w czasie (wolniejsze zmiany).

vqcomp=<0.0-1.0>

Kompresja kwantyzatora, vrc_eq zaleĹźy od niej (przebieg 1/2) (domyĹÂlnie: 0.5). Dla przykĹÂadu, zakĹÂadajÃÂc Ĺźe jest uĹźywane domyĹÂlne rÄÅwnanie kontroli tempa, przy vqcomp=1.0, kontrola tempa przydziela kaĹźdej ramce iloĹÂàbitÄÅw potrzebnàdo zakodowania ich przy takim samym kwantyzatorze. Przy vqcomp=0.0, kontrola tempa przydziela kaĹźdej ramce takàsamàiloĹÂàbitÄÅw, czyli ĹÂcisĹÂe CBR. INFORMACJA: To sàekstremalne ustawienia i nie powinny byàuĹźywane. Postrzegana optymalna jakoĹÂàbÃÂdzie gdzieĹ miÃÂdzy tymi dwoma ekstremami.

vrc_eq=<equation>

gĹÂÄÅwne rÄÅwnanie kontroli tempa (przebieg 1/2)

1    

staĹÂy bitrate

tex  

staĹÂa jakoĹÂÃÂ

1+(tex/avgTex-1)*qComp

przybliĹźone rÄÅwnanie starej kontroli tempa

tex^qComp

z qcomp 0.5 czy coĹ takiego (domyĹÂlne)

operatory:

+,-,*,/,^

zmienne:

tex  

zĹÂoĹźonoĹÂàtekstur

iTex,pTex

zĹÂoĹźonoĹÂàtekstur intra, nie-intra

avgTex

ĹÂrednia zĹÂoĹźonoĹÂàtekstur

avgIITex

ĹÂrednia zĹÂoĹźonoĹÂàtekstur intra w ramkach I

avgPITex

ĹÂrednia zĹÂoĹźonoĹÂàtekstur intra w ramkach P

avgPPTex

ĹÂrednia zĹÂoĹźonoĹÂàtekstur nie-intra w ramkach P

avgBPTex

ĹÂrednia zĹÂoĹźonoĹÂàtekstur nie-intra w ramkach B

mv   

iloĹÂàbitÄÅw uĹźytych w wektorach ruchu

fCode

maksymalna dĹÂugoĹÂàwektorÄÅw ruchu w skali log2

iCount

iloĹÂàmakroblokÄÅw intra / iloĹÂàmakroblokÄÅw

var  

zĹÂoĹźonoĹÂàprzestrzenna

mcVar

zĹÂoĹźonoĹÂàczasowa

qComp

qcomp z wiersza poleceĹÂ

isI, isP, isB

Wynosi 1 jeĹźeli typ obrazu to I/P/B w przeciwnym wypadku - 0.

Pi,E 

Przejrzyj swojàulubionàksiÃÂĹźkàdo matematyki.

funkcje:

max(a,b),min(a,b)

maksimum / minimum

gt(a,b)

wynosi 1 jeĹźeli a>b, inaczej 0

lt(a,b)

wynosi 1 jeĹźeli a<b, inaczej 0

eq(a,b)

wynosi 1 jeĹźeli a==b, inaczej 0

sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs

vrc_override=<opcje>

OkreĹÂlona przez uĹźytkownika jakoĹÂàposzczegÄÅlnych czÃÂĹÂci (zakoĹÂczenie, lista pĹÂac, ...) (przebieg 1/2). Opcje to <klatka-poczÃÂtkowa>, <klatka-koĹÂcowa>, <jakoĹÂÃÂ>[/<klatka-poczÃÂtkowa>, <klatka-koĹÂcowa>, <jakoĹÂÃÂ>[/...]]:

quality (2-31)

kwantyzator

quality (-500-0)

korekcja jakoĹÂci w %

vrc_init_cplx=<0-1000>

poczÃÂtkowa zĹÂoĹźonoĹÂà(przebieg 1)

vrc_init_occupancy=<0.0-1.0>

poczÃÂtkowa zajÃÂtoĹÂàbufora, jako uĹÂamek vrc_buf_size (domyĹÂlnie: 0.9)

vqsquish=<0|1>

OkreĹÂla jak ma siàzachowywaàkwantyzator miÃÂdzy qmin a qmax (przebieg 1/2).

0

UĹźywa obcinania.

1

UĹźywa ĹÂadnej, rÄÅĹźniczkowalnej funkcji (domyĹÂlne).

vlelim=<-1000-1000>

Ustawia prÄÅg eliminowania pojedynczych wspÄÅĹÂczynnikÄÅw jasnoĹÂci. WartoĹÂci ujemne bÃÂdàbraĹÂy pod uwagàtakĹźe wspÄÅĹÂczynnik DC (powinny byàrÄÅwne co najmniej -4 lub niĹźej dla kodowania z quant=1):

0

wyĹÂÃÂczony (domyĹÂlne)

-4

zalecane przez JVT

vcelim=<-1000-1000>

Ustawia prÄÅg eliminowania pojedynczych wspÄÅĹÂczynnikÄÅw barwy. WartoĹÂci ujemne bÃÂdàbraĹÂy pod uwagàtakĹźe wspÄÅĹÂczynnik DC (powinny byàrÄÅwne co najmniej -4 lub niĹźej dla kodowania z quant=1):

0

wyĹÂÃÂczony (domyĹÂlne)

7

zalecane przez JVT

vstrict=<-2|-1|0|1>

ĹÂcisĹÂa zgodnoĹÂàze standardami

0

wyĹÂÃÂczona

1

Zalecane tylko w przypadku, jeĹźeli chcesz przekazaàwyjĹÂcie do referencyjnego dekodera MPEG-4.

-1

Pozwala na rozszerzenia libavcodec (domyĹÂlne).

-2

WĹÂÃÂcza eksperymentalne kodeki i moĹźliwoĹÂci ktÄÅre mogànie byàobsĹÂugiwane przez przyszĹÂe wersje MPlayera (snow, ffvhuff, ffv1).

vdpart 

Dzielenie danych. Dodaje 2 Bajty do kaĹźdego pakietu video, poprawia odpornoĹÂàna bĹÂÃÂdy podczas transferu przez niepewne kanaĹÂy (np. przesyĹÂanie poprzez internet). KaĹźdy pakiet bÃÂdzie kodowany w 3 oddzielnych czÃÂĹÂciach:

1. MVy

ruch

2. WspÄÅĹÂczynniki DC

obraz niskiej rozdzielczoĹÂci

3. WspÄÅĹÂczyniki AC

szczegÄÅĹÂy

NajwaĹźniejsze sàMV i DC, ich utrata jest o wiele gorsza niĹź utrata AC i pÄÅĹÅniej 1. i 2. czÃÂĹÂci. MV i DC razem sào wiele mniejsze niĹź 3ci kawaĹÂek (AC), co oznacza, Ĺźe bĹÂÃÂdy bÃÂdàczÃÂĹÂciej wystÃÂpowaĹÂy w tym ostatnim niĹź w dwÄÅch pierwszych. Dlatego, obraz bÃÂdzie wyglÃÂdaĹ o wiele lepiej z podziaĹÂem na czÃÂĹÂci niĹź bez, poniewaĹź bez dzielenia bĹÂÃÂdy bÃÂdàzdarzaĹÂy siàrÄÅwno w AC/DC/MV.

vpsize=<0-10000> (zobacz takĹźe opcjàvdpart)

Rozmiar pakietu video, poprawia odpornoĹÂàna bĹÂÃÂdy.

0    

wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne)

100-1000

dobry wybÄÅr

ss     

tryb o strukturze plastrowej dla H.263+

gray   

kodowanie tylko w skali szaroĹÂci (szybsze)

vfdct=<0-10>

algorytm DCT

0

Automatycznie wybiera dobry (domyĹÂlne).

1

fast integer

2

accurate integer

3

MMX

4

mlib

5

AltiVec

6

floating point AAN

idct=<0-99>

algorytm IDCT
INFORMACJA:
Z tego co wiemy te wszystkie IDCT przechodzÃÂ testy IEEE1180.

0

Automatycznie wybiera dobry (domyĹÂlne).

1

referencjny dekoder JPEG

2

simple

3

simplemmx

4

libmpeg2mmx (niedokĹÂadny, nie uĹźywaj do kodowania z keyint >100)

5

ps2

6

mlib

7

arm

8

AltiVec

9

sh4

lumi_mask=<0.0-1.0>

Maskowanie jasnoĹÂci jest "psychosensorycznym" parametrem, ktÄÅry wykorzystuje fakt, Ĺźe ludzkie oko widzi mniej szczegÄÅĹÂÄÅw na bardzo jasnych polach obrazu. Kompresuje on mocniej jasne obszary niĹź te o ĹÂredniej jasnoĹÂci, wiÃÂc zachowa to kilka bitÄÅw, ktÄÅre mogàbyàwykorzystane przez nastÃÂpne klatki, podnoszÃÂc ogÄÅlnÃÂ, subiektywnàjakoĹÂÃÂ, przy jednoczesnym moĹźliwym spadku wartoĹÂci PSNR.
UWAGA:
BÃÂdĹŠostroĹźny, zbyt duĹźe wartoĹÂci mogàspowodowaàokropne rzeczy.
UWAGA:
DuĹźe wartoĹÂci mogàwyglÃÂdaàdobrze na niektÄÅrych monitorach, a na innych nie.

0.0  

wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne)

0.0-0.3

rozsÃÂdny zakres

dark_mask=<0.0-1.0>

Maskowanie ciemnoĹÂci jest "psychosensorycznym" parametrem, ktÄÅry wykorzystuje fakt, Ĺźe ludzkie oko widzi mniej szczegÄÅĹÂÄÅw na bardzo ciemnych polach obrazu. Kompresuje on mocniej ciemne obszary niĹź te o ĹÂredniej jasnoĹÂci, wiÃÂc zachowa to kilka bitÄÅw, ktÄÅre mogàbyàwykorzystane przez nastÃÂpne klatki, podnoszÃÂc ogÄÅlnÃÂ, subiektywnàjakoĹÂÃÂ, przy jednoczesnym moĹźliwym spadku wartoĹÂci PSNR.
UWAGA:
BÃÂdĹŠostroĹźny, zbyt duĹźe wartoĹÂci mogàspowodowaàokropne rzeczy.
UWAGA:
DuĹźe wartoĹÂci mogàwyglÃÂdaàdobrze na niektÄÅrych monitorach, a na innych / TV / TFT nie.

0.0  

wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne)

0.0-0.3

rozsÃÂdny zakres

tcplx_mask=<0.0-1.0>

Maskowanie czasowej zĹÂoĹźonoĹÂci (domyĹÂlnie: 0.0 (wyĹÂÃÂczone)). WyobraĹŠsobie ujÃÂcie z ptakiem lecÃÂcym przez caĹÂàscenÃÂ. tcplx_mask zwiÃÂkszy kwantyzatory jego makroblokÄÅw (tym samym zmniejszajÃÂc ich jakoĹÂÃÂ), poniewaĹź ludzkie oko zazwyczaj nie ma czasu, Ĺźeby zobaczyàwszystkie jego szczegÄÅĹÂy. Niestety, jeĹźeli przedmiot, na ktÄÅrego zostaĹÂa naĹÂoĹźona maska, zatrzyma sià(np. ptak wylÃÂduje) prawdopodobnie bÃÂdzie wyglÃÂdaĹÂo to okropnie przez krÄÅtkàchwilÃÂ, dopÄÅki koder nie zauwaĹźy tego, Ĺźe przedmiot juĹź siànie porusza i potrzebuje nowych blokÄÅw. ZaoszczÃÂdzone bity, bÃÂdàwykorzystane w innych czÃÂĹÂciach filmu, co moĹźe zwiÃÂkszyàsubiektywnàjakoĹÂÃÂ, pod warunkiem, Ĺźe wartoĹÂàtcplx_mask jest starannie dobrana.

scplx_mask=<0.0-1.0>

Maskowanie zĹÂoĹźonoĹÂci przestrzennej. WiÃÂksze wartoĹÂci pomagajàprzy blokowaniu, jeĹźeli Ĺźaden filtr odblokowania nie jest stosowany przy dekodowaniu - nie jest to najlepszy pomysĹÂ.
WyobraĹŠsobie scenàz trawà(ktÄÅra ma zazwyczaj duĹźÃ kompleksowoĹÂàprzestrzennÃÂ), niebieskim niebem i domem; scplx_mask zwiÃÂkszy kwantyzatory makroblokÄÅw trawy, tym samym zmniejszajÃÂc jej jakoĹÂÃÂ, tak Ĺźeby wykorzystaàwiÃÂcej bitÄÅw na niebo i dom.
WSKAZÄÂWKA:
UsuĹ wszystkie czarne krawÃÂdzie, jako Ĺźe zmniejszajàone jakoĹÂàmakroblokÄÅw (aktualne nawet bez scplx_mask).

0.0  

wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne)

0.0-0.5

rozsÃÂdny zakres

INFORMACJA: Ten parametr nie dziaĹÂa tak samo, jak uĹźycie wĹÂasnej matrycy, ktÄÅra kompresowaĹÂa by wyĹźsze czÃÂstotliwoĹÂci lepiej, jako Ĺźe scplx_mask zmniejszy jakoĹÂàblokÄÅw P, nawet jeĹÂli tylko DC siàzmienia. scplx_mask nie da tak dobrych wynikÄÅw.

p_mask=<0.0-1.0> (also see vi_qfactor)

Zmniejsza jakoĹÂàinter makroblokÄÅw. Jest to jednoznaczne z podniesieniem jakoĹÂci intra blokÄÅw, poniewaĹź ta sama, przeciÃÂtna wartoĹÂàbitrate, bÃÂdzie rozprowadzona przez kontroler tempa (rate controller) na caĹÂàsekwencjàvideo (domyĹÂlnie: 0.0 (wyĹÂÃÂczone)). p_mask=1.0 podwoja loĹÂàbitÄÅw alokowanych do kaĹźdego inta bloku.

border_mask=<0.0-1.0>

Przetwarzanie ramek w koderach typu MPEG. Przetwarzanie ramek zwiÃÂksza kwantyzator dla makroblokÄÅw ktÄÅre sàodlegĹÂe od krawÃÂdzi o mniej niĹź 1/5tàwysokoĹÂci/szerokoĹÂci obrazu, jako Ĺźe czÃÂsto sàone mniej waĹźne wizualnie.

naq    

Normalizuje przystosowywalnàkwantyzacjà(eksperymentalne). Podczas korzystania z przystosowywalnej kwantyzacji (*_mask), ĹÂredni kwantyzatory na MB moĹźe juĹź nie odpowiadaÃ ĹźÃÂdanemu kwantyzatorowi na poziomie klatki. Naq sprÄÅbuje dostroiàkwantyzatory na MB by utrzymaàprawidĹÂowàĹÂredniÃÂ.

ildct  

UĹźywa DCT z przeplotem.

ilme   

UĹźywa metody przewidywania ruchu z przeplotem (wzajemnie wykluczajÃÂcy siàz qpel).

alt    

Korzysta z alternatywnej scantable.

top=<-1-1>   

-1

automatycznie

0

najpierw dolne pole

1

najpierw gÄÅrne pole

format=<wartoĹÂÃÂ>

YV12 

domyĹÂlny

444P 

dla ffv1

422P 

dla HuffYUV, bezstratnego JPEG i ffv1

411P,YVU9

dla bezstratnego JPEG i ffv1

BGR32

dla bezstratnego JPEG i ffv1

pred   

(dla HuffYUV)

0

przewidywanie lewej

1

czyste/gradientowe przewidywanie

2

przewidywanie mediany

pred   

(dla bezstratnego JPEG)

0

przewidywanie lewej

1

przewidywanie gÄÅrnej

2

przewidywanie gÄÅrnej-lewej

3

pĹÂaszczyznowe/gradientowe przewidywanie

6

przewidywanie ĹÂredniej

coder  

(dla ffv1)

0

kodowanie vlc (Golomb-Rice)

1

kodowanie arytmetyczne (CABAC)

context

(dla ffv1)

0

model maĹÂego kontekstu

1

model duĹźego kontekstu

(dla ffvhuff)

0

z gÄÅry ustalone tablice Huffman’a (wbudowane lub z drugiego przebiegu)

1

adaptacyjne tablice Huffman’a

qpel   

UĹźywa kompensacji ruchu quarter pel (wzajemnie wykluczajÃÂcy siàz ilme).
WSKAZÄÂWKA:
Przydatne tylko dla kodowanie z wysokim bitrate.

mbcmp=<0-2000>

Ustawia funkcjàporÄÅwnawczàprzy podejmowaniu decyzji dla makrobloku, wykorzystywana tylko, jeĹźeli mbd=0.

0 (SAD)

suma bezwzglÃÂdnych rÄÅĹźnic, szybka (domyĹÂlne)

1 (SSE)

suma kwadratu bĹÂÃÂdÄÅw

2 (SATD)

suma bezwzglÃÂdnych rÄÅĹźnic poddanych tranformacji Hadamarda

3 (DCT)

suma bezwzglÃÂdnych rÄÅĹźnic poddanych tranformacji DCT

4 (PSNR)

suma kwadratÄÅw bĹÂÃÂdÄÅw kwantyzacji (unikaj, niska jakoĹÂÃÂ)

5 (BIT)

iloĹÂàbitÄÅw wymaganych przez blok

6 (RD)

optymalne pod wzglÃÂdem znieksztaĹÂceĹ tempa, powolne

7 (ZERO)

0

8 (VSAD)

suma bezwzglÃÂdnych rÄÅĹźnic pionowych

9 (VSSE)

suma kwadratÄÅw rÄÅĹźnic pionowych

10 (NSSE)

suma kwadratÄÅw rÄÅĹźnic zachowujÃÂca szumy

+256 

Wykorzystuje rÄÅwnieĹź barwÃÂ, obecnie nie dziaĹÂa (prawidĹÂowo) z ramkami typu B.

ildctcmp=<0-2000>

Ustawia funkcjÃÂ porÄÅwnawczÃÂ przy podejmowaniu decyzji dla przeplatanego DCT (lista dostÃÂpnych funkcji porÄÅwnawczych jest taka sama jak w opcji mbcmp).

precmp=<0-2000>

Ustawia funkcjàporÄÅwnawczàdla wstÃÂpnego przebiegu przewidywania ruchu (lista dostÃÂpnych funkcji porÄÅwnawczych jest taka sama jak w opcji mbcmp) (domyĹÂlnie: 0).

cmp=<0-2000>

Ustawia funkcjàporÄÅwnawczàdla przewidywania ruchu full pel (lista dostÃÂpnych funkcji porÄÅwnawczych jest taka sama jak w opcji mbcmp) (domyĹÂlnie: 0).

subcmp=<0-2000>

Ustawia funkcjàporÄÅwnawczàdla przewidywania ruchu sub pel (lista dostÃÂpnych funkcji porÄÅwnawczych jest taka sama jak w opcji mbcmp) (domyĹÂlnie: 0).

nssew=<0-1000000>

Ten parametr kontroluje wagàNSSE, gdzie wiÃÂksze wartoĹÂci zaowocujàwiÃÂkszymi szumami. NSSE 0 jest identyczne z SSE. MoĹźe Ci siàon przydaÃÂ, jeĹÂli wolisz zachowaàjakieĹ szumy w zakodowanym video, niĹź przefiltrowaàje przed kodowaniem (domyĹÂlnie: 8).

predia=<-99-6>

typ i rozmiar diamentu dla wstÃÂpnego przebiegu przewidywania ruchu

dia=<-99-6>

Typ i rozmiar diamentu dla przewidywania ruchu Proces wyszukiwania ruchu jest iteracyjny. Korzystanie z maĹÂego diamentu nie ogranicza przeszukiwania tylko do maĹÂych wektorÄÅw ruchu, zwiÃÂksza siàjednak prawdopodobieĹÂstwo zatrzymania przed znalezieniem tego najlepszego, szczegÄÅlnie gdy obraz zawiera szum. WiÃÂksze diamenty pozwalajàna wyszukiwanie najlepszego w szerszym zakresie, dlatego teĹź sàwolniejsze ale dajàlepszàjakoĹÂÃÂ.
Wielkie, normalne diamenty sàlepsze niĹź te przystosowujÃÂce ksztaĹÂty.
Diamenty przystosowujÃÂce ksztaĹÂt stanowiàkompromis miÃÂdzy szybkoĹÂciàa jakoĹÂciÃÂ.
INFORMACJA:
Rozmiary normalnych diamentÄÅw i tych przystosowujÃÂcych ksztaĹÂty nie majàtakiego samego efektu.

-3

diament przystosowujÃÂcy ksztaĹÂt (szybkie) o rozmiarze 3

-2

diament przystosowujÃÂcy ksztaĹÂt (szybkie) o rozmiarze 2

-1

trochàwyjÃÂtkowy: MoĹźe byàwolniejszy i/lub lepszy niĹź dia=-2.

1

normalny diament o rozmiarze=1 (domyĹÂlny) =diament typu EPZS

0
000
0

2

normalny diament o rozmiarze=2

0
000
00000
000
0

trell  

Kwantyzacja przeszukiwana kratowo. Funkcja ta znajdzie optymalne kodowanie dla kaĹźdego bloku 8x8. Kwantyzacja przeszukiwana kratowo jest po prostu dobràoptymalizacjÃÂ, w sensie PSNR kontra bitrate (ZakĹÂadajÃÂc, Ĺźe nie bÃÂdzie Ĺźadnych bĹÂÃÂdÄÅw zaokrÃÂgleĹ mogÃÂcych powstaàw skutek dziaĹÂania IDCT, czyli oczywiĹÂcie nie w tym przypadku.). Po prostu znajduje blok dla minimalnej iloĹÂci bĹÂÃÂdÄÅw i bitÄÅw*lambda.

lambda

zmienna uzaleĹźniona od parametru kwantyzacji (QP)

bits 

iloĹÂàbitÄÅw potrzebna do zakodowania bloku

error

suma kwadratÄÅw bĹÂÃÂdÄÅw kwantyzacji

cbp    

Zakodowany wzÄÅr bloku optymalny pod wzglÃÂdem znieksztaĹÂceĹ tempa. Znajdzie taki wzÄÅr, ktÄÅry zminimalizuje znieksztaĹÂcenia + tempo+lambda. Opcja ta moĹźe byàuĹźywana tylko w poĹÂÃÂczeniu z kwantyzacja kratowÃÂ.

mv0    

SprÄÅbuje zakodowaàkaĹźdy MB z MV=<0,0> i wybierze lepszy. Nie ma to znaczenia jeĹźeli mbd=0.

qprd (tylko z mbd=2)

parametr kwantyzacji (QP) optymalny pod wzglÃÂdem znieksztaĹÂceĹ tempa dla lambda podanej dla kaĹźdego makrobloku

last_pred=<0-99>

iloĹÂàprzewidywaczy ruchu z poprzedniej ramki

0

(domyĹÂlne)

a

Wykorzysta makroblokowy kwadrat o wymiarach 2a+1 x 2a+1 wektorÄÅw przewidywaczy ruchu z poprzedniej klatki.

preme=<0-2>

wstÃÂpny przebieg przewidywania ruchu

0

wyĹÂÃÂczone

1

tylko po ramkach I (domyĹÂlne)

2

zawsze

subq=<1-8>

jakoĹÂàudoskonalenia subpel (dla qpel) (domyĹÂlnie: 8 (wysoka jakoĹÂÃÂ))
INFORMACJA:
Ma to powaĹźny wpĹÂyw na szybkoĹÂÃÂ.

psnr   

Drukuje PSNR (wartoĹÂàszczytowa proporcji sygnaĹÂu do szumu) dla caĹÂego filmu po kodowaniu i przechowuje PSNR dla kaĹźdej klatki w pliku o nazwie typu "psnr_hhmmss.log". Zwracane wartoĹÂci sàw dB (decybelach), im wyĹźsze tym lepsze.

mpeg_quant

Wykorzystuje kwantyzatory MPEG zamiast H.263.

aic    

przewidywanie ac (zaawansowane przewidywanie intra dla H.263+)
INFORMACJA:
vqmin powinno byÃÂ rÄÅwne 8 lub wiÃÂksze dla H.263+ AIC.

aiv    

alternatywne inter vlc dla H.263+

umv    

nieograniczona liczba MV (tylko H.263+) Zezwala na kodowanie z dowolnie dĹÂugimi MV.

ibias=<-256-256>

bias kwantyzatora intra (256 odpowiada 1.0, domyĹÂlny kwantyzator w stylu MPEG: 96, domyĹÂlny kwantyzator w stylu H.263: 0)
INFORMACJA:
Kwantyzator MMX H.263 nie umie obsĹÂuĹźyàdodatnich wartoĹÂci bias (ustaw vfdct=1 lub 2), kwantyzator MMX MPEG nie umie obsĹÂuĹźyàujemnych wartoĹÂci bias (ustaw vfdct=1 lub 2).

pbias=<-256-256>

bias kwantyzatora inter (256 odpowiada 1.0, domyĹÂlny kwantyzator w stylu MPEG: 0, domyĹÂlny kwantyzator w stylu H.263: -64)
INFORMACJA:
Kwantyzator MMX H.263 nie umie obsĹÂuĹźyàdodatnich wartoĹÂci bias (ustaw vfdct=1 lub 2), kwantyzator MMX MPEG nie umie obsĹÂuĹźyàujemnych wartoĹÂci bias (ustaw vfdct=1 lub 2).
WSKAZÄÂWKA:
WiÃÂksza wartoĹÂàbias (-32 - -16 zamiast -64) wydaje siàpolepszaàPSNR.

nr=<0-100000>

Redukcja szumÄÅw, 0 oznacza wyĹÂÃÂczonÃÂ. 0-600 jest sensownàwartoĹÂciàdo typowych filmÄÅw ale moĹźesz chcieàto trochàpodnieĹÂàjeĹÂli w filmie jest duĹźo szumÄÅw (domyĹÂlnie: 0). Ne wzglÃÂdu na maĹÂy kosz moĹźe to byàwygodniejsze niĹź odfiltrowywanie szumu filtrami video takimi jak denoise3d lub hqdn3d.

qns=<0-3>

KsztaĹÂtowanie szumu kwantyzatora. Zamiast wybieraàkwantyzacjàjak najbliĹźszàĹÅrÄÅdĹÂowemu plikowi video (w sensie PSNR), wybiera takÃÂ, Ĺźe szum (zazwyczaj dzwonienie) bÃÂdzie zamaskowany przez zawartoĹÂàobrazu o podobnej czÃÂstotliwoĹÂci. WiÃÂksze wartoĹÂci sàwolniejsze, ale nie koniecznie poprawiàjakoĹÂci. Opcja moĹźe i powinna byàuĹźywana razem z kwantyzacjàkratowÃÂ, w takim przypadku kwantyzacja kratowa (optymalna dla staĹÂej wagi) bÃÂdzie wykorzystana jako punkt startowy dla przeszukiwania iteracyjnego.

0

wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne)

1

ObniĹźa tylko bezwzglÃÂdnàwartoĹÂàwspÄÅĹÂczynnikÄÅw.

2

Zmienia tylko wspÄÅĹÂczynniki przed ostatnim niezerowym wspÄÅĹÂczynnikiem + 1.

3

SprÄÅbuje wszystkiego.

inter_matrix=<matryca oddzielona przecinkami>

Wykorzystuje zdefiniowanàprzez uĹźytkownika matrycàinter. Wymaga ĹÂaĹÂcucha oddzielonych przecinkami 64 liczb caĹÂkowitych.

intra_matrix=<matryca oddzielona przecinkami>

Wykorzystuje zdefiniowanàprzez uĹźytkownika matrycàintra. Wymaga ĹÂaĹÂcucha oddzielonych przecinkami 64 liczb caĹÂkowitych.

vqmod_amp

eksperymentalna modulacja kwantyzatora

vqmod_freq

eksperymentalna modulacja kwantyzatora

dc     

Precyzja intra DC podana w bitach (domyĹÂlnie: 8). JeĹźeli podasz vcodec=mpeg2video, moĹźe przyjÃÂàwartoĹÂci 8, 9, 10 lub 11.

cgop (patrz teĹź sc_threshold)

Zamyka wszystkie GOPy. Obecnie dziaĹÂa tylko jeĹÂli jest wyĹÂÃÂczone wykrywanie zmian scen ((sc_threshold=1000000000).

nuv (-nuvopts)
Video Nuppel jest oparte na RTJPEG i LZO. DomyĹÂlnie najpierw ramki sàkodowane przez RTJPEG, potem kompresowane przez LZO, jednak moĹźna wyĹÂÃÂczyàktÄÅrykolwiek lub oba przebiegi. W rezultacie moĹźesz stworzyàwyjĹÂcie w formacie raw i420, spakowane przez LZO i420, RTJPEG, lub domyĹÂlne spakowane przez LZO RTJPEG.
INFORMACJA:
Dokumentacja nuvrec zawiera kilka porad i przykĹÂadÄÅw obrazujÃÂcych uĹźycie rÄÅĹźnych ustawieĹ dla najbardziej popularnych kodowaĹ TV.
c=<0-20>

zakres barw (domyĹÂlnie: 1)

l=<0-20>

zakres jasnoĹÂci (domyĹÂlnie: 1)

lzo    

WĹÂÃÂcza kompresjàLZO (domyĹÂlne).

nolzo  

WyĹÂÃÂcza kompresjàLZO.

q=<3-255>

poziom jakoĹÂci (domyĹÂlnie: 255)

raw    

WyĹÂÃÂcza kodowanie RTJPEG.

rtjpeg 

WĹÂÃÂcza kodowanie RTJPEG (domyĹÂlne).

xvidenc (-xvidencopts)
DostÃÂpne sàtrzy tryby: staĹÂy bitrate (CBR), ustalony kwantyzator i dwuprzebiegowy.
pass=<1|2>

OkreĹÂla przebieg w trybie dwuprzebiegowym.

turbo (tylko tryb dwuprzebigowy)

Znacznie zwiÃÂksza szybkoĹÂàpierwszego przebiegu uĹźywajÃÂc szybszych algorytmÄÅw i wyĹÂÃÂczajÃÂc opcje obciÃÂĹźajÃÂce w znacznym stopniu procesor. Prawdopodobnie zmniejszy to trochàglobalny wspÄÅĹÂczynnik PSNR, zmieni typy pojedynczych klatek i trochàbardziej ich PSNR.

bitrate=<wartoĹÂÃÂ> (tryb CBR lub dwuprzebiegowy)

Ustawia ĹźÃÂdany bitrate w kbit/sekundàjeĹźeli <16000 lub w bit/ sekundàjeĹźeli >16000. JeĹÂli <wartoĹÂÃÂ> jest ujemna, Xvid uĹźyje jej wartoĹÂci bezwzglÃÂdnej jako docelowej wielkoĹÂci zbioru (w kilobajtach) i automatycznie wyliczy bitrate (domyĹÂlnie: 687 kbits/s).

fixed_quant=<1-31>

PrzeĹÂÃÂcza w tryb ustalonego kwantyzatora i okreĹÂla jego wielkoĹÂÃÂ.

zones=<obszar0>[/<obszar1>[/...]] (CBR lub tryb dwuprzebiegowy)

UĹźywa innej jakoĹÂci dla wymienionych czÃÂĹÂci (zakoĹÂczenie, napisy, ...). KaĹźdy obszar to <klatka-pozcÃÂtku>,<tryb>,<wartoĹÂÃÂ> gdzie <tryb> oznacza:

q

Wymusza staĹÂegy kwantyzator, wartoĹÂÃÂ=<2.0-31.0> oznacza wartoĹÂàkwantyzatowa.

w

Zmiana wagi kontroli tempa, wartoĹÂÃÂ=<0.01-2.00> oznacza poprawkàjakoĹÂci w %.

PRZYKĹÂAD:

zones=90000,q,20

Koduje wszystkie klatki od ramki 90000 z kwantyzatorem 20.

zones=0,w,0.1/10001,w,1.0/90000,q,20

Koduje klatki 0-10000 z 10% bitrate, a klatki 90000 do koĹÂca ze staĹÂym kwantyzatorem 20. ZauwaĹź Ĺźe drugi obszar jest potrzebny jako granica pierwszego, jako Ĺźe bez niego wszystko do klatki 89999 byĹÂoby zakodowane z 10% bitrate.

me_quality=<0-6>

Opcja ta kontroluje podsystem przewidywania ruchu. Im wyĹźsza wartoĹÂÃÂ, tym przewidywanie bÃÂdzie dokĹÂadniejsze (domyĹÂlnie: 6). Im lepsze przewidywanie tym lepsza kompresja. Precyzja jest osiÃÂgana kosztem mocy obliczeniowej, wiÃÂc zmniejsz jej wartoĹÂÃÂ, jeĹźeli masz zamiar kodowaàw czasie rzeczywistym.

(no)interlacing

Koduje pola filmu z przeplotem. JeĹźeli korzystasz z materiaĹÂu filmowego z przeplotem, wĹÂÃÂcz tàopcjÃÂ.
INFORMACJA:
JeĹÂli chciaĹÂbyĹ przeskalowaàfilm, potrzebowaĹÂbyĹ filtru skalujÃÂcego, ktÄÅry wiedziaĹÂby, Ĺźe ma do czyniena z materiaĹÂem zawierajÃÂcym przeplot, moĹźesz go uruchomiàprzez -vf scale=<szerokoĹÂÃÂ>:<wysokoĹÂÃÂ>:1.

4mv    

Korzysta z 4 wektorÄÅw ruchu na makroblok. MoĹźe daàlepszàkompresjàkosztem wolniejszego kodowania.
UWAGA:
PoczÃÂwszy od Xvid-1.0.x opcja ta nie jest dostÃÂpna niezaleĹźnie, a jej funkcjonalnoĹÂàjest wĹÂÃÂczona w opcjàme_quality. Kiedy me_quality > 4, 4mv jest uruchamiane.

rc_reaction_delay_factor=<wartoĹÂÃÂ>

Ten parametr okreĹÂla iloĹÂàramek, jakàprzeczeka kontroler tempa CBR zanim zareaguje na zmianàwartoĹÂci bitrate i bÃÂdzie prÄÅbowaĹ wyrÄÅwnaàzmianÃÂ, tak aby uzyskaàstaĹÂy bitrate na uĹÂredniajÃÂcym zakresie klatek.

rc_averaging_period=<wartoĹÂÃÂ>

Prawdziwe CBR jest trudne do osiÃÂgniÃÂcia. ZaleĹźnie od materiaĹÂu filmowego, bitrate moĹźe byàzmienny i trudny do przewidzenia. Dlatego Xvid wykorzystuje okres uĹÂredniajÃÂcy, dla ktÄÅrego gwarantuje zadanàiloĹÂàbitÄÅw (minus maĹÂa rÄÅĹźnica). To ustawienie wyraĹźa "iloĹÂàklatek", dla ktÄÅrych Xvid uĹÂrednia bitrate i prÄÅbuje osiÃÂgnÃÂàCBR.

rc_buffer=<wartoĹÂÃÂ>

rozmiar bufora kontroli tempa

quant_range=<1-31>-<1-31>[/<1-31>-<1-31>]

Tryb CBR: min. i maks. kwantyzator dla wszystkich klatek (domyĹÂlnie: 2-31)
Tryb dwuprzebiegowy: min. i maks. kwantyzator dla klatek typu I/P (domyĹÂlnie: 2-31/2-31)
UWAGA:
PoczÃÂwszy od Xvid-1.0.x opcja ta jest zastÃÂpiona przez opcje [min|max]_[i|p|b]quant.

min_key_interval=<wartoĹÂÃÂ> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

minimalna przerwa miÃÂdzy klatkami kluczowymi (domyĹÂlnie: 0)

max_key_interval=<wartoĹÂÃÂ>

maksymalna przerwa miÃÂdzy klatkami kluczowymi (domyĹÂlnie: 10*fps)

mpeg_quant

UĹźywa kwantyzatorÄÅw MPEG zamiast H.263. Dla wysokich wartoĹÂci bitrate, zauwaĹźysz, Ĺźe kwantyzacja MPEG zachowa wiÃÂcej szczegÄÅĹÂÄÅw. Dla niskich wartoĹÂci bitrate, wygĹÂadzanie H.263 da w rezultacie mniej szumu blokowego. Kiedy wykorzystywane sàokreĹÂlone przez uĹźytkownika matryce, musi byàwykorzystywany MPEG.
UWAGA:
PoczÃÂwszy od Xvid-1.0.x opcja ta jest zastÃÂpiona przez opcjÃÂ quant_type.

mod_quant

Decyduje czy wykorzystywaÃÂ kwantyzatory MPEG czy H.263 na podstawia badania klatka po klatce (tylko tryb dwuprzebiegowy).
UWAGA:
Wygeneruje to nieprawidĹÂowy stumieĹ bitÄÅw, ktÄÅrego prawdopodobnie nie jest w stanie zdekodowaÃ Ĺźaden dekoder MPEG-4 poza libavcodec albo Xvid.
UWAGA:
PoczÃÂwszy od Xvid-1.0.x opcja ta nie jest dostÃÂpna.

keyframe_boost=<0-1000> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

Przesuwa kilka bitÄÅw z ramek innego rodzaju do klatek intra, polepszajÃÂc przez to jakoĹÂàklatek kluczowych (domyĹÂlnie: 0).

kfthreshold=<wartoĹÂÃÂ> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

DziaĹÂa razem z kfreduction. Ustala minimalny dystans poniĹźej ktÄÅrego klatki sàuznawane za nastÃÂpujÃÂce po sobie i traktowane inaczej zgodnie z kfreduction (domyĹÂlnie: 10)

kfreduction=<0-100> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

PowyĹźsze dwa parametry mogàbyàwykorzystane do okreĹÂlenia rozmiaru klatek kluczowych, ktÄÅre zostanàuznane za zbyt podobne do pierwszej (w kolejnoĹÂci). kfthreshold ustawia zakres, w ktÄÅrym klatki kluczowe sàredukowane, a kfreduction okreĹÂla redukcjàich bitrate. Ostatnia ramka I jest traktowana normalnie. (domyĹÂlnie: 30)

divx5bvop

Wygeneruje kompatybilne z DivX5 ramki B (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone). WyglÃÂda na to, Ĺźe jest to obowiÃÂzkowe tylko dla starszych wersji dekodera DivX.
UWAGA:
PoczÃÂwszy od Xvid-1.0.x, opcja ta jest zastÃÂpiona przez opcjÃÂ closed_gop.

(no)greyscale

Sprawia, Ĺźe Xvid ignoruje przestrzeĹ kolorÄÅw, wiÃÂc wynikowy film jest w skali szaroĹÂci. ZauwaĹź, Ĺźe nie przyspiesza to kodowania, zapobiega to tylko zapisaniu danych kolorÄÅw w ostatniej fazie kodowania.

debug  

Zapisuje statystyki kaĹźdej ramki w ./xvid.dbg. (To nie jest plik kontroli trybu dwuprzebiegowego).

PoniĹźsze opcje sàdostÃÂpne tylko w najnowszych stabilnych wersjach Xvid 1.0.x (api4).
(no)packed

Opcja ta jest przeznaczona do rozwiÃÂzywania problemÄÅw z kolejnoĹÂciàramek, przy kodowaniu do formatÄÅw typu AVI ktÄÅre nie radzàsobie ze zĹÂàkolejnoĹÂciÃÂ. W praktyce, wiÃÂkszoĹÂàdekoderÄÅw (tak sprzÃÂtowych jak i programowych) sama radzi sobie z kolejnoĹÂciàramek i moĹźe siàzgubiàjeĹÂli ta opcja jest wĹÂÃÂczona. Bezpieczniej jest wiÃÂc zostawiàjàwyĹÂÃÂczonÃÂ, chyba Ĺźe na prawdàwiesz co robisz.
UWAGA:
Stworzy to niepoprawny strumieĹ bitÄÅw i nie bÃÂdzie on odtwarzany przez dekodery ISO-MPEG-4 poza DivX/libavcodec/Xvid.
UWAGA:
Zapisuje to takĹźe faĹÂszywàwersjàDivX do pliku, wiÃÂc autodedetekcja bĹÂÃÂdÄÅw niektÄÅrych dekoderÄÅw moĹźe siàgubiÃÂ.

max_bframes=<0-4>

Maksymalna iloĹÂàklatek B umieszczonych pomiÃÂdzy ramkami I/P (domyĹÂlnie: 2).

bquant_ratio=<0-1000>

proporcja kwantyzatora miÃÂdzy ramkmi typu B i pozostaĹÂymi, 150=1.50 (domyĹÂlnie: 150)

bquant_offset=<-1000-1000>

wspÄÅĹÂczynnik offsetu kwantyzatora pomiÃÂdzy ramkami B a pozostaĹÂymi, 100=1.00 (domyĹÂlnie: 100)

bf_threshold=<-255-255>

Ten parametr umoĹźliwia Ci okreĹÂlenie, jaki ma byàpriorytet uĹźycia klatek B. Im wyĹźsza wartoĹÂÃÂ, tym wiÃÂksze prawdopodobieĹÂstwo uĹźycia klatek B (domyĹÂlnie: 0). Nie zapominaj, Ĺźe klatki B majàwyĹźszy kwantzator, wiÃÂc intensywne ich stosowanie moĹźe daàniĹźszàjakoĹÂàwizualnÃÂ.

(no)closed_gop

Ta opcja mÄÅwi Xvid, Ĺźeby zamykaĹ kaĹźdy GOP (Group Of Pictures, grupa obrazÄÅw ograniczona dwiema ramkami typu I), dziÃÂki czemu GOP’y sàniezaleĹźne od siebie. To jedynie implikuje Ĺźe ostatniàramkàGOP’u jest albo ramka typu P albo typu N, ale nie typu B. Zazwyczaj dobrze jest wĹÂÃÂczyàtàopcjà(domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczona).

frame_drop_ratio=<0-100> (tylko z ax_bframes=0)

Ten parametr umoĹźliwia tworzenie strumieni video ze zmiennàszybkoĹÂciàklatek. JeĹÂli rÄÅĹźnica miÃÂdzy bieĹźÃÂcàa poprzedniàklatkàjest niĹźsza lub rÄÅwna od ustawionego przez ten parametr progu, klatka nie bÃÂdzie kodowana (tzw. n-vop zostanie wstawiany w strumieĹÂ). Przy odtwarzaniu, natrafienie na n-vop, powoduje wyĹÂwietlenie poprzedniej klatki.
UWAGA:
Odtwarzanie z tym parametrem moĹźe spowodowaÃÂ, Ĺźe film bÃÂdzie poszarpany, wiÃÂc uĹźywaj go na swojàwĹÂasnàodpowiedzialnoĹÂÃÂ!

(no)qpel

MPEG-4 domyĹÂlnie uĹźywa precyzji co do poĹÂowy piksela przy wyszukiwaniu ruchu. Standard proponuje tryb, w ktÄÅrym kodery mogàkorzystaàz precyzji quarter pixel (co do ÃÂwieràpiskela). Opcja to przewaĹźnie sprawia, Ĺźe obraz jest ostrzejszy. Niestety ma to duĹźy wpĹÂyw na wartoĹÂàbitrate i czasami wykorzystanie wyĹźszej wartoĹÂci spowoduje otrzymanie gorszego obrazu przy staĹÂym bitrate. Najlepiej jest sprawdziàrezultat z i bez tej opcji, i samemu zdecydowaàczy jest warta wĹÂÃÂczenia.

(no)gmc

WĹÂÃÂcza GlobalnàKompensacjàRuchu, ktÄÅra sprawia, Ĺźe Xvid generuje specjalne ramki (ramki GMC), ktÄÅre sàdobrze przystosowane do przesuwania/ przybliĹźonia/obracania obrazÄÅw. To, czy wĹÂÃÂczenie tej opcji zaoszczÃÂdzi bity zaleĹźy od materiaĹÂu filmowego.

(no)trellis

Kwantyzacja kratowa (Trellis Quantization) jest rodzajem metody kwantyzacji adaptatywnej, ktÄÅra zachowuje bity poprzez modyfikacjàskwantyzowanych wspÄÅĹÂczynnikÄÅw, tak aby lepiej ulagaĹÂy kompresji przez koder entropii. Dobrze wpĹÂywa na poprawàjakoĹÂci, a jeĹÂli VHQ uĹźywa wg Ciebie zbyt duĹźo mocy obliczeniowej, ta opcja moĹźe byàdobràalternatywàzaoszczÃÂdzajÃÂcàkilku bitÄÅw (i poprawiajÃÂcàjakoĹÂàprzy staĹÂym bitrate) przy mniejszym obciÃÂĹźeniu niĹź VHQ (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone).

(no)cartoon

WĹÂÃÂcz tàopcjÃÂ, jeĹźeli kodowana sekwencja jest rysunkowa. Modyfikuje ona kilka wewnÃÂtrznych progÄÅw Xvid, tak Ĺźe te podejmuje lepsze decyzje o typie ramek i wektorach ruchu dla pĹÂaskich rysunkÄÅw.

quant_type=<h263|mpeg>

Ustawia typ wykorzystywanego kwantyzatora. Dla wysokich wartoĹÂci bitrate, kwantyzacja MPEG zachowa wiÃÂcej szczegÄÅĹÂÄÅw. Dla niskich wartoĹÂci bitrate, wygĹÂadzanie H.263 da mniej szumÄÅw blokowych. JeĹÂli uĹźywasz wĹÂasnych macierzy, musi byàustawiona kwantyzacja MPEG.

(no)chroma_me

ZwykĹÂy algorytm przewidywania ruchu uĹźywa tylko informacji o jasnoĹÂci dla znalezienia najlepszego wektora ruchu. JednakĹźe dla niektÄÅrych filmÄÅw, wykorzystanie przestrzeni kolorÄÅw pozwoli znaleĹÅàlepsze wektory. Ten parametr wĹÂÃÂcza wykorzystanie przestrzeni barw do przewidywania ruchu (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone).

(no)chroma_opt

Uruchamia prefiltr optymalizacji barw. Poczaruje to trochànad danymi o kolorach Ĺźeby zmniejszyàwidoczny na krawÃÂdziach efekt schodÄÅw. Poprawia jakoĹÂàkosztem prÃÂdkoĹÂci kodowania. Z natury zmniejsza PSNR, jako Ĺźe podnosi matematyczne odchylenie od oryginalnego obrazu, ale poprawia subiektywnàjakoĹÂàobrazu. Jako Ĺźe dziaĹÂa na informacji o kolorach, moĹźesz chcieàto wyĹÂÃÂczyàjeĹÂli kodujesz w skali szaroĹÂci.

(no)hq_ac

WĹÂÃÂcza lepsze przewidywania skĹÂadowych AC z sÃÂsiednich blokÄÅw dla ramek intra (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone).

vhq=<0-4>

Algorytm wyszukiwania ruchu jest oparty na szukaniu w zwykĹÂej domenie koloru i prÄÅbuje znaleĹÅàwektor ruchu, ktÄÅry zminimalizuje rÄÅĹźnice miÃÂdzy klatkàodniesienia a zakodowanÃÂ. Z tym parametrem Xvid uĹźyje rÄÅwnieĹź domenàczÃÂstotliwoĹÂci (DCT), aby szukaàwektora ruchu, ktÄÅry nie tylko zminimalizuje rÄÅĹźnicàprzestrzennÃÂ, ale rÄÅwnieĹź dĹÂugoĹÂàkodowania bloku. Od najszybszego do najwolniejszego:

0

wyĹÂÃÂczone

1

decyzja dotyczÃÂca trybu (inter/intra MB) (domyĹÂlne)

2

ograniczone przeszukiwanie

3

ĹÂrednie przeszukiwanie

4

szerokie przeszukiwanie

(no)lumi_mask

Adaptatywna kwantyzacja pozwala na rÄÅĹźne kwantyzatory dla rÄÅĹźnych makroblokÄÅw w klatce. Jest to ’psychosensoryczne’ ustawienie, ktÄÅre korzysta z faktu Ĺźe ludzkie oko zauwaĹźa mniej szczegÄÅĹÂÄÅw w bardzo jasnych i bardzo ciemnych czÃÂĹÂciach obrazu. Mocniej kompresuje te obszary niĹź ĹÂrednie, co oszczÃÂdzi bity ktÄÅre mogàbyàwykorzystane w innych ramkach poprawiajÃÂc postrzeganàjakoĹÂài byàmoĹźe zmniejszajÃÂc PSNR.

min_iquant=<0-31>

minimalny kwantyzator klatek I (domyĹÂlnie: 2)

max_iquant=<0-31>

maksymalny kwantyzator klatek I (domyĹÂlnie: 31)

min_pquant=<0-31>

minimalny kwantyzator klatek P (domyĹÂlnie: 2)

max_pquant=<0-31>

maksymalny kwantyzator klatek P (domyĹÂlnie: 31)

min_bquant=<0-31>

minimalny kwantyzator klatek B (domyĹÂlnie: 2)

max_bquant=<0-31>

maksymalny kwantyzator klatek B (domyĹÂlnie: 31)

quant_intra_matrix=<nazwa pliku>

Wczytuje plik z okreĹÂlonàmacierzàintra. MoĹźesz stworzyàtaki plik edytorem macierzy xvid4conf.

quant_inter_matrix=<nazwa pliku>

Wczytuje plik z okreĹÂlonàmacierzàinter. MoĹźesz stworzyàtaki plik edytorem macierzy xvid4conf.

curve_compression_high=<0-100>

Ten parametr pozwala Xvid’owi na przekazanie okreĹÂlonego procentu bitÄÅw ze scen o wysokiej wartoĹÂci bitrate do rezerwy bitowej. MoĹźesz rÄÅwnieĹź skorzystaàz tej opcji, jeĹÂli masz klip z tak duĹźÃ iloĹÂciàbitÄÅw przeznaczonàna sceny o wysokiej wartoĹÂci bitrate, Ĺźe sceny z niĹźszàwartoĹÂciàwyglÃÂdajàĹÅle (domyslnie: 0).

curve_compression_low=<0-100>

Ten parametr pozwala Xvid’owi na przekazanie okreĹÂlonego procentu dodatkowych bitÄÅw do scen z niskàwartoĹÂciàbitrate z caĹÂego klipu. Opcja ta moĹźe byàprzydatna, jeĹźeli masz kilka scen z niskàwartoĹÂciàbitrate, ktÄÅre sàciÃÂgle blokowe (domyĹÂlnie: 0).

overflow_control_strength=<0-100>

Podczas pierwszego przebiegu w kodowaniu dwuprzebiegowym obliczana jest przeskalowana krzywa bitrate. RÄÅĹźnica miÃÂdzy oczekiwanàkrzywàa wynikowàotrzymanàpodczas kodowania nazywana jest przepeĹÂnieniem (overflow). OczywiĹÂcie dwuprzebiegowy kontroler tempa stara siàzniwelowaàtàrÄÅĹźnicàprzez rozpraszanie jej na kolejne klatki. Ten parametr kontroluje ile przepeĹÂnienia jest rozpraszane za kaĹźdym razem, kiedy pojawia siànowa klatka. Niskie wartoĹÂci pozwalajàna leniwàkontrolàprzepeĹÂnienia, wielkie rÄÅĹźnice sàkompensowane wolniej (moĹźe to doprowadziàdo braku precyzji przy maĹÂych filmach). WyĹźsze wartoĹÂci sprawiajÃÂ, Ĺźe redystrybucja bitÄÅw jest gwaĹÂtowniejsza, czasami zbyt gwaĹÂtowna, jeĹÂli ustawisz opcjàna zbyt wysokÃÂ, co moĹźe doprowadziàdo powstania znieksztaĹÂceĹ (domyĹÂlnie: 5).
INFORMACJA:
Ten parametr ma duĹźy wpĹÂyw na jakoĹÂÃÂ, baw siànim ostroĹźnie!

max_overflow_improvement=<0-100>

Podczas alokacji bitÄÅw dla ramki kontrola przepeĹÂnienia moĹźe zwiÃÂkszyàjej rozmiar. Parametr ten okreĹÂla maksymalny procent rozmiaru o jaki kontrola przepeĹÂnienia moĹźe zwiÃÂkszyàramkÃÂ, w porÄÅwnaniu z idealnàalokacjàkrzywej (domyĹÂlnie: 5).

max_overflow_degradation=<0-100>

Podczas alokacji bitÄÅw dla ramki, kontrola przepeĹÂnia moĹźe zmniejszyàjej rozmiar. Parametr ten okreĹÂla maksymalny procent rozmiaru o jaki kontrola przepeĹÂnienia moĹźe zmniejszyàramkÃÂ, w porÄÅwnaniu z idealnàalokacjàkrzywej (domyĹÂlnie: 5).

container_frame_overhead=<0...>

OkreĹÂla ĹÂredni narzut (overhead) przypadajÃÂcy na ramkàw bajtach. PrzewaĹźnie uĹźytkownicy okreĹÂlajÃ ĹźÃÂdany bitrate bez brania pod uwagànadwyĹźki na ramkàvideo. Ta maĹÂa ale (przewaĹźnie) staĹÂa nadwyĹźka moĹźe spowodowaÃÂ, Ĺźe docelowy rozmiar pliku zostanie przekroczony. Xvid pozwala uĹźytkownikom na ustawienie wielkoĹÂci nadwyĹźki przypadajÃÂcej na ramkÃÂ, ktÄÅràgeneruje klatka video (podaj tylko uĹÂrednionàwartoĹÂàna ramkÃÂ). 0 ma specjalne znaczenie, pozwala Xvid’owi na uĹźycie jego wĹÂasnych wartoĹÂci domyĹÂlnych (domyĹÂlnie: 24 - ĹÂrednia nadwyĹźka AVI).

profile=<opjca>

Ogranicza opcje i VBV (szczytowy bitrate w krÄÅtkim czasie) zgodnie z profilami "Simple", "Advanced Simple" i "DivX". Tak otrzymane filmy powinny daÃÂ siÃÂ odtworzyÃÂ na wolnostojÃÂcych odtwarzaczach zgodnych ze specyfikacjami tych profili.

unrestricted

bez ograniczeĹ (domyĹÂlne)

sp0 profil
sp1 profil
sp2 profil
sp3 profil
asp0profil
asp1profil
asp2profil
asp3profil
asp4profil
asp5profil
dxnhandheld

profil DXN handheld

dxnportntsc

profil DXN portable NTSC

dxnportpal

profil DXN portable PAL

dxnhtntsc

profil DXN home theater NTSC

dxnhtpal

profil DXN home theater PAL

dxnhdtv

profil DXN HDTV

INFORMACJA: Te profile powinny byàuĹźywane w poĹÂÃÂczeniu z odpowiednim -ffourcc. Dobre jest DX50, poniewaĹź niektÄÅre odtwarzacze nie rozpoznajàXvid ale wiÃÂkszoĹÂàrozpoznaje DivX.

par=<tryb>

OkreĹÂla tryb WspÄÅĹÂczynnika Proporcji Piksela (Pixel Aspect Ratio - PAR) (nie myliàz WspÄÅĹÂczynnikiem Proporcji Obrazu (Display Aspect Ratio - DAR)). PAR to stosunek szerokoĹÂci do wysokoĹÂci pojedynczego piksela. WiÃÂc oba sàzwiÃÂzane: DAR = PAR * (szerokoĹÂÃÂ/wysokoĹÂÃÂ).
MPEG-4 okreĹÂla 5 wspÄÅĹÂczynnikÄÅw proporcji piksela i jeden rozszerzony, dajÃÂcy szansàna podanie konkretnego wspÄÅĹÂczynnika proporcji piksela. MoĹźe byàpodany jeden z 5 standardowych trybÄÅw:

vga11

zwyczajny PAR dla PC Piksele sÃÂ jednostkÃÂ kwadratowÃÂ.

pal43

standard dla PAL - 4:3 PAR Piksele sÃÂ prostokÃÂtami.

pal169

jak wyĹźej

ntsc43

jak wyĹźej

ntsc169

jak wyĹźej (Nie zapomnij podaàdokĹÂadnego wspÄÅĹÂczynnika.)

ext  

Pozwala na okreĹÂlenie wĹÂasnego wspÄÅĹÂczynnika proporcji piksela przez par_width i par_height.

INFORMACJA: OgÄÅlnie ustawienie opcji aspect i autoaspect jest wystarczajÃÂce.

par_width=<1-255> (tylko z par=ext)

OkreĹÂla szerokoĹÂàzadeklarowanego wspÄÅĹÂczynnika proporcji piksela.

par_height=<1-255> (tylko z par=ext)

OkreĹÂla wysokoĹÂàszerokoĹÂàzadeklarowanego wspÄÅĹÂczynnika proporcji piksela.

aspect=<x/y | f (wartoĹÂàrzeczywista)>

Przechowuje proporcje wewnÃÂtrznie, podobnie jak pliki MPEG. O wiele lepsze rozwiÃÂzanie niĹź ponowne skalowanie, poniewaĹź nie spada jakoĹÂÃÂ. Tylko MPlayer i kilka innych odtwarzaczy bÃÂdàinterpretowaĹÂy te pliki poprawnie, inne wyĹÂwietlàje w zĹÂych proporcjach. Parametr proporcji moĹźe byàpodany jako proporcja lub liczba rzeczywista.

(no)autoaspect

Podobnie jak opcja aspect, ale proporcja wyliczana jest automatycznie, biorÃÂc pod uwagàwszystkie filtry dostrajajÃÂce (crop/expand/scale/itp.) podane w ĹÂaĹÂcuchu.

psnr   

Drukuje PSNR (wartoĹÂàszczytowa proporcji sygnaĹÂu do szumu) dla caĹÂego filmu po kodowaniu i przechowuje PSNR dla kaĹźdej klatki w pliku o nazwie typu "psnr_hhmmss.log" w bieĹźÃÂcym katalogu. Zwracane wartoĹÂci sàw dB (decybelach), im wyĹźsze tym lepsze.

NastÃÂpna opcja jest dostÃÂpna tylko w rozwojowych wersjach Xvid 1.1.x.
bvhq=<0|1>

To ustawienie pozwala na wybieranie z moĹźliwych kandydatÄÅw takich wektorÄÅw dla ramek B, ktÄÅre minimalizuja zaburzenia, podobnie jak opcja vhq robi to dla ramek P. Daje to ĹÂadniejsze ramki B prawie bez spadku wydajnoĹÂci (domyĹÂlnie: 1).

x264enc (-x264encopts)
bitrate=<wartoĹÂÃÂ>

Ustawia ĹÂredni uĹźywany bitrate w kbit/sekundà(domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczone). PoniewaĹź lokalny bitrate moĹźe siàwahaÃÂ, ta ĹÂrednia moĹźe byàniedokĹÂadna dla bardzo krÄÅtkich filmÄÅw (zobacz takĹźe opcjàratetol). StaĹÂy bitrate moĹźna osiÃÂgnÃÂàĹÂÃÂczÃÂc tàopcjàz vbv_maxrate, za cenàpowaĹźnego spadku jakoĹÂci.

qp_constant=<0-51>

Wybiera kwantyzator, jaki bÃÂdzie uĹźyty z klatkami P. Klatki I i B rÄÅĹźniàsiàod tej wartoĹÂci odpowiednio o ip_factor i pb_factor. Najbardziej przydatny zakres to 20-40 (domyĹÂlnie: 26). NiĹźsze wartoĹÂci to lepsza dokĹÂadnoĹÂÃÂ, ale wiÃÂksze wartoĹÂci bitrate. 0 oznacza kompresjàbezstratnÃÂ. ZauwaĹź, Ĺźe kwantyzacja w H.264 dziaĹÂa zupeĹÂnie inaczej niĹź w MPEG-1/2/4: Parametr kwantyzacji (QP) H.264 jest w skali logarytmicznej. Przelicznik ma w przybliĹźeniu wartoĹÂàH264QP = 12 + 6*log2(MPEGQP). Na przykĹÂad, wspÄÅĹÂczynnik QP=2 dla MPEG odpowiada wartoĹÂci QP=18 dla H.264.

pass=<1-3>

Korzysta z trybu dwu- lub trzyprzebiegowego. Zaleca siàkodowanie zawsze w jednym z tych dwÄÅch trybÄÅw, poniewaĹź bity sàlepiej rozprowadzane i podnosi siàjakoĹÂÃÂ.

1

pierwszy przebieg

2

drugi przebieg (kodowania dwuprzebiegowego)

3

n-ty przebieg (drugi i trzeci przebieg kodowania trzyprzebiegowego)

A teraz jak to dziaĹÂa i jak z tego korzystaÃÂ:
Pierwszy przebieg (pass=1) zbiera statystyki klipu i zapisuje je do pliku. BÃÂdziesz pewnie chciaĹ wyĹÂÃÂczyàniektÄÅre opcje wymagajÃÂce duĹźej mocy obliczeniowej, poza tymi uĹźywanymi domyĹÂlnie.
W trybie dwuprzebiegowym, drugie przejĹÂcie (pass=2) czyta dane z pliku i opiera na nich decyzje dotyczÃÂce kontroli tempa.
W trybie trzyprzebiegowym, drugie przejĹÂcie (pass=3, to nie bĹÂÃÂd) robi dwie rzeczy na raz: Czyta dane i nadpisuje je. MoĹźesz uĹźywaàwszystkich opcji kodowania, poza tymi wymagajÃÂcymi duĹźej mocy obliczeniowej.
Trzeci przebieg (pass=3) dziaĹÂa podobnie jak drugi, poza tym Ĺźe korzysta ze statystyk zebranych podczas drugiego przebiegu. MoĹźesz korzystaàz wszystkich opcji kodowania, ĹÂÃÂcznie z tymi wymagajÃÂcymi duĹźej mocy obliczeniowej.
Pierwszy przebieg moĹźe uĹźywaàalbo ĹÂredniej wartoĹÂci bitrate albo staĹÂego kwantyzatora. Zalecane jest ABR, poniewaĹź nie wymaga zgadywania kwantyzatora. Kolejne przebiegi sàw trybie ABR i musi zostaàokreĹÂlona wartoĹÂàbitrate.
INFORMACJA: ObsĹÂuga kodowania trzyprzebiegowego w x264 jest caĹÂkiem nowa
w MEncoderze, zachÃÂcamy do pomocy i przesyĹÂania nam dobrych kombinacji parametrÄÅw x264, ktÄÅre byĹÂyby jednoczeĹÂnie szybki i zapewniaĹÂy wysokàjakoĹÂÃÂ.

turbo=<0-2>

Tryb przyspieszonego pierwszego przebiegu. Pierwszego przebieg kodowania dwu- lub wiÃÂcej przebiegowego moĹźna przyspieszyàwyĹÂÃÂczajÃÂc opcje ktÄÅre majànikĹÂy lub Ĺźaden wpĹÂyw na jakoĹÂàkoĹÂcowego przebiegu.

0

wyĹÂÃÂczone (domyĹÂlne)

1

Zmniejsza subq, frameref i wyĹÂÃÂcza niektÄÅre tryby analizy podziaĹÂu wewnÃÂtrz makroblokÄÅw.

2

Zmniejsza subq i frameref do 1, uĹźywa szukania ME typu diament i wyĹÂÃÂcza wszystkie tryby analizy podziaĹÂu.

Poziom 1 moĹźe dwukrotnie przyspieszyàpierwszy przebieg nie zmniejszajÃÂc globalnego PSNR ostatniego przejĹÂcia w porÄÅwnaniu z pierwszym przebiegiem peĹÂnej jakoĹÂci.
Poziom 2 moĹźe czterokrotnie przyspieszyàpierwszy przebieg zmieniajÃÂc globalne PSNR ostatniego przejĹÂcia o +/- 0.05dB w porÄÅwnaniu z pierwszym przebiegiem peĹÂnej jakoĹÂci.

keyint=<wartoĹÂÃÂ>

Ustawia maksymalnàprzerwàmiÃÂdzy ramkami IDR (domyĹÂlnie: 250). WiÃÂksze wartoĹÂci oszczÃÂdzajàbity, a tym samym poprawiajàjakoĹÂÃÂ, odbywa siàto jednak kosztem precyzji przy przeszukiwaniu. W odrÄÅĹźnieniu od MPEG-1/2/4, H.264 nie jest naraĹźone na wahania DCT przy duĹźych wartoĹÂciach keyint.

keyint_min=<1-keyint/2>

Ustawia minimalnàodlegĹÂoĹÂàmiÃÂdzy ramkami IDR (domyĹÂlnie: 25). JeĹÂli w obrÃÂbie tego przedziaĹÂu pojawi sie zmiana sceny, nadal jest ona kodowana jako ramka I, ale nie zaczyna nowego GOPu. W H.264 ramki I niekoniecznie ograniczajàzamkniÃÂty GOP, poniewaĹź ramka P moĹźe byàprzewidziana z wiÃÂcej niĹź jednej poprzedzajÃÂcej klatki (zobacz takĹźe opcjàframeref). Dlatego teĹź niekoniecznie da siàprzewijaàdo klatek I. Ramki IDR ograniczajàodnoszenie siàramki P do jakiejkolwiek ramki poprzedzajÃÂcej ramkàIDR.

scenecut=<-1-100>

Kontroluje agresywnoĹÂàwstawiania klatek I (domyĹÂlnie: 40). MaĹÂe wartoĹÂci powodujÃÂ, Ĺźe kodek czÃÂsto musi wymuszaàramkàI, jeĹÂli przekroczy wartoĹÂàkeyint. Poprawne wartoĹÂci mogàodszukaàlepsze miejsca dla ramki I, wyĹźsze powodujàmarnowanie bitÄÅw. -1 wyĹÂÃÂcza wykrywanie obciÃÂàscen (scenecut), wiÃÂc ramki I sàwstawiane tylko raz po kaĹźdych innych klatkach keyint, nawet jeĹÂli takie obciÃÂcie zdarzy siàwczeĹÂniej. Nie jest to zalecane i marnuje bitrate, jako Ĺźe obciÃÂcia scen (scenecut) sàkodowane jako ramki P, ktÄÅre sàtak duĹźe jak ramki I, ale nie resetujà"licznika keyint".

frameref=<1-16>

Liczba poprzednich ramek wykorzystanych do przewidywania klatek P lub B (domyĹÂlnie: 1). Parametr ten ma doĹÂàznaczny wpĹÂyw na anime, jednak przy materiaĹÂach z "Ĺźywymi" aktorami skutecznoĹÂàznacznie spada powyĹźej okoĹÂo szeĹÂciu klatek odniesienia. Opcja nie ma Ĺźadnego wpĹÂywu na szybkoĹÂàdekodowania, ale zwiÃÂksza zapotrzebowanie na pamiÃÂàw trakcie tego procesu. NiektÄÅre dekodery potrafiàobsĹÂuĹźyàtylko do 15 klatek odniesienia.

bframes=<0-16>

maksymalna liczba kolejnych klatek B pomiÃÂdzy ramkami I i P (domyĹÂlnie: 0)

(no)b_adapt

Automatycznie decyduje o wykorzystaniu klatek typu B i ich ewentualnej liczbie, ograniczonej dopuszczalnym maksimum okreĹÂlonym przez parametr powyĹźej (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone). JeĹźeli opcja ta jest wyĹÂÃÂczona, uĹźyta jest maksymalna liczba klatek B.

b_bias=<-100-100>

Kontroluje decycyzje podejmowane przez b_adapt. WyĹźszy wspÄÅĹÂczynnik b_bias generuje wiÃÂkszàliczbàklatek B (domyĹÂlnie: 0).

(no)b_pyramid

Pozwala na stosowanie ramek B jako odnoĹÂnikÄÅw do przewidywania innych ramek. Na przykĹÂad rozwaĹźmy 3 kolejne ramki B: I0 B1 B2 B3 P4. Bez tej opcji ramki B wystÃÂpujàtak samo jak w MPEG-[124]. Zatem sàkodowane w kolejnoĹÂci I0 P4 B1 B2 B3 i wszystkie klatki B sàprzewidywane z I0 i P4. Z tàopcjàsàkodowane w kolejnoĹÂci I0 P4 B2 B1 B3. B2 jest takie samo jak powyĹźej, ale B1 jest przewidywane z I0 i B2 a B3 jest przewidywane z B2 i P4. Wynikiem tego zwykle jest nieco lepsza kompresja praktycznie bez straty szybkoĹÂci. JednakĹźe jest to opcja eksperymentalna: nie jest do koĹÂca dostrojona i nie zawsze moĹźe daàoczekiwane rezultaty. Wymaga bframes >= 2. Wada: zwiÃÂksza opÄÅĹÅnienie dekodowania do 2 ramek.

(no)deblock

Wykorzystuje filtr odblokowywujÃÂcy (deblock) (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczony). Jako, Ĺźe zabiera maĹÂo czasu procesora w porÄÅwnaniu ze wzrostem jakoĹÂci, jaki daje, nie jest zalecane wyĹÂÃÂczanie go.

deblockalpha=<-6-6>

Parametr AlphaC0 dla filtru odblokowywujÃÂcego (deblock) (domyĹÂlnie: 0). Opcja ta dostosowuje zakresy dla filtru in-loop deblocking H.264. Po pierwsze parametr ten okreĹÂla maksymalnàiloĹÂàzmian jakàfiltr moĹźe nanieĹÂàna pojedynczy piksel. Po drugie opcja ta ma wpĹÂyw na prÄÅg filtrowanej rÄÅĹźnicy wystÃÂpujÃÂcej na krawÃÂdzi. WartoĹÂàdodatnia ogranicza blokujÃÂce szumy, ale rozmywa rÄÅwnieĹź detale.
DomyĹÂlne zachowanie filtru pozwala prawie zawsze osiÃÂgnÃÂc optymalnàjakoĹÂÃÂ, wiÃÂc najlepiej albo zostawiàwszystkie parametry takie jakimi sàalbo dokonaàtylko niewielkich zmian. JednakĹźe, jeĹźeli TwÄÅj materiaĹ ĹÅrÄÅdĹÂowy zawiera juĹź jakieĹ szumy lub nosi ĹÂladu efektu blokÄÅw, ktÄÅre chciaĹÂbyĹ usunÃÂÃÂ, dobrym pomysĹÂem bÃÂdzie nieco wiÃÂksze zwiÃÂkszenie wartoĹÂci parametru.

deblockbeta=<-6-6>

Parametr Beta filtru odblokowywujÃÂcego (deblock) (domyĹÂlnie: 0). Ma wpĹÂyw na prÄÅg detali. Bloki zawierajÃÂce duĹźÃ liczbàdetali nie bÃÂdàfiltrowane, poniewaĹź wygĹÂadzanie stosowane przez ten filtr bÃÂdzie bardziej widoczne niĹź oryginalny efekt blokowy.

(no)cabac

Wykorzystuje CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding) (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczony). Nieco spowalnia kodowanie i dekodowanie, ale oszczÃÂdza okoĹÂo 10-15% bitÄÅw. Nie powinieneĹ go wyĹÂÃÂczaÃÂ, chyba Ĺźe zaleĹźy Ci na szybkoĹÂci dekodowania.

qp_min=<1-51> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

Minimalny kwantyzator, 10-30 to uĹźyteczny zakres (domyĹÂlnie: 10).

qp_max=<1-51> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

maksymalny kwantyzator (domyĹÂlnie: 51)

qp_step=<1-50> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

maksymalna wartoĹÂào jakàkwantyzator moĹźe byàzwiÃÂkszony/zmniejszony pomiÃÂdzy klatkami (domyĹÂlnie: 2)

ratetol=<0.1-100.0> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

dozwolona wariancja dla ĹÂredniej wartoĹÂci bitrate (nieokreĹÂlona jednostka) (domyĹÂlnie: 1.0)

vbv_maxrate=<wartoĹÂÃÂ> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

maksymalne lokalne bitrate, w kbit/sekundà(domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczone)

vbv_bufsize=<wartoĹÂÃÂ> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

okres uĹÂredniania dla vbv_maxrate, w kbitach (domyĹÂlnie: Ĺźaden, musi byàpodany jeĹÂlo wĹÂÃÂczono vbv_maxrate)

vbv_init=<0.0-1.0> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

poczÃÂtkowa zajÃÂtoĹÂàbufora, jako uĹÂamek vbv_bufsize (domyĹÂlnie: 0.9)

ip_factor=<wartoĹÂÃÂ>

wspÄÅĹÂczynnik kwantyzatora miÃÂdzy ramkami I a P (domyĹÂlnie: 1.4)

pb_factor=<wartoĹÂÃÂ>

wspÄÅĹÂczynnik kwantyzatora miÃÂdzy ramkami P a B (domyĹÂlnie: 1.3)

qcomp=<0-1> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

Kompresja kwantyzatora (domyĹÂlnie: 0.6). NiĹźsza wartoĹÂàsprawia, Ĺźe bitrate jest bardziej staĹÂy, podczas gdy wyĹźsza, sprawia, Ĺźe parametr kwantyzacji jest bardziej staĹÂy.

cplx_blur=<0-999> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

Rozmycie w czasie szacowanej zĹÂoĹźonoĹÂci klatki, przed kompresjàkrzywej (domyĹÂlnie: 20). Mniejsze wartoĹÂci pozwalajàna wiÃÂksze zmiany kwantyzatora, a wiÃÂksze wymuszajàjego ĹÂagodniejsze zmiany. cplx_blur zapewnia, Ĺźe kaĹźda ramka I bÃÂdzie miaĹÂa jakoĹÂàpodobnàdo nastÃÂpujÃÂcych po niej ramek P, Ĺźe Ĺźe naprzemienne ramki o wysokiej i niskiej zĹÂoĹźonoĹÂci (n.p. animacja z niewielkim fps) nie bÃÂdàmarnowaĹÂy bitÄÅw na zmiany kwantyzatora.

qblur=<0-99> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

Rozmycie w czasie parametru kwantyzacji, po kompresji krzywej (domyĹÂlnie: 0.5). NiĹźsze wartoĹÂci pozwalajàna wiÃÂksze skoki wartoĹÂci kwantyzatora, wyĹźsze zmuszajàgo do delikatniejszych zmian.

zones=<czÃÂĹÂÃÂ0>[/<czÃÂĹÂÃÂ1>[/...]]

Inna jakoĹÂàdla poszczegÄÅlnych czÃÂĹÂci (zakoĹÂczenie, napisy, ...) (ABR lub tryb dwuprzebiegowy). KaĹźda czÃÂĹÂàto <klatka-poczÃÂtkowa>,<klatka-koĹÂcowa>,<opcja> gdzie opcja to:

q=<0-51>

kwantyzator

b=<0.01-100.0>

mnoĹźnik bitrate

INFORMACJA: Kwantyzator nie jest dokĹÂadnie wymuszany. DziaĹÂa tylko w fazie planowania kontroli tempa i jest podatny na kompensacjàprzepeĹÂnienia i qp_min/qp_max.

direct_pred=<0-2>

Wykrywa typ systemu przewidywania ruchu dla bezpoĹÂrednich makroblokÄÅw w klatkach typu B.

0

Ĺťaden: bezpoĹÂrednie makrobloki nie sàwykorzystywane.

1

Przestrzenny: wektory ruchu sÃÂ ekstrapolowane z sÃÂsiednich blokÄÅw.

2

Czasowy: wektory ruchu sàinterpolowane z nastÃÂpnych klatek P. (domyĹÂlny)

Typ przestrzenny i czasowy majàpodobnàprÃÂdkoĹÂàdziaĹÂania i wspÄÅĹÂczynnik PSNR, ale najczÃÂĹÂciej ten drugi wyglÃÂda lepiej. direct_pred=0 to metoda i wolniejsza, i dajÃÂca gorszàjakoĹÂÃÂ.

(no)weight_b

UĹźywa waĹźonego przewidywania w ramkach B. Bez tej opcji dwukierunkowo przewidywane makrobloki dajàjednakowàwagàkaĹźdej ramce wzorcowej. Z tàopcjàwagi sàustalane wedĹÂug pozycji ramki B wzglÃÂdem ramek wzorcowych. Wymaga bframes > 1.

(no)i4x4

UĹźywa dodatkowego typu makrobloku i4x4 (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone). Bez tej opcji ramki P i B bÃÂdàuĹźywaàtylko i16x16 i typÄÅw inter wymienionych poniĹźej.

(no)i8x8

UĹźywa dodatkowego typu makrobloku i8x8 (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone). Ta opcja nie ma efektu jeĹÂli nie jest wĹÂÃÂczone 8x8dct.

(no)b8x8mv

Wykorzystuje dodatkowe typy makroblokÄÅw b16x8, b8x16 i b8x8 (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczone). Bez tej opcji, klatki B bÃÂdàuĹźywaĹÂy tylko typÄÅw i16x16, i8x8, i4x4, b16x16, skip, direct. WiÃÂcej szczegÄÅĹÂÄÅw znajdziesz w dokumentacji opcji 4x4mv.

(no)8x8mv

UĹźywa dodatkowych typÄÅw makroblokÄÅw p16x8, p8x16, p8x8 (domyĹÂlnie: wĹÂÃÂczone). Bez tej opcji ramki P bÃÂdàuĹźywaĹÂy tylko typÄÅw i16x16, i8x8, i4x4, p16x16, skip. Ta opcja jest przeznaczona tylko do eksperymentowania. Nie jest zalecane wyĹÂÃÂczanie 8x8mv w prawdziwym kodowaniu.

(no)4x4mv

Wykorzystuje dodatkowe typy makroblokÄÅw p8x4, p4x8 i p4x4 (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczone). Bez tej opcji, klatki P bÃÂdàkorzystaĹÂy tylko z typÄÅw i16x16, i8x8, i4x4, p16x16, p16x8, p8x16, p8x8 i skip. Wymaga 8x8mv.
PomysĹ polega na tym, aby odnaleĹÅàtyp i rozmiar, ktÄÅry najlepiej opisuje okreĹÂlony obszar obrazu. Na przykĹÂad, globalne przesuwanie jest lepiej reprezentowane przez bloki 16x16, podczas gdy maĹÂe poruszajÃÂce siàobiekty przez mniejsze segmenty.
Zaleca siàuĹźywanie 4x4mv tylko z subq >= 3.

(no)8x8dct

Adaptatywne wybieranie transformaty przestrzeni: pozwala na wybieranie pomiÃÂdzy DCT 4x4 i 8x8. Zezwala teĹź na typ makrobloku i8x8. Bez tej opcji jest uĹźywane tylko DCT 4x4.

me=<1-4>

Wybiera algorytm peĹÂnopikselowego szacowania ruchu.

1

szukanie kwadratowe, rozmiar 1 (szybkie)

2

szukanie szeĹÂciokÃÂtne, rozmiar 2 (domyĹÂlne)

3

nierÄÅwne szukanie wieloszeĹÂciokÃÂtne

4

szukanie wyczerpujÃÂce (bardzo wolne)

me_range=<4-64>

promieĹ wyczerpujÃÂcego lub wieloszeĹÂciokÃÂtnego szukania ruchu (domyĹÂlnie: 16)

subq=<1-6>

Dopasowuje jakoĹÂàudoskonalenia subpel. Ten parametr kontroluje kompromis miÃÂdzy jakoĹÂciàa szybkoĹÂciàbiorÃÂcy udziaĹ w procesie podejmowania decyzji dotyczÃÂcych przewidywania ruchu. subq=5 moĹźe skompresowaàdo 10% mocniej niĹź subq=1

1

Korzysta z przewidywania ruchu z prezycjÃÂ fullpixel dla wszystkich typÄÅw kondydujÃÂcych makroblokÄÅw. Potem wybiera najlepszy typ. Potem poprawia ruch tego typu co do prezycji quarterpixel. (najszybsze)

2

Podobnie jak 1, ale korzysta z wolniejszego poprawiania quarterpixel.

3

Korzysta z przewidywania ruchu z precyzjÃÂ halfpixel dla wszystkich kandydujÃÂcych typÄÅw makroblokÄÅw. Potem wybiera najlepszy typ. Potem poprawia ruch tego typu co do precyzji quarterpixel.

4

Korzysta z szybkiego przewidywania ruchu z precyzjàquarterpixel dla wszystkich kandydujÃÂcych typÄÅw makroblokÄÅw. Potem wybiera najlepszy typ. Potem koĹÂczy poprawianie quarterpixel dla tego typu.

5

Korzysta z najlepszej jakoĹÂci przewidywania ruchu z precyzjàquarterpixel dla wszystkich kandydujÃÂcych typÄÅw makroblokÄÅw, przed wyborem najlepszego (domyĹÂlne).

6

WĹÂÃÂcza optymalizacjàtypÄÅw makroblokÄÅw dla ramek typu I i P celem zmniejszenia zakĹÂÄÅceĹ (najlepsze).

W powyĹźszych parametrach, przez "wszystkich kandydatÄÅw" nie naleĹźy rozumieàwszystkich aktywnych typÄÅw: 4x4, 4x8, 8x4 sàsprawdzane tylko, jeĹźeli 8x8 jest lepszy niĹź 16x16.

(no)chroma_me

Bierze pod uwagàinformacje o barwie podczas szukania ruchu podpikseli (domyĹÂlnie: wĹÂaczone). Wymaga subq>=5.

chroma_qp_offset=<-12-12>

UĹźywa innego kwantyzatora do barw w porÄÅwnaniu do jasnoĹÂci. Sensowne wartoĹÂci sàw zakresie <-2-2> (domyĹÂlnie: 0).

cqm=<flat|jvt|<nazwapliku>>

UĹźywa albo predefiniowanej macierzy kwantyzacji albo ĹÂaduje plik macierzy w formacie JM.

flat 

UĹźywa predefiniowanej pĹÂaskiej macierzy (domyĹÂlne).

jvt  

UĹźywa predefiniowanej macierzy JVT.

<nazwapliku>

UĹźywa dostarczonego zbioru macierzy w formacie JM.

INFORMACJA: Zbiory zakodowane przy uĹźyciu CQM nie sàaktualnie dekodowalne przed odtwarzacze oparte na FFmpeg.
UĹźytkownicy Windowsowego CMD.EXE mogànapotkaàproblemy przy przeglÃÂdaniu wiersza poleceĹ jeĹÂli prÄÅbujàuĹźyàwszystkich list CQM. Powodem tego jest ograniczenie dĹÂugoĹÂci wiersza poleceĹÂ. W takim wypadku zalecane jest zapisanie list w zbiorze macierzy w formacie JM i zaĹÂadowanie go jak powyĹźej.

cqm4iy=<lista> (zobacz takĹźe cqm)

Podana przez uĹźytkownika macierz intra 4x4 jasnoĹÂci, przekazana jako 16 oddzielonych przecinkami wartoĹÂci w zakresie 1-255.

cqm4ic=<lista> (zobacz takĹźe cqm)

Podana przez uĹźytkownika macierz intra 4x4 barwy, przekazana jako 16 oddzielonych przecinkami wartoĹÂci w zakresie 1-255.

cqm4py=<lista> (zobacz takĹźe cqm)

Podana przez uĹźytkownika macierz inter 4x4 jasnoĹÂci, przekazana jako 16 oddzielonych przecinkami wartoĹÂci w zakresie 1-255.

cqm4pc=<lista> (zobacz takĹźe cqm)

Podana przez uĹźytkownika macierz inter 4x4 barwy, przekazana jako 16 oddzielonych przecinkami wartoĹÂci w zakresie 1-255.

cqm8iy=<lista> (zobacz takĹźe cqm)

Podana przez uĹźytkownika macierz intra 8x8 jasnoĹÂci, przekazana jako 64 oddzielone przecinkami wartoĹÂci w zakresie 1-255.

cqm8py=<lista> (zobacz takĹźe cqm)

Podana przez uĹźytkownika macierz inter 8x8 jasnoĹÂci, przekazana jako 64 oddzielone przecinkami wartoĹÂci w zakresie 1-255.

level_idc=<10-51>

Ustawia parametr level strumienia bitÄÅw, wedĹÂug definicji w aneksie A standardu H.264 (domyĹÂlnie: 40 - Level 4.0). UĹźywane Ĺźeby przekazaàdekoderowi jakie moĹźliwoĹÂci musi obsĹÂugiwaÃÂ. UĹźywaj tylko jeĹÂli wiesz co to znaczy i musisz tego uĹźyÃÂ.

threads=<1-4>

Dzieli kaĹźdàklatkàna paski i koduje je rÄÅwnolegle (domyĹÂlnie: 1). Pozwala teĹź na wielowÃÂtkowe dekodowanie jeĹÂli dekoder to umoĹźliwia (lavc nie). Lekko zmniejsza kompresjÃÂ. Wymaga Ĺźeby libx264 byĹÂa skompilowana z obsĹÂugàpthread; jeĹÂli tak nie jest opcja ta wyĹÂwietli ostrzeĹźenie i wĹÂÃÂczy paski ale nie wielowÃÂtkowoĹÂÃÂ.

log=<-1-3>

OkreĹÂla iloĹÂàinformacji drukowanych na ekranie.

-1

Ĺźadne

0

WyĹÂwietla tylko bĹÂÃÂdy.

1

ostrzeĹźenia

2

PSNR i inne statystyki analiz po skoĹÂczonym kodowaniu (domyĹÂlne)

3

PSNR, QP, typ ramki, rozmiar i inne statystyki dla kaĹźdej klatki

(no)psnr

Drukuje statystyki stosunku sygnaĹÂu do szumu.
INFORMACJA:
Pola PSNR ’Y’, ’U’, ’V’, i ’Avg’ nie sàmatematycznie poprawne (sàpo prostu uĹÂrednionàwartoĹÂciàPSNR branego z kaĹźdej klatki). Sàtrzymane tylko dla porÄÅwnania z referencyjnym kodekiem JM. Dla wszystkich innych celÄÅw, korzystaj albo z "Global" PSNR, albo z poszczegÄÅlnych wartoĹÂci PSNR przypadajÃÂcych na klatkàdrukowanych przez log=3.

(no)visualize

WĹÂÃÂcza wizualizacjàx264 w trakcie kodowania. JeĹÂli x264 w Twoim systemie to obsĹÂuguje zostanie otwarte nowe okno w trakcie procesu kodowania, w ktÄÅrym x264 bÃÂdzie siàstaraĹ zaprezentowaàszkic tego, jak zakodowaĹ klatkÃÂ. Typ kaĹźdego bloku na wizualizowanym filmie bÃÂdzie miaĹ jeden z kolorÄÅw:

czerwony/rÄÅzowy

blok intra

niebieski

blok inter

zielony

blok pominiÃÂty

ĹźÄÅĹÂty

blok B

Jest to moĹźliwoĹÂàeksperymentalna i podlegajÃÂca zmianom. W szczegÄÅlnoĹÂci wymaga Ĺźeby x264 byĹÂo skompilowane z wĹÂÃÂczonàwizualizacjÃÂ. ZauwaĹź, Ĺźe w momencie pisania tego dokumentu x264 zatrzymuje po zakodowaniu i wizualizacji kaĹźdej klatki, czekajÃÂc aĹź uĹźytkownik naciĹÂnie klawisz przed kodowaniem nastÃÂpnej klatki.

muxer MPEG (-mpegopts)
Muxer MPEG moĹźe generowaà5 typÄÅw strumieni, kaĹźdy z nich z sensownymi domyĹÂlnymi parametrami ktÄÅre uĹźytkownik moĹźe zmieniÃÂ. OgÄÅlnie, przy generowaniu zbiorÄÅw mpeg zalecane jest wyĹÂÃÂczenie kodu przeskakiwania ramek MEncodera (zobacz takĹźe -noskip, -mc, jak rÄÅwnieĹź filtry obrazu harddup i softskip).
format=<mpeg1 | mpeg2 | xvcd | xsvcd | dvd>

format strumienia (domyĹÂlnie: mpeg2)

size=<do 65535>

WielkoĹÂàpakietu w bajtach, nie zmieniaj, jeĹÂli nie jesteĹ pewien tego co robisz (domyĹÂlnie: 2048).

muxrate=<liczba>

nominalne tempo muxowania w KBit/s uĹźywane w nagĹÂÄÅwkach pakietÄÅw (domyĹÂlnie: 1800 kb/s) BÃÂdzie zaktualizowane, jeĹÂli to konieczne, w przypadku "format=mpeg1" lub "mpeg2".

tsaf   

Ustawia, jeĹÂli to moĹźliwe, znaczniki czasu w kaĹźdej ramce.

(no)reorder

WĹÂÃÂcza kod przestawiania ramek, ktÄÅry przechowuje ramki w kolejnoĹÂci dekodowania (a nie wyĹÂwietlania) (domyĹÂlnie: wyĹÂÃÂczone). UĹźywaj tylko, jeĹÂli uwaĹźasz, Ĺźe klatki w oryginalnym strumieniu byĹÂy bĹÂÃÂdnie zapisane. DziaĹÂa tylko z filmami MPEG-1/2.

init_vpts=<100-700>

poczÃÂtkowe pts video, w milisekundach (domyĹÂlnie: 200)

init_apts=<100-700>

poczÃÂtkowe pts audio, w milisekundach (domyĹÂlnie: 200)

vdelay=<1-32760>

PoczÃÂtkowe opÄÅĹÅnienie obrazu w w milisekundach (domyĹÂlnie: 0), uĹźywaj, jeĹÂli chcesz opÄÅĹÅniàobraz wzglÃÂdem dĹÅwiÃÂku.

drop   

UĹźywane razem z init_delay powoduje Ĺźe muxer opuszcza oczekiwany kawaĹÂek audio.

vwidth, vheight=<1-4095>

Ustawia wysokoĹÂài szerokoĹÂàfilmu gdy jest to MPEG-1/2.

vpswidth, vpsheight=<1-4095>

Ustawia wysokoĹÂài szerokoĹÂàtrybu panoramicznego filmu gdy jest to MPEG-2.

vaspect=<1 | 4/3 | 16/9 | 221/100>

Ustawia proporcje filmu MPEG-1/2.

vbitrate=<liczba>

Ustawia bitrate video w kbit/s dla filmÄÅw MPEG-1/2.

vframerate=<24000/1001 | 24 | 25 | 30000/1001 | 30 | 50 | 60000/1001 | 60 >

Ustawia iloĹÂàklatek na sekundàdla filmÄÅw MPEG-1/2. Ta opcja zostanie zignorowana jeĹÂli bÃÂdzie uĹźyta razem z opcjàtelecine.

telecine

WĹÂÃÂcza tryb miÃÂkkiego telecine: muxer oszukuje strumieĹ obrazu tak, aby wyglÃÂdaĹ jak kodowany przy 29.97 lub 30 fps; dziaĹÂa to tylko z filmami MPEG-2, kiedy wyjĹÂciowa iloĹÂàklatek na sekundÃÂ, po ewentualnej konwersji przez -ofps wynosi 24000/1001 lub 24. Wszystkie pozostaĹÂe wartoĹÂci sàniekompatybilne z tàopcjÃÂ.

Muksery FFmpeg z libavformat (-lavfopts) (zobacz takĹźe -of lavf)
format=<format_pliku>

Wymusza format pliku na ktÄÅry naleĹźy muksowaà(domyĹÂlnie: autodetekcja wedĹÂug rozszerzenia).

mpg  

MPEG-1 systems i MPEG-2 PS

asf  

Advanced Streaming Format

avi  

Audio Video Interleave file

wav  

Waveform Audio

swf  

Macromedia Flash

flv  

pliki video Macromedia Flash

rm   

RealAudio i RealVideo

au   

format SUN AU

nut  

otwarty format NUT (experymentalny)

mov  

QuickTime

mp4  

format MPEG-4

dv  

Sony Digital Video container

PLIKI

/usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf

gĹÂÄÅwny plik ustawieĹÂ

~/.mplayer/config

ustawienia uĹźytkownika

~/.mplayer/input.conf

ustawienia wejĹÂcia (peĹÂnàlistàwyĹÂwietla ’-input keylist’)

~/.mplayer/gui.conf

plik konfiguracyjny GUI

~/.mplayer/gui.pl

lista odtwarzania GUI

~/.mplayer/font/

katalog czcionki (Musi znajdowaÃÂ siÃÂ tutaj plik font.desc i plik z rozszerzeniem .RAW.)

~/.mplayer/DVDkeys/

Zkrakowane klucze CSS

ZakĹÂadajÃÂc, Ĺźe odtwarzana jest /ĹÂcieĹźka/do/film.avi, MPlayer
bÃÂdzie szukaĹÂ

napisÄÅw w nastÃÂpujÃÂcej kolejnoĹÂci:
/ĹÂcieĹźka/do/film.sub
~/.mplayer/sub/film.sub
~/.mplayer/default.sub

PRZYKĹÂADY UĹťYCIA MPLAYERA

Szybki start odtwarzania DVD:

mplayer dvd://1

Odtwarza w japoĹÂskim z angielskimi napisami:

mplayer dvd://1 -alang ja -slang en

Odtwarza tylko rozdziaĹÂy 5, 6, 7:

mplayer dvd://1 -chapter 5-7

Odtwarza tylko tytuĹÂy 5, 6, 7:

mplayer dvd://5-7

Odtwarza DVD z rÄÅĹźnych ujÃÂÃÂ:

mplayer dvd://1 -dvdangle 2

Odtwarza z innego urzÃÂdzenia DVD:

mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/dvd2

Odtwarza DVD z katalogu zawierajÃÂcego pliki VOB:

mplayer dvd://1 -dvd-device /ĹÂcieĹźka/do/katalogu/

Kopiuje tytuĹ DVD na twardy dysk, zapisujÃÂc go to title1.vob :

mplayer dvd://1 -dumpstream -dumpfile title1.vob

StrumieĹ z HTTP:

mplayer http://mplayer.hq/przyklad.avi

StrumieĹ uĹźywajÃÂcy RTSP:

mplayer rtsp://serwer.przyklad.com/nazwaStrumienia

Konwertuje napisy do formatu MPsub:

mplayer test.avi -sub zrÄÅdĹÂo.sub -dumpmpsub

Konwertuje napisy do formatu MPsub bez koniecznoĹÂci oglÃÂdania filmu:

mplayer /dev/zero -rawvideo on:pal:fps=xx -vc null -vo null -noframedrop -benchmark -sub ĹÅrÄÅdĹÂo.sub -dumpmpsub

WejĹÂcie z domyĹÂlnego V4L:

mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo xv

Odtwarzanie na kartach Zoran (w starym stylu, odradzane):

mplayer -vo zr -vf scale=352:288 plik.avi

Odtwarzanie na kartach Zoran (w nowym stylu):

mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg plik.avi

Odtwarza dĹÅwiÃÂk 6-kanaĹÂowy w formacie AAC tylko na dwÄÅch gĹÂoĹÂnikach:

mplayer -rawaudio on:format=0xff -af pan=6:.32:.39:.06:.17:-.17:.33:.32:.06:.39:-.17:.17:.33 adts_he-aac160_51.aac
MoĹźe bÃÂdziesz chciaĹ siàtrochàpobawiàwartoĹÂciami filtru pan (np. pomnoĹźyàprzez jakaĹ liczbÃÂ), aby zwiÃÂkszyàgĹÂoĹÂnoĹÂàalbo uniknÃÂàtrzaskÄÅw.

PRZYKĹÂADY UĹťYCIA MENCODERA

Kodowanie tytuĹÂu #2 DVD, tylko wybrane rozdziaĹÂy:

mencoder dvd://2 -chapter 10-15 -o tytul2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Kodowanie tytuĹÂu #2 DVD, zmiana rozmiaru do 640x480:

mencoder dvd://2 -vf scale=640:480 -o tytul2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Kodowanie tytuĹÂu #2 DVD, zmiana rozmiaru do 512xHHH (zachowuje proporcje):

mencoder dvd://2 -vf scale -zoom -xy 512 -o tytul2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

To samo, ale z bitrate ustawionym na 1800kbit i optymalizowanymi makroblokami:

mencoder dvd://2 -o tytuĹÂ2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=1:vbitrate=1800

To samo, ale z kompresjÃÂ MJPEG:

mencoder dvd://2 -o tytul2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg:mbd=1:vbitrate=1800

Kodowanie wszystkich plikÄÅw *.jpg w bieĹźÃÂcym katalogu:

mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=25 -o wyjscie.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4

Kodowanie z tunera (okreĹÂl format poprzez -vf format):

mencoder -tv driver=v4l:width=640:height=480 tv:// -o tv.avi -ovc raw

Kodowanie z potoku:

rar p test-SVCD.rar | mencoder -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=800 -ofps 24 -

BĹÂÃÂDY

Nie panikuj. JeĹÂli jakiĹ znajdziesz, zgĹÂoĹ go nam, ale przedtem upewnij siÃÂ, Ĺźe przeczytaĹÂeĹ caĹÂàdokumentacjÃÂ. UwaĹźaj teĹź na uĹÂmieszki. :) Wiele bĹÂÃÂdÄÅw jest skutkiem nieprawidĹÂoych ustawieĹ lub uĹźycia zĹÂych parametrÄÅw. Sekcja zgĹÂoszeĹ bĹÂÃÂdÄÅw w dokumentacji (DOCS/HTML/pl/bugreports.html) opisuje sposÄÅb tworzenia przydatnych zgĹÂoszeĹ bĹÂÃÂdÄÅw.

AUTORZY

MPlayer zostaĹ stworzony przez Arpad’a GereÄÅffy. Lista niektÄÅrych z wielu uczestnikÄÅw znajduje siàw zbiorze AUTHORS.

MPlayer (C) 2000-2017 ZaĹÂoga MPlayera

GĹÂÄÅwnymi autorami tej strony sàGabucino, Jonas Jermann i Diego Biurrun. Obecnie opiekuje siàniàDiego Biurrun. ProszàprzesyĹÂaàwszelkie maile o niej na listàdyskusyjnàMPlayer-DOCS, zaĹ maile odnoĹÂnie tĹÂumaczenia na listàMPlayer-translations.

OD TĹÂUMACZY

Strona przetĹÂumaczona przez WacĹÂawa Schillera <torinthiel@wp.pl> i Macieja Pasztà<paszczi@go2.pl>. W tĹÂumaczeniu wykorzystano fragmenty pracy Adriana Pawlika <imoteph@wp.pl> i Konrada Materki <kmaterka@wp.pl>

TĹÂumaczenie moĹźe zawieraàliczne bĹÂÃÂdy, niektÄÅre sĹÂowa mogĹÂy byàprzetĹÂumaczone bĹÂÃÂdnie lub nie powinny byàtĹÂumaczone. JeĹÂli zauwaĹźysz jakiĹ bĹÂÃÂd, przeĹÂlij informacjào nim (i ewentualnie ĹÂatkÃÂ) do tĹÂumaczy lub na listàdyskusyjnàMPlayer-translations.